Kuulokkeet

30.9.2011| /

Testi tehtiin kansainvälisenä ICRT-yhteistyönä. Mukana oli 36 kuuloketta.

Subjektiiviset arviot suoritti kolme laboratorion asiantuntijaa, jotka ovat kokeneita kuuntelukokeiden tekijöitä.

Äänenlaatua arvosteltiin kolmella ääninäytteellä. Vastamelukuulokkeilla näytteet kuunneltiin sekä melunvaimennus päällä että pois päältä. Kuulokevahvistimena toimi Sonifex RB-HD6 ja referenssikuulokkeena Beyerdynamic DT770 pro.

Käyttömukavuutta arvosteltiin silmälasien kanssa ja ilman, sekä pidempien kuuntelukertojen aikana. Arvostelut tehtiin 10 minuutin ja 30 minuutin kuuntelun jälkeen. Arvosteluun vaikutti kuulokkeiden istuvuus, kuulokkeiden aiheuttama paineen tunne korviin tai päähän, lämmön kerääntyminen ja paino.

Käytön helppouden arvioon vaikutti kuulokkeiden päähän laittamisen helppous, säilytys, puhdistaminen, kuulokkeen merkintöjen selkeys, ja eri näppäinten (esim. äänenvoimakkuuden säätö) ergonomia. Lisäksi huomioitiin kuulokkeiden yleinen rakenne ja viimeistelyn laatu. Vastamelukuulokkeiden osalta arvosteluun vaikutti myös akun tai paristojen käsittelyn ja lataamisen helppous.

Äänieristystä mitattiin eri taajuusalueilla (50Hz - 400Hz, 500Hz - 4kHz ja 5kHz - 10kHz). Mittaukset tehtiin myös A-painotettuina, jolloin jäljitellään korvan tapaa kuulla ääniä.

Teknisin mittauksin testattiin myös kuulokkeiden aiheuttama melu ympäristöön ja herkkyys (vastamelu-toiminto päällä ja pois päältä). Lisäksi arvosteltiin gsm-puhelun aiheuttamat häiriöt vastamelu-kuulokkeiden toimintaan. Testi oli melko anakara, sillä siinä käytettiin korkeinta mahdollista puhelimen lähetystehoa (33 dBm, 2 W).