Ostajan opas: kuivausrummut

Kun harkitset kuivausrummun ostamista, mieti etuja ja haittoja kuivausrummun, kuivauskaapin ja narukuivauksen välillä. Pesetkö paljon pyykkiä, soveltuvatko tekstiilisi koneelliseen kuivattamiseen ja minkälaiset ovat pyykinpesu- ja kuivaustilasi? Oletko vaatepölylle allerginen?

Jos päätät hankkia koneellisen kuivaajan, vertaa laitteiden energiankulutusta, suorituskykyä, käyttöominaisuuksia ja puhdistamisen helppoutta sekä kuivaamiseen kuluvaa aikaa. Tietoa saat Kuluttaja-lehden testituloksista, energiamerkinnästä ja tuote-esitteistä.

Jos kuivaat pyykkiä koneellisesti, kannattaa pyykinpesukoneessa olla riittävän tehokas linkous, vähintään 1000 kierrosta/minuutissa.

Muistilista kuivausrummun valintaan

 • Tyypit: kosteuden tiivistävä eli kondensoiva vai hormiin poistava kuivausrumpu?
 • Ohjelman valinta: aikavalinta vai automaattiset ohjelmat?
 • Erikoisohjelmat ja lisätoiminnot: tarkista mitä kaikkia vaihtoehtoja rumpu tarjoaa erilaiselle pyykille.
 • Nukkasihti ja kondenssivesisäiliö: tutustu liikkeessä, miten irrottaminen ja tyhjentäminen sujuu.
 • Tila: varmista, että kuivausrumpu sopii sille varattuun tilaan. Mittaa sijoituspaikka ennen ostoksille lähtöä.
 • Käyttömukavuus: tarkista luukun aukeamissuunta, sillä sitä ei voi kaikissa malleissa vaihtaa.

Tietoa ostajalle

Tyypit

Kuivausrumpuja on kahta eri tyyppiä: kondesoivat eli kosteuden vedeksi tiivistävät kuivausrummut ja lämpimän ilman putken kautta hormiin tai ulkoilmaan poistavat kuivausrummut.

Kondensoivat kuivausrummut:

Kondesoivissa kuivausrummuissa lämmitettyä ilmaa puhalletaan märkään pyykkiin. Pyykin kosteus höyrystyy ilmaan. Lämmin vesihöyry siirretään kondensaattoriin tai lämmönvaihtimeen, jossa se kohtaa kylmän ilman tai kylmäaineen ja tiivistyy vedeksi. Vesi menee tyhjennettävään vedenkeruuastiaan tai se ohjataan letkua pitkin viemäriin.

 • Ilman avulla toimivassa kuivausrummussa vesihöyry tiivistetään huoneilman avulla vedeksi. Nämä rummut eivät sovellu kovin pieniin tai huonosti ilmastoituihin tiloihin, koska tällaisissa tiloissa lämpötila nousee kuivauksen aikana erityisen korkealle. Liian kuumassa huonelämpötilassa kuivausrumpu ei saa riittävästi viileää korvausilmaa, jolloin pyykin kuivaamiseen menee enemmän aikaa ja sähkönkulutus kasvaa.
 • Lämpöpumpputekniikalla toimivassa kuivausrummussa vesihöyry tiivistyy vedeksi laitteessa olevan kylmäaineen avulla. Kondesoivat lämpöpumppukuivausrummut ovat yleensä kalliimpia, mutta kuluttavat noin puolet vähemmän sähköä kuin ilman avulla kuivaavat.

Hormiin poistavat kuivausrummut:

 • Hormiin poistavia kuivausrumpuja on vähemmän markkinoilla. Kuivausrumpu liitetään hormiin, josta vesihöyry pääsee ulkotiloihin. Kosteuden poisto hormiin on usein vaikea toteuttaa.

Kuluttaja-lehden testeissä selvitetään muun muassa sitä, kuinka hyvä tiivistymisteho kuivausrummuilla on. Tiivistymisteho kertoo, kuinka monta prosenttia vaatteisiin jääneestä vedestä, joka höyrystyy, tiivistyy uudelleen vedeksi. Mitä huonompi tiivistymisteho, sitä enemmän kosteutta pääsee huoneilmaan. Jos tila on ennestään kostea ja ilmanvaihto on huono, tilaa on syytä tuulettaa.

Ohjelman valinta

Ohjelman valinta tapahtuu joko aikavalintaisesti, jolloin käyttäjä määrittää kuivausajan tai automaattisilla ohjelmavalinnoilla, jotka valitaan halutun kuivaustuloksen ja tekstiilien laadun mukaan. Joissakin kuivausrummuissa on sekä aikavalinta että automaattiset ohjelmat.

 • Aikavalintaisessa koneessa käyttäjä valitsee kuivausajan, joka voi olla esimerkiksi määrämittainen tai tietyllä välillä portaaton. Ohjelma pysähtyy silloin, kun aika on täysi riippumatta pyykin kuivuusasteesta.
 • Automaattiohjelmilla toimivassa kuivausrummussa voi valita esimerkiksi kaappikuivan, silityskuivan tai mankelikuivan ohjelman. Automaattisessa ohjelmassa kone tunnistaa pyykinkosteuden ja ohjelma pysähtyy, kun valittu kuivuusaste on saavutettu. Ohjelman kestoon vaikuttavat jäännöskosteus pesun jälkeen, pyykin määrä, tekstiilien materiaali, valittu kuivuusaste ja lämmitysvastuksen teho.
 • Kuluttaja-lehden testeissä mitataan, kuinka hyvin laitteet kuivaavat pyykkejä asetetun tavoitetason mukaan. Kaappikuivassa kirjopyykissä jäännöskosteuden tulisi olla 0 %+/-3 %, kaappikuivassa hienopyykissä 1 %+/-2 % ja silityskuivassa kirjopyykissä 12 %+/-4 %. Jos ohjelman tarkkuus on huono, pyykki voi jäädä liian märäksi. Kannattaa siis kokeilla erilaisia ohjelmia, jotta löytää itseään miellyttävän jäännöskosteuden.

Erikoisohjelmat ja lisätoiminnot

Erilaisia automaattivalintaisia ohjelmia ja erikoistoimintoja löytyy uusissa kuivausrummuissa paljon. Esimerkiksi eri tekstiileille on monessa mallissa omat ohjelmansa.

 • Kuivausrummut jättävät vaatteet usein enemmän tai vähemmän ryppyisiksi. Rypistymistä voi estää kuivaamalla vaatteet ainoastaan silityskuiviksi ja kuivattaa pyykin loppu kosteus narulla. Kaappikuivaksi kuivatut vaatteet kannattaa ottaa pois rummusta heti ohjelman päätyttyä ja viikata ne välittömästi kaappiin. Voit myös ravistella vaatteen tai lakanan ennen kuivausrumpuun laittamista. Rypistymistä voit myös ehkäistä, kun et laita rumpua liian täyteen.
 • Erillinen höyryllä toimiva silitysohjelma voi auttaa niin, ettei paitoja tarvitse silittää kuivauksen jälkeen. Myös tässä tapauksessa vaatteet jäävät hieman kosteiksi, joten ne täytyy ripustaa kuivumaan ennen käyttöä.
 • Automaattiohjelmissa voi olla viimeisenä vaiheena rypistymisen esto, joka kytkeytyy päälle joko ilman erillistä valintaa tai joka pitää itse valita lisätoimintona. Rypistymisen esto ei kuitenkaan oikaise kuivauksessa syntyneitä ryppyjä, vaan ainoastaan estää niitä tulemasta lisää, jos pyykkiä ei ota ohjelman päätyttyä heti pois koneesta. Rypistymisen estovaiheessa rumpu pitää vaatteet liikkeessä ja pyörähtelee ympäri tietyin väliajoin.
 • Myös lisätoiminnoissa on mistä valita. Mieti, tarvitsetko esimerkiksi kylmätuuletusta, pöyhintää, pikaohjelmaa, alennetun lämpötilan ohjelmaa, ajastinta tai kosteudentiivistimen puhdistamistarpeesta osoittavaa valoa. Jos jokin toiminto on erityisen tärkeä sinulle ja olet valmis siitä maksamaan, selvitä, mistä malleista sellainen löytyy.
 • Kuivausrummussa voi olla myös mahdollisuus suunnitella omia kuivausohjelmia, jolloin valitut lisätoiminnot tallentuvat koneen muistiin seuraavaa kertaa varten.
 • Ajastin, jäljellä olevan ohjelma-ajan näyttö ja merkkiääni ovat ominaisuuksia, joista on hyötyä myös kuivausrummuissa.

Nukkasihti, kosteudentiivistin/lämmönvaihdin ja kondenssivesisäiliö

Kuivausrumpujen käyttömukavuuteen vaikuttavat ohjelmien valitsemisen ja täytön helppouden lisäksi myös nukkasihdin helppokäyttöisyys ja kondenssivesisäiliön tyhjentäminen.

Onko nukkasihti helppo irrottaa? Etenkin pesutorneissa kannattaa tähän kiinnittää erityistä huomiota, koska pesukoneen päällä oleva kuivausrumpu ja nukkasihti ovat tällöin korkealla. Nukkasihti kerää kuivaamisessa vaatteista irronneen nukan, joten se kannattaa tyhjentää jokaisen kuivauskerran jälkeen.

Selvitä lämpöpumppumekanismilla toimivista kuivausrummuista, miten kosteudentiivistimen/lämmönvaihtimen yhteydessä ja yleensä koneen alaosassa sijaitseva suodatin irrotetaan ja puhdistetaan. Jos suodatinta ei puhdista, nukka kertyy lämmönvaihtimeen, jolloin sähkönkulutus kasvaa ja kuivausaika pitenee.

Nukan kertyminen kosteudentiivistimeen/lämmönvaihtimeen on lämpöpumppumekanismilla toimivien kuivausrumpujen ongelma. Lämmönvaihtimen puhdistaminen on työlästä. Markkinoilla on myös kuivausrumpuja, jotka puhdistavat itsensä automaattisesti lämmönvaihtimeen kertyvästä nukasta.

Jos kondenssivettä ei ohjata liitosputkella suoraan viemäriin, tulee vedenkeruuastia tyhjentää jokaisen kuivauskerran jälkeen. Huomaa, että viemäriliitosletku ei aina ole vakiovarusteena. Myös vedenkeruuastiat ovat eri kokoisia.

Kokeile puhdistettavien osien irrottamista ja paikalleen laittamista jo kaupassa.

Tila

Varmista, että kuivausrumpu sopii sille varattuun tilaan.

 • Mittaa sijoituspaikka ennen ostoksille lähtöä.
 • Mittaa myös, minkä pituisen sähköjohdon ja veden poistoletkun vähintään tarvitset.
 • Pesutorniasennusta varten tarvitset kiinnityssarjan.
 • Älä sijoita kuivausrumpua avoimeen tilaan, sillä siitä lähtevä ääni häiritsee oleskelua.

Käyttömukavuus

 • Tarkista luukun aukeamissuunta, sillä sitä ei voi kaikissa malleissa vaihtaa.
 • Onko täyttöaukko sopivan kokoinen ja mallinen?
 • Selvitä myös kuivausrummun melutaso joko testituloksista tai esitteistä.
 • Onko valitsimia helppo käyttää ja ovatko niiden merkinnät selkeät?
 • Saatko käyttöohjeista riittävästi tarvitsemaasi opastusta?

Käyttö

Sijoita kuivausrumpu sopivaan paikkaan

 • Kuivausrumpu sijoitetaan pesukoneen päälle tai lattialle.
 • Jos hankit pesutornin eli pesukone-kuivausrumpu -yhdistelmän, molempien täytyy olla samaa merkkiä, sillä asennukseen tarkoitetut kiinnityssarjat ovat merkkikohtaisia.
 • Kiinnityssarja on joissakin merkeissä vakiovarusteena, toisissa erikseen hankittavana lisävarusteena.
 • Ilman avulla kuivaava rumpu tuottaa ilmaan kosteutta ja lämpöä. Riittävän suuri ja viileä huone, jota on helppoa tuulettaa, on sille hyvä sijoituspaikka. Lämpöpumpputekniikalla toimivan rummun voi sijoittaa pieneenkin tilaan. Se ei tuota kosteutta ilmaan eikä lämpötilan nousu vaikuta kuivausaikaan eikä sähkönkulutukseen niin kuin se ilman avulla kuivaavassa rummussa vaikuttaa.
 • Avointa tilaa on puolestaan syytä välttää koneen aiheuttaman melun vuoksi.

Kuivaa rummussa vain tekstiilejä, jotka kestävät koneellista kuivaamista

Tarkista aina tekstiilin merkinnöistä, onko rumpukuivaaminen sille sallittu.

 • Kuivausrumpuun voi laittaa samettia, trikoota ja puuvillafroteeta. Esimerkiksi puuvillaiset farkut ja lakanat kestävät hyvin kuivaamisen. Ole kuitenkin varovaisempi, jos farkuissa on käytetty myös elastaania.
 • Huomaa, että trikoo voi kutistua kuivausrummussa.
 • Vältä kuivaamasta pyykkiä liian kuivaksi, sillä se kuluttaa sähköä turhaan, vaikeuttaa silitystä ja voi vahingoittaa vaatteita, jopa kutistaa niitä.

Tekstiilit, jotka eivät kestä koneellista kuivattamista:

 • Rummussa ei saa kuivata villaa, viskoosia, silkkiä eikä pellavaa.
 • Elastaania sisältäviä vaatteita ei kannata myöskään kuivata, ainakaan kovin usein, jotta niiden elastisuus säilyisi.

Täyttömäärän vinkit

 • Rumpuun kannattaa laittaa yhtä aikaa mahdollisimman samanlaisia tekstiilejä, koska eri tekstiililaadut tarvitsevat hyvin erilaisia kuivausaikoja. Lopputulos on tällöin tasaisempi. Ohut pusero kuivuu nopeammin kuin paksu froteepyyhe.
 • Muista kuivata valkoiset ja värilliset vaatteet erikseen.
 • Älä tunge rumpua koskaan liian täyteen, sillä se pahentaa rypistymistä ja kuivauksen lopputulos on tällöin epätasainen.
 • Huomaa, että hienopyykkiä – tekokuituja – voit kuivata rummussa noin puolet vähemmän kerrallaan kuin kirjopyykkiä – puuvillaa.
 • Laita rumpuun siliäviä tekstiilejä, kuten miesten paitoja, vain 1/3 enimmäistäyttömäärästä.

Allergia ja kuivausrummut

 • Jos olet allerginen, kuivausrumpu voi olla sinulle avuksi kerätessään pölyn ja vaatteista irronneen nukan nukkasihtiin.
 • Kuivausrumpu ei sinällään kuluta vaatteita, sillä vain pieni osa irrallisesta nukasta on irronnut kuivauksen aikana.
 • Nukkasihti kerää myös partikkelimaista likaa ja pesuainejäämiä.

Turvallisuus

On tärkeää, että puhdistat kuivausrummun säännöllisesti. Kuivausrummussa voi olla varusteena merkkivalot tai symbolit, jotka muistuttavat huoltoon ja puhdistamiseen liittyvistä asioista.

 • Muista puhdistaa nukkasihti aina käytön jälkeen.
 • Jos käytät vedenkeruuastiaa, se pitää tyhjentää joka koneellisen jälkeen.
 • Ole varovainen vedenkeruuastian tyhjentämisessä, sillä vesi voi olla polttavan kuumaa.
 • Puhdista ilman avulla toimivissa kuivausrummuissa kosteudentiivistin säännöllisesti vedellä huuhtomalla. Lämpöpumpputekniikalla toimivassa kuivausrummussa voi olla automaattisesti puhdistuva lämmönvaihdin.
 • Muista puhdistaa myös kosteudentiivistimen/lämmönvaihtimen yhteydessä oleva suodatin riittävän usein sen mukaan, mitä ohjekirjassa sanotaan. Muuten kuivausaika voi pidentyä ja sähkönkulutus kasvaa huomattavasti, jolloin menetetään lämpöpumpputekniikalla toimivan kuivausrummun sähkön säästö.
 • Kuivausrummuissa tärkeä turvallisuustekijä on ylikuumenemissuoja.

Ympäristö

Energiamerkki kertoo energiatehokkuudesta

Energiamerkintä esitetään asteikolla A+++–D. Kulutusluokka ilmoittaa sähkönkulutuksen laiteryhmän keskitasoon verrattuna. Lämpöpumpputekniikalla varustetut kuivausrummut ovat energiatehokkuudeltaan parempia kuin huoneilmaa kosteuden tiivistämiseen käyttävät. Kuivausrumpujen energiatehokkuusluokan pitää olla vähintään luokkaa B, vaikka merkissä on vielä D-luokka.

Kondensaatiotehokkuusluokka ilmoitetaan asteikolla A–G.

EU:n energiamerkintä perustuu kirjopyykin (puuvilla) kaappikuivaan ohjelmaan.

Sähkönkulutus

Työtehoseuran laskelmien mukaan lämpöpumpputekniikalla toimivat kuivausrummut voivat kuluttaa jopa vähemmän sähköä kuin sisätiloissa narulla kuivaaminen, koska narulla kuivatus vaatii kuivaustilan lämmitystä.

Ilman lämpöpumppua kuivaavat rummut kuluttavat kuitenkin narukuivausta enemmän sähköä. Energiataloudellisin vaihtoehto on kuivattaa pyykkiä narulla ulkona. Ulkona narulla kuivattaminen ei ole ilmastossamme mahdollista kaikkina vuodenaikoina. Kaikille se ei ole mahdollista myöskään kesäkaudella, sillä esimerkiksi allergisen tulee välttää ulkoa tulevia siitepölyjä.

Lämpöpumpulla varustetut kuivausrummut kuluttavat huomattavasti vähemmän sähköä kuin ilman lämpöpumppua olevat. Kuitenkin ne ovat usein kalliimpia, joten rahallisesti sähkönsäästö ei välttämättä kompensoi niiden korkeampaa myyntihintaa.

Kuivausrummussa kuivaaminen kuluttaa enemmän sähköä kuin pyykinpesu. Linkoa sen vuoksi pyykki mahdollisimman kuivaksi ennen rumpukuivausta. Kuivaa samantyyppisiä tekstiilejä keskenään, sillä erilaiset materiaalit tarvitsevat eri kuivausajan. Automaattiohjelmat jättävät pyykkiin halutun jäännöskosteuden. Näin vältetään turhaa sähkön kulutusta.

Täysien koneiden kuivaus on energiatehokasta. Huomaa kuitenkin, että hienopyykin täyttömäärä on vain noin puolet kirjopyykin täyttömäärästä. Muista puhdistaa nukkasihdit ja kosteudentiivistin/lämmönvaihdin säännöllisesti, ettei kuivausaika pitene ja sähkönkulutus kasva.

Ilman avulla kuivaavat kuivausrummut tarvitsevat viileän ilman ja hyvän ilmanvaihdon. Jos ilmanvaihto ei ole riittävä, huoneen lämpötila nousee, jolloin kuivausaika pitenee ja sähkönkulutus nousee.

Kierrätys

Älä hävitä elektronisia laitteita kotitalousjätteen mukana, vaan vie ne SER- (sähkö- ja elektroniikkaromun) keräyspisteisiin.

Linkkejä

Kuivausrumputesti 26.10.2016

Lämpöpumpulliset kuivausrummut -testi 17.9.2014

Kommentit (4)

en suosittele kerros enkä rivitaloon kuivausrumpua aheattaa naapuereyreiden välistä riittaa kuuluu metelinö seinän taakse ,,

Höpö höpö. Nykyään kuivausrummut hiljaisia ja ihan hyvin voi pestä kerrostalossa tai rivarissa. Elä nyt paskana puhu..

Pesukone ja kuivausrumpu voi kyllä olla eri merkkiä, kunhan koko täsmää.

Tärkeä huomio, älä osta kuivausrumpua jossa lauhdutinta / lämmönvaihdinta voi puhdistaa tai ei ole itsepuhdistusta. Nykyisessä koneessa aivan tukossa ja sähkökulutus ja kuivausaika olleet nousussa jo pitkään. Ei tuota imurilla tai paineilmalla putsata. Ja nyt on käyttökelvoton tämän vuoksi. Kyseessä AEG kuivausrumpu ja iso hyvin varusteltu n 2014-2015 malli, mutta uudet ovat yhä samanlaisia – ei voi irrottaa, ei putsausta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.