Hero image

Näin testasimme

Testit tehdään puolueettomissa laboratorioissa yhdessä eri maiden riippumattomien kuluttajalehtien kanssa.

Iso jääkaappipakastin.

Testausolosuhteet ja käytetyt materiaalit

Kylmälaitteiden testaus suoritetaan 20 ± 0,5 celsius-asteen huonelämpötilassa ja 55 ± 5 prosentin suhteellisessa ilmankosteudessa. Kylmälaitteet ovat kytketty 230 ± 1 % voltin jännitteeseen ja laitteiden annetaan käydä vähintään 24 tuntia ennen mittausten aloittamista. Kylmälaitteiden kaikki hyllyt ja lokerot ovat paikallaan testien aikana. Kaikissa testeissä käytettiin valmistajien suosittelemia oletusasetuksia jääkaapin ja pakastimen lämpötilalle.

Suorituskyky

Säilytyslämpötila suositusasetuksilla

Kylmälaitteet täytettiin elintarvikkeita simuloivilla, lämpötila-antureita sisältävillä pakkauksilla säilytyslämpötilojen mittaamiseksi. Jääkaappiosaan täytetiin pakkauksia 30 kg/100 l käytettävissä olevaa tilavuutta kohden, vihanneslaatikkoihin 1 kg/10 l kohden, kylmälokeroon yksi tai kaksi pinoa pakkauksia sekä ovilokeroon kaksi pakkausta. Pakastimiin täytetiin pakkauksia 30 kg/100 l käytettävissä olevaa tilavuutta kohden. Pakkaukset sijoitettiin kylmälaitteisiin tasaisesti hyllyille ja lokeroihin.

Jääkaappiosasta mitattiin lämpötilaa kolmesta eri kohtaa, ja vihanneslaatikosta yhdestä kohdasta. Elintarvikepakkausten lämpötilaa mitattiin jääkaappiosassa, ovilokerossa, vihanneslaatikoissa, kylmälokerossa sekä pakastimessa. Lämpötiloja mitattiin 24 tunnin ajan eikä kylmälaitteiden ovia avattu tänä aikana. Samalla mitattiin kylmälaitteiden energiankulutus. Testi toistettiin samanlaisena kylmä­laitteiden ollessa sekä 20 että 10 asteen huoneenlämmössä.

Vihanneslaatikoista ja jääkaapista mitattiin myös ilmankosteus: laatikkoon laitettiin vedellä kasteltu sieni tuottamaan kosteutta, ja ilmankosteutta mitattiin 48 tunnin ajan pitämällä ensiksi laatikon ilmaventtiili avoimena 24 tunnin ajan ja sitten suljettuna 24 tunnin ajan. Useamman vihanneslokeron ilmankosteus merkittiin niiden keskiarvona.

Lisätyn ruoan jäähdyttäminen ja pakastaminen

20 °C huoneenlämmössä oleviin kylmälaitteisiin lisättiin lämpötila-antureita sisältäviä testipakkauksia aiemmin jäähdytettyjen pakkausten lisäksi, huoneenlämpöisten pakkausten jäähdyttämiseen ja pakastamiseen kuluvan ajan mittaamiseksi. Kylmälaitteiden jääkaappi- ja pakastinosiin lisättiin pakkauksia 5 kg/100 l laitteen käytettävissä olevaa tilavuutta kohden. Jos laitteessa oli käytettävissä esi- tai pikajäähdytystoiminto, tai esi- tai pikapakastustoiminto, nämä kytkettiin päälle valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jäähtymistä ja pakastumista seurattiin 24 tunnin ajan, ja samalla mitattiin tavoitelämpötilaan pääsemiseen kulunut aika. Jos laite ei saavuttanut tavoitelämpötilaa 24 tunnin kuluessa, niin jäähtymistä tai pakastumista seurattiin tarvittaessa 48 tunnin ajan. Pakkausten tavoitelämpötila jääkaappiosassa oli 5 °C ja muualla jääkaapissa 7 °C. Pakkausten tavoitelämpötila pakastimessa oli -18 °C. Sekä jääkaappi-, että pakastinosassa mitattiin myös siellä aiemmin olleiden pakkausten ja sisäosan lämpötilaa.

Pakasteiden säilyvyys ilman sähköä

Testipakkauksilla täytetyistä pakastimista katkaistiin virta ja pakastimen -9 asteiseksi lämpenemiseen kulunut aika mitattiin.

Käyttömukavuus

Laitteiden käyttömukavuutta arvioi kolmen hengen laboratorioryhmä. Ryhmä arvioi käyttöohjeita, laitteen asennuksen helppoutta, ovien käytettävyyttä, ruoan täyttämisen ja tyhjentämisen helppoutta, säätöjen helppoutta, ilmoituksia ja hälytyksiä, puhdistamisen helppoutta, vesi-/jääpala-annostelijan käytön helppoutta sekä mobiilisovelluksen käyttöä.

Sähkönkulutus

Testipakkauksilla täytettyjen kylmälaitteiden sähkönkulutusta mitattiin 24 tunnin ajan oven ollessa suljettuna, laitteiden saavutettua stabiilin lämpötilan. Oven avaamisen vaikutus sähkönkulutukseen mitattiin 24 tunnin mittausjakson aikana, joista 9 tunnin aikana jääkaapin sekä pakastimen ovea avattiin säännöllisesti. Yhdeksän tunnin jakson aikana jääkaapin ovi avattiin tunnin välein minuutin ajaksi, ja pakastimen ovi avattiin kolmen tunnin välein 30 sekunnin ajaksi. Sähkön­kulutusta arvostellessa sähkönkulutus suhteutettiin kylmälaitteen käytettävissä olevaan tilavuuteen.

Melu

Kylmälaitteiden melutasoa mitattiin minuutin ajan laitteiden etupuolelta, puolen metrin etäisyydeltä. Lisäksi kolmen hengen laboratorioryhmä arvioi melutasoa ja laitteen tärinää.

Rakenteen laatu

Laboratorioryhmä arvioi laitteessa käytettyjen materiaalien laatua ja paksuuksia esimerkiksi hyllyjen, laatikoiden ja säätimien osalta.

Testitulokset

Artikkeli

Elintarvikkeita simuloivia ruskeita pakkauksia ja lämpömittareita side-by-side-kylmälaitteen sisällä.

Kylmälaitteet täytettiin elintarvikkeita simuloivilla, lämpötila-antureita sisältävillä pakkauksilla säilytyslämpötilojen mittaamiseksi.

Näin luet testitaulukkoa

Testivoittaja
Testin parhaat pisteet saanut tuote.

Hyvä ostos
Hinta-laatusuhteeltaan testin paras tuote.

Kokonaisarvosana 1–100 pistettä
Kokonaisarvosana on pyöristämättömien arvosanojen painotettu keskiarvo. Keskiarvo on kerrottu kymmenellä. Arvosanoja voi lisäksi laskea se, että tuote saa huonot pisteet tärkeässä ominaisuudessa, esimerkiksi turvallisuudessa.

Arvosanat 1–10 pistettä
Arvosanat on pyöristetty. Kuhunkin arvosanaan voi vaikuttaa jopa kymmeniä arviointeja ja mittaustuloksia.

Kuluttajan arvosanataulukko.

Testausta ympäri vuoden

Testimme on käynnissä jatkuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että samaan testilaboratorioon lähetetään jopa joka kuukausi uusi testierä tuotteita. Testausmenetelmät ja arvosteluperusteet pidetään samoina testierästä toiseen, jotta eri testierissä testattujen tuotteiden tuloksia voisi vertailla keskenään. Arvosteluperusteet saadaan pidettyä samoina esimerkiksi referenssilaitteiden avulla, jolloin aiemmin testattu tuote testataan uudelleen ja sitä käytetään vertailukohtana uusille testattaville tuotteille.

Tarkistamme testattujen tuotteiden saatavuuden Suomessa myös aiemmin testattujen tuotteiden osalta aina kunkin testin julkaisuhetkellä. Poistamme tuolloin tuotelistasta ne aiemmin testatut tuotteet jotka eivät ole enää saatavilla. Näin varmistamme että lukijalla on mahdollisimman ajantasainen listaus testatuista saatavilla olevista tuotteista.

Sivun kuvat: ICRT

Ladataan...
Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.