Ukrainan sota ei automaattisesti riitä selitykseksi toimitusongelmille

Toimituksen viivästyessä pitkään kuluttajalla on oikeus purkaa kaupat, vaikka syynä olisi sodan aiheuttama materiaalipula.

Ukrainan sota on aiheuttanut pulaa raaka-aineista ja materiaaleista, minkä seurauksena esimerkiksi remontit ja kodinkoneiden toimitukset saattavat viivästyä sovitusta.

Kysyimme Kilpailu- ja kuluttajavirastosta, onko Ukrainan sota yrityksille niin sanottu force majeure eli ylivoimainen este, joka kuluttajan pitää vain hyväksyä.

Lähtökohtaisesti sota voi olla yrityksille force majeure -tilanne, koska niiden on voinut olla mahdotonta varautua etukäteen sodan aiheuttamiin saatavuusongelmiin, sanoo KKV:n johtava asiantuntija Mikko Saastamoinen.

Jos sopimus on tehty kuluttajan kanssa sodan alkamisen jälkeen, tilanne voi olla Saastamoisen mukaan toinen. Silloin voi olla oletettavissa, että yrityksellä on ollut mahdollisuus varautua tilanteeseen.

”Sota ei ole mikään yleinen vastuusta vapautumisen peruste, vaan yrityksen pitää pystyä osoittamaan, miten se vaikuttaa juuri kyseisen sopimuksen täyttämiseen”, Saastamoinen painottaa.

Ratkaisukäytäntöä Ukrainan sodasta ei vielä ole, joten Saastamoinen arvioi asiaa yleisesti kuluttajan oikeuksien kannalta.

Viivästys ei voi venyä loputtomiin

Kuinka pitkä viivästys voi sitten olla ilman että kuluttajalla on oikeus hyvitykseen tai esimerkiksi kaupan purkuun?

”Toimitus ei voi venyä loputtomiin. Sekä tavaran kaupassa että palveluiden kohdalla kuluttajan tulee kuitenkin yleensä antaa kohtuullisen pituinen lisäaika ennen kuin sopimuksen voi purkaa”, Saastamoinen sanoo.

Kohtuullinen lisäaika tarkoittaa käytännössä sitä, että kuluttaja vaatii yritystä täyttämään sopimuksen ja antaa tähän kohtuupituisen jatkoajan. Täsmällistä päivämäärää ei välttämättä tarvitse ilmoittaa.

Esimerkiksi remontissa parin päivän viivästys ei vielä ole olennainen, mutta jos sen tekeminen viivästyy viikkokausia, tilanne voi olla toinen.

”Arviointi on tapauskohtaista ja riippuu esimerkiksi siitä, miten laajasta työstä on kyse ja kuinka pitkään työtä on jo tehty.”

Vaikka katsottaisiin, että sota on yritykselle ylivoimainen este, se ei poista kuluttajan oikeutta purkaa sopimusta viivästyksen perusteella, sillä purkuoikeuden kannalta viivästyksen syyllä ei ole merkitystä. Sillä voi olla kuitenkin vaikutusta siihen, voiko kuluttaja saada ylimääräistä hyvitystä esimerkiksi viivästyksen aiheuttamista kustannuksista.

”Yritys voi vapautua vahingonkorvausvastuusta, jos se voi osoittaa viivästyksen johtuneen yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä.”

Esteen on oltava sellainen, jota yrityksen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä, ja jonka seurauksia yritys ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää.

Jos taas yritys vetoaa force majeureen Ukrainan sodan takia, mutta kuluttaja ei pidä selitystä uskottavana, kuluttaja voi reklamoida yritykselle ja pyytää selvitystä viivästyksen syistä.

”Tarvittaessa kuluttaja voi kääntyä KKV:n kuluttajaneuvonnan puoleen, jossa asiaa voidaan arvioida. Kuluttaja voi myös pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnalta ratkaisusuositusta.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.