Lyhyesti

Varaosien saatavuus parantunut kodin laitteissa

Ekosuunnitteluasetukset pidentävät tuotteiden käyttöikää. Kysyimme valmistajilta, kuinka kauan laitteisiin saa varaosia ja päivityksiä.

Teksti Janne Laitinen Kuva ISt…