Kuluttajan testi

4.95 €

Laajat kotivakuutukset

29.7.2020| /

Testissä arvioitiin 8 vakuutusyhtiön laajojen kotivakuutusten ehtoja ja hintaa sekä asiakastyytyväisyyttä. Tiedot on kerätty toukokuussa 2020.

Ehdot arvioitiin tutkimalla, missä vakuutus on voimassa, miten hyvin irtaimiston vahingot korvataan, kuinka kattavia keskeytymisvakuutus, vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus ja matkatavaravakuutus ovat sekä miten hyvin omakotitalon vuotovahinko korvataan.

Hinta arvioitiin kysymällä vakuutusyhtiöistä laajan kotivakuutuksen hinta 8 esimerkkiasiakkaalle. Asiakkaat olivat mahdollisimman erilaisia keskenään. Hinnan piti sisältää tietyt osavakuutukset. Hinnoissa ei huomioitu alennuksia.

Asiakastyytyväisyys arvioitiin pisteyttämällä kuluttajariitalautakunnan ja vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen käsittelemät riita-asiat sekä Epsi Ratingin vakuutusalan asiakastyytyväisyyttä mittaavan tutkimuksen tulokset vuosilta 2017–2019. Kuluttajariitalautakunnan ja Finen tapaukset vuosilta 2017–2019 suhteutettiin yritysten markkinaosuuteen. Lisäksi laskimme, kuinka usein riidat on ratkaistu asiakkaan hyväksi.

 


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.