Kuluttajan testi

4.95 €

Akkukäyttöiset moottorisahat

31.3.2022| /

Testausolosuhteet

Testit tehdään puolueettomissa laboratorioissa yhdessä muiden maiden kuluttajalehtien kanssa. Akkukäyttöisten sahojen akut ladataan ja puretaan kolme kertaa ennen testauksen aloittamista.

Suorituskyky

Pystysuunnassa tapahtuvaa katkontaa testattiin katkomalla vaakatasoon sahapukille asetettuja, tuoreita 5–30 cm halkaisijaltaan olevia pähkinäpuun tai saarnin runkoja. Lisäksi katkontaa testattiin kovemmalla, 10 cm halkaisijaltaan olevalla kastanjalla tai tammella, sekä ikääntyneellä ratapölkyllä. Kaksi testaajaa teki viisi katkaisua jokaiselle testikappaleelle, ja sahaukseen kulunut kokonaisaika mitattiin sekä leikkuujälkien laatu arvioitiin. 

Vaakasuuntaista katkontaa testattiin tekemällä viisi katkontaa pystyyn asetetusta 5–6 cm paksuisesta tuoreesta rungosta. Sahaukseen kulunut kokonaisaika mitattiin ja leikkuujälkien laatu arvioitiin.

Puiden kaatamista testattiin kaatamalla 10 cm paksuisia puita. Runkoihin sahattiin kaatolovi käyttäen sahojen mahdollisia kaatomerkkejä. Kaatamisesta arvioitiin loven sahaamisen helppous ja kuinka tarkasti puu saatiin kaadettua haluttuun kohtaan. 

Teräketjun kulumista arvioitiin sahaamalla ennen ja jälkeen suorituskykytestejä 15 cm paksu tuore runko. Katkontaan kulunut aika mitattiin sekä leikkuujälki arvioitiin. Lisäksi terä käytiin suorituskykytestien jälkeen läpi, ja sen kuluma, terävyys ja kiristystarve arvioitiin. 

Akku

Täyteen ladatun akun kesto mitattiin katkomalla 10 cm paksuista runkoa akun loppumiseen saakka. Myös akun tyhjästä täyteen lataamiseen kulunut aika mitattiin. Akun kesto- ja latausajan arvosanat eivät vaikuta kokonaisarvosanaan, koska suurin osa testatuista sahoista on ostettavissa pelkkänä runkoversiona eri akkuvaihtoehdoilla sekä eritehoisilla latureilla. 

Käyttömukavuus

Sahojen käyttömukavuutta arvioitiin suorituskykytestien aikana sekä erikseen kahden arvioijan toimesta. Katkontatestien lisäksi sahojen ketteryyttä arvioitiin myös oksien karsimisessa. Sahoista arvioitiin niiden käsiteltävyyttä, käyttöä erilaisissa asennoissa, ketteryyttä sekä huoltamisen helppoutta. 

Melu

Sahojen äänenpainetaso mitattiin käyttäjän korvan tasolla, kun sahaa käytettiin. Lisäksi melun häiritsevyys arvioitiin.

 


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.