Kuluttajansuojalain ”15 prosentin sääntö” tiukkenee – palvelun hinnan nousu on perusteltava asiakkaalle

Kuluttajalle on tulossa myös oikeus palvelun maksuttomaan peruuttamiseen sairastumisen takia.

Kuluttajansuojalakiin esitetään muutosta, jonka mukaan palvelun hinta saa nousta korkeintaan 15 prosenttia palveluntarjoajan esittämästä arviosta. Jos esimerkiksi taksikuski tai kampaaja yrittää periä kuluttajalta yli 15 prosenttia sovittua korkeampaa hintaa, yrittäjä voi rikkoa lakia ja asiakas voi riitauttaa asian.

Muutos sisältyy hallituksen huhtikuussa tekemään esitykseen, jossa esitetään kuluttajansuojalakiin parannuksia henkilöön kohdistuvissa palveluissa. Lakiin lisätään säännökset kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista tilanteissa, joissa palveluissa tapahtuu virheitä tai viivästyksiä. Nykyinen laki ei sisällä tällaisia säännöksiä, vaan henkilöön kohdistuviin palveluihin on sovellettu osittain rakentamista ja esineiden korjausta koskevia säännöksiä.

Uudistus koskee sosiaali- ja terveyspalveluja, varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluja, liikunta- ja muita hyvinvointipalveluja, elämys- ja juhlapalveluja, ravintolapalveluja, taksiliikenteen palveluja, ulkonäköön kohdistuvia palveluja sekä harrastuskursseja.

Kuitenkin tällainen ”15 prosentin sääntö” on jo nykyisen kuluttajansuojalain eräitä kuluttajapalvelusopimuksia koskevassa 8. luvussa: Jos toimeksisaaja on antanut palveluksesta hinta-arvion, lopullinen hinta saa ylittää arvion enintään 15 prosentilla.

Mikä siis muuttuu?

”Tuo nykyinen 8. luku koskee lähinnä irtaimeen esineeseen tai rakennukseen kohdistuvia työsuorituksia. Sen oikeusperiaatteita, kuten 15 prosentin sääntöä, on kuitenkin sovellettu myös henkilöpalveluihin”, Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtava asiantuntija Jukka Kaakkola kertoo.

Esityksen mukaan lakiin lisättäisiin uusi henkilöpalveluita koskeva 9. luku, joka sisältää nimenomaisesti henkilöpalveluita ja niihin liittyviä hinta-arvioita koskevat säännökset.

Hinta-arviota koskeva pykälä sisältää yrityksille kaksi uutta vaatimusta.

”Oikeus periä hinta-arvion ylittävä hinnanosa edellyttää ensinnäkin sitä, että arvion ylittämiseen on perusteltu syy. Lisäksi edellytetään, että arvion antamisen yhteydessä tilaajalle on selkeästi ilmoitettu mahdollisesta velvollisuudesta joutua maksamaan arviota suurempi hinta”, Kaakkola selvittää.

Toiseksi lakiin tulisi säännös, jonka mukaan kuluttaja ja yritys eivät voi sopia erikseen siitä, kuinka paljon annettu hinta-arvio saadaan ylittää.
”Jos kuluttajalle annetaan henkilöpalveluissa hinta-arvio, lopullinen hinta ei saa missään tapauksessa ylittää 15 prosentin enimmäisrajaa.”

Yritys voi vaatia lääkärintodistusta

Esityksen mukaan kuluttajalle tulee myös oikeus palvelun maksuttomaan peruuttamiseen eräiden pakottavien syiden, kuten äkillisen sairastumisen tai tapaturman vuoksi. Palveluntarjoajalla säilyy kuitenkin oikeus veloittaa jo suoritetusta palvelun osasta, ja korvausta voidaan sovitella tapauskohtaisesti.

Miten kuluttajan tulisi sitten todistaa tällainen pakottava syy?

”Kuluttajan tulisi korvausvastuusta vapautuakseen esittää selvitys peruutuksen syystä, jos toimeksisaaja sellaista edellyttää. Kuluttaja voi ilmoittaa elinkeinonharjoittajalle esimerkiksi sairastumisestaan ja peruuttaa palvelun tällä perusteella. Elinkeinonharjoittajalla on tällöin mahdollisuus pyytää peruutuksen syystä tarvittaessa myös tarkempi selvitys, kuten lääkärintodistus”, Kaakkola kertoo.

Kaakkolan mukaan tällaisessa tilanteessa olisi kohtuullista, että kuluttajan näyttötaakkaa peruutuksen syystä ei aseteta liian tiukaksi, vaan yrittäjä käyttäisi harkintaa esimerkiksi lääkärintodistusta vaatiessaan.

”Esimerkiksi lääkärintodistuksen hankkiminen saattaa joissakin tilanteissa maksaa kuluttajalle enemmän kuin peruutettu palvelu. Kuluttajan on myös syytä ilmoittaa peruutuksesta ilman aiheetonta viivästystä, jolloin elinkeinonharjoittaja voisi tarjota palvelua muille asiakkaille eikä vahinkoa syntyisi.”

Lakiuudistus on osa hallitusohjelmaa, jonka mukaan kuluttajansuojaa ajantasaistetaan etenkin palveluiden osalta. Muutosten on määrä tulla voimaan vuoden 2023 alussa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.