Vakuutukset

 • Kallis sektio

  Eläinlääkäri teki koiralle 805 euroa maksaneen keisarinleikkauksen, jossa molemmat kaksi pentua syntyivät onnistuneesti. Leikkaus oli tehtävä, koska synnytys ei edistynyt. Omistaja vaati leikkauksen hintaa takaisin, sillä hänestä eläinlääkärin olisi pitänyt selvittää, maksaako vakuutusyhtiö leikkauksen, tai ainakin kysyä omistajalta, maksaako tämä leikkauksen itse, jos vakuutus ei korvaa sitä. Eläinlääkäri tiesi aiemmalta tutkimuskerralta, että koiralla oli vakuutus.

  Eläinlääkäri ei ole vastuussa vakuutussopimuksen ehtojen selvittämisestä. Hänen ei myöskään tarvitse erikseen varmistaa, maksaako asiakas sovitusta hoidosta. Asiakas vetosi myös siihen, ettei hänelle ollut annettu tietoa pentujen sykkeistä. Tällä ei ollut kuitenkaan merkitystä, koska sektio oli ollut välttämätön. Se oli onnistunut hyvin. Eläin­lääkärin ei tarvinnut palauttaa edes osaa palkkiostaan.

 • Matkavakuutus ei korvannut kotiinpaluuta

  Matkustaja lähti maaliskuussa 2020 Etelä-Amerikkaan. Tarkoitus oli palata Suomeen huhtikuun loppupuolella. Maaliskuussa pandemia alkoi levitä ja Euroopan lentokentät suljettiin. Suomen ulkoministeriö kehotti ulkomailla olevia palaamaan pikaisesti Suomeen. Myös kohdemaa edellytti turistien poistumista maasta. Matkustajalle aiheutui ylimääräisiä kuluja ja vaivaa lentojen järjestelystä Suomeen. Hän haki 1 840 euron kulujaan matkavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta niitä.

  Vakuutusehdoissa oli lueteltu syyt, joiden takia keskeytyneestä matkasta aiheutuneet välttämättömät, ylimääräiset matkakustannukset korvataan. Tällaisia olivat vakuutetun tai hänen läheisensä sairauden, tapaturman tai kuoleman vuoksi aiheutuneet kulut. Vakuutettu oli joutunut palaamaan Suomeen sinänsä hyväksyttävästä ja pakottavasta syystä. Pandemia ja viranomaisen asettamat rajoitukset eivät kuitenkaan olleet vakuutusehdoissa mainittuja syitä korvauksen maksamiselle. Kulut jäivät matkustajan vahingoksi.

 • Ilkivaltaa vai ei?

  Asiakas teki vakuutusyhtiölle vahinko­ilmoituksen siitä, että hänen erikois­maalatulle moottoripyörälleen oli tehty ilkivaltaa. Bensatankin päällä oli naarmuja. Hän vaati vakuutusyhtiöltä kertakorvauksena 3 360 euroa maalaustyöstä, materiaaleista, lähetyskuluista ja muista asian hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista. Hän joutui myymään pyörän vahingon takia tappiolla. Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvauksesta, koska sen mielestä naarmut eivät viitanneet ilkivaltaan. Sitä paitsi erikoismaalaukset eivät olleet vakuutuksesta korvattavia.

  Vakuutuksenottajalla on velvollisuus todistaa ilkivallan tapahtuneen. Valokuvien perusteella tätä ei voitu todeta. Jäljet sopivat esimerkiksi siihen, että moottoripyörä oli nojannut johonkin kiinteään esineeseen, tai polttoainesäiliön katteeseen oli osunut jokin esine. Vahingon aiheuttajasta ei ollut tarkempaa selvitystä. Vakuutusehtojen mukaan erikoismaalaukset eivät olleet korvattavia. Vahingot jäivät vakuutuksenottajan maksettaviksi.

 • Vuokrajetin pohjaan tuli reikä

  Asiakas vuokrasi vesijetin 150 eurolla. Sen pohja rikkoutui asiakkaan käytössä. Vuokranantaja vaati asiakkaalta korjauskustannusarvion mukaista vahingonkorvausta 4 239 euroa. Asiakkaasta summa oli kohtuuton. Muissa vuokraamoissa jeteillä on kaskovakuutus, jossa asiakkaan omavastuu on yleensä 500 euroa. Jos asiakas olisi tiennyt, että yrityksellä on pelkkä liikennevakuutus, hän ei olisi vuokrannut jettiä. Sitä paitsi kyse oli vasta kustannusarviosta.

  Vuokrausehtojen mukaan asiakas on täysimääräisesti vastuussa aiheuttamansa vahingon korjauskuluista. Yritys ei kuitenkaan voinut osoittaa, että ehdot olisi annettu asiakkaalle ennen vuokrasopimuksen tekemistä. Sen vuoksi ne eivät sitoneet asiakasta. Tavallisesti vuokrausyritykset vakuuttavat kulkuneuvot vahinkojen varalta. Mahdollisen vahingon sattuessa kuluttajan vastuulle jää omavastuu, joka on tyypillisesti 500 euroa. Tämä summa asiakkaan piti korvata yritykselle.

 • Katto lensi tuulen mukana

  Syysmyrsky repi rakennuksen kattohuopaa noin kolmen neliön alueelta. Vakuutuksen piti korvata luonnonilmiöiden aiheuttamat vahingot. Asiakkaan mukaan myrsky aiheutti vuodon, joka meni kattorakenteisiin. Asiakas purki osan sisäkattoa ja eristi loput muovilla. Lämmitystä hän oli pitänyt pienellä, koska sisätiloista oli purkamisen jälkeen suora yhteys kylmään vinttiin. Asiakas vaati vakuutusyhtiöltä 24 500 euron korvausta katon korjaamiseen. Vakuutusyhtiö kieltäytyi maksamasta korvausta.

  Asiantuntija teki kohteessa kosteuskartoituksen, jonka mukaan talossa oli mittavia, pitkän ajan kuluessa tulleita vaurioita. Alapohjankin kunto oli epäilyttävä. Vauriot olivat sellaisia, että ne eivät olleet voineet ilmaantua myrskyn ja pari kuukautta sen jälkeen tehdyn tutkimuksen välissä. Vakuutusehtojen mukaan myrskytuulen aiheuttamat vahingot korvataan, jos ne ovat aiheutuneet äkillisesti ja ennalta-arvaamatta. Näin ei ollut. Vakuutusyhtiön päätös oli oikea.

 • Puuttuvat murtojäljet

  Kuluttajan auto varastettiin, ja se löytyi palaneena. Omistajan mukaan auton ­avaimet oli varastettu kotoa. Vakuutusyhtiö ei maksanut korvausta, koska kodin ulko-ovessa ei ollut murtojälkiä, kuten korvausehdot edellyttivät. Asiakkaan mielestä vanhasta ovesta saattoi murtautua sisään murtojälkiä jättämättä. Vakuutustarkastaja kertoi, että oven lukkorunko ja lukkopesä olivat ehjät ja tiiviisti kiinni, eikä lukon sisällä olevissa haitoissa ollut väljyyttä.

  Asiakas oli kertonut pitävänsä ulko-ovessa avainta aina kotona ollessaan. Ulos lähtiessään hän tapasi lukita oven. Kuitenkaan lautakunnalla ei ollut varmuutta siitä, oliko ovi jäänyt auki. Vakuutustarkastajan havainnot tukivat sitä, että ovi olisi ollut auki. Mikään ei viitannut murtoon, vaan asiakas oli luultavasti jättänyt oven lukitsematta. Korvausta ei tarvinnut maksaa.

 • Perintöriita kävi kalliiksi

  Riitaisan kuolinpesän osakas haki oikeusturvavakuutuksestaan pesänselvittäjän ja pesänjakajan määräämisestä sekä oman oikeusavustajansa kuluista 4 691 euroa vähennettynä 15 prosentin omavastuulla.
  Jo perunkirjoitus oli riitainen, puhumattakaan perinnönjaosta. Vakuutusyhtiön ­mielestä mitään korvaukseen oikeuttavaa tapahtumaa ei ollut sattunut.

  Lakimieskulujen korvaaminen oikeusturvavakuutuksesta edellyttää, että syntyy riita, jonka voisi viedä suoraan käräjäoikeuteen. Tässä riitaa ei voitu viedä suoraan oikeuteen, koska pesä oli selvitettävä ja perintö jaettava. Jakoa olisi sitten voinut moittia. Kulut eivät ehtojen mukaan olleet korvattavia, joten ne jäivät asiakkaan tappioksi.

 • Oikeusturvavakuutus ei korvannut oikeuskuluja

  Asiakas kysyi vakuutusyhtiön palveluneuvojalta, korvaisiko oikeusturvavakuutus oikeuskuluja, jotka syntyisivät lapsen tapaamisoikeutta koskevasta riidasta. Asiakkaan mukaan neuvoja oli sanonut vakuutuksen korvaavan sekä hänen että vastapuolen kulut. Riidan päätyttyä selvisi, että mitään kuluja ei korvata.

  Palvelupisteessä puhuttua ei voitu jälki­käteen selvittää. Kuitenkin vasta kirjallinen korvauspäätös ratkaisee lain mukaan sen, saako vakuutuksesta korvauksen. Vakuutus­ehdoissa oli sanottu, ettei lasten tapaamisoikeuteen liittyviä riitoja korvata ja ettei vastapuolen oikeudenkäyntikuluja ­korvata. Korvauspäätös oli oikea.

 • Pyykkikonetta ei kannattanut korjata

  Kuluttajan pyykinpesukone hajosi. Hän tilasi huoltoliikkeestä kustannusarvion sen korjaamisesta. Arviolausunnon saatuaan hän pyysi huoltoa korjaamaan koneen ja toimitti lausunnon vakuutusyhtiölle. Konetta ei kuitenkaan saatu korjatuksi, ja korjauslasku oli 579 euroa. Vakuutusyhtiö korvasi koneesta 376 euroa. Kuluttaja maksoi korjauslaskusta lausunnon osuuden, 188 euroa. Hänen mielestään huolto oli tehnyt virheen, jonka vuoksi kone tuhoutui romutuskuntoon.

  Koneessa ollut viallinen osa oli rikkonut siihen vaihdetut varaosat. Huoltoliikkeen olisi pitänyt varoittaa kuluttajaa siitä, ettei kone välttämättä tule kuntoon, ja että korjauksen hinta olisi koneen arvoa suurempi. Huolto oli vastuussa, vaikka kuluttaja oli pyytänyt korjausta jo ennen vakuutusyhtiön päätöstä siitä, ettei konetta kannata korjata. Huolto ei saanut laskuttaa varaosista, vaan sillä oli oikeus veloittaa vain lausunnon hinta, 188 euroa.

 • Kallista autoilua

  Kolarin ajaneen autoilijan vakuutuksessa oli sijaisautoturva. Auton korjaus kesti 45 päivää, koska varaosien saamisessa oli vaikeuksia. Vakuutusyhtiö korvasi sijaisauton käytöstä vain 19 päivää, joista 9 oli varsinaista korjausaikaa, 7 varaosien odottelua ja 3 pyhäpäivää. Asiakkaan maksettavaksi jäi loput auton vuokrasta eli 1 187 euroa. Se oli hänen mielestään liikaa.

  Asiakkaalle oli heti kerrottu, että vahinko korvataan vakuutuksesta. Hän oli kuitenkin turhaan jäänyt odottamaan korvauspäätöstä ennen korjauksen aloittamista. Näin hän oli aiheuttanut itse osan sijaisauton kuluista. Vakuutusyhtiön päätös oli ehtojen mukainen. Kuluttaja ei saanut lisäkorvausta.

 • Koira sairasti piilevästi

  Koira vaikutti sairaalta, mutta eläinlääkärissä siltä löytyi vain varpaan murtuma. Kuukauden kuluttua omistaja otti koiralle vakuutuksen. Sen jälkeen koiralla todettiin kilpirauhasen vajaatoiminta. Asiakas haki korvausta hoito- ja lääkekuluista. Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta kuluja, koska sairaus oli ollut koiralla jo ennen vakuutuksen ottamista.

  Ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata sairautta, joka on alkanut kehittyä jo ennen vakuutuksen ottamista. Lääketieteellisen tietämyksen mukaan kilpirauhasen vajaatoiminnan oireet tulevat näkyviin, kun noin 75 prosenttia kilpirauhasesta on tuhoutunut. Tämä vie aikaa kuukausia tai jopa vuosia. Sairautta ei korvattu.

 • Kalliita kilometrejä

  Hinausauto vei auton korjaamolle noin kolmen kilometrin päähän 530 eurolla. Autoilijan vakuutusyhtiö korvasi laskusta ensin 250 euroa ja myöhemmin 60 euroa lisää. Vakuutusyhtiön mielestä hinauksen hinta oli kohtuuton. Autoilija vaati hinausliikettä kohtuullistamaan hintaa tai vakuutusyhtiötä korvaamaan hinauksen kokonaan.

  Vakuutusyhtiön mukaan vastaavan hinauksen hinta on tavallisesti 250–300 euroa. Hinta oli siihen nähden noin kaksinkertainen. Myös lautakunta piti hintaa kohtuuttomana. Hinausliikkeellä oli oikeus veloittaa hinauksesta vain 310 euroa.

 • Vuokravene paloi

  Vene oli venesatamassa asunnoksi vuokrattuna. Veneessä syttyi tulipalo, ja se upposi satama-altaaseen. Vakuutusyhtiö ei maksanut korvausta, koska ehtojen mukaan vuokratun veneen vakuutus ei ollut voimassa. Omistajan mielestä rajoituksesta olisi pitänyt kertoa hänelle vakuutusta otettaessa. Hän ei myöskään ollut saanut vakuutusehtoja tarjousvaiheessa.

  Vakuutusehdot oli lähetetty asiakkaalle vasta vakuutuskirjan mukana. Kaikista ehdoista ei ole mahdollista kertoa suullisesti ennen vakuutuksen ottamista, eikä veneiden vuokraaminen ole kovin tavallista. Vuokrausta koskeva ehto ei ollut niin olennainen, että siitä olisi pitänyt erikseen mainita. Veneen tuhoutumista ei korvattu.

 • Riittävä vakuutuskorvaus?

  Aurinko heijastui peilistä ikkunankarmiin polttaen karmiin jäljen. Vakuutusyhtiö korvasi karmin korjauskulut, mutta asiakas vaati korvausta huoneen kaikkien ikkunoiden vaihtamisesta. Hänen mukaansa karmia ei saisi korjatuksi kunnolla. Hän vetosi maalitehtaan lausuntoon. Vastaavaa ikkunaa ei löytynyt käytettynä.

  Vakuutusehtojen mukaan ensisijainen korvaustapa on korjauskulujen maksaminen. Ikkunat olivat 26 vuotta vanhat. Hiiltymä oli muutaman sormenpään pituinen ja sormen paksuinen. Se muistutti karmissa olevia oksanreikiä. Hiiltymällä ei ollut vaikutusta karmin kestävyyteen tai käyttöön. Asiakas ei saanut uusia ikkunoita.

 • Kadonnutta ei korvata

  Kuluttaja istui puistonpenkillä avonainen laukkunsa vieressään. Myöhemmin hän huomasi puhelimensa kadonneen. Kotivakuutusyhtiö ei suostunut korvaamaan puhelinta, koska se oli kadonnut. Kuluttajan mielestä puhelin oli varastettu, vaikkei voinutkaan yksilöidä ketään varkaaksi. Poliisi oli löytänyt laukussa olleen ajokortin vieraasta lompakosta.

  Varkaudesta ei ollut todisteita. On tavallista, että kadonnut omaisuus joutuu vääriin käsiin. Vakuutuskorvauksesta päätettäessä arvioidaan, mikä on ensisijainen syy omaisuuden menettämiseen. Puhelin oli ensin kadonnut, joten siitä ei tarvinnut vakuutusehtojen mukaan maksaa korvausta.

 • Asiakas meni merta edemmäs kalaan

  Sairauskuluvakuutuksen ottaja haki korvausta borrelioositutkimuksesta. Näytteet otettiin Suomessa, mutta analyysi tehtiin Saksassa, koska Suomessa ei kyseisiä analyysejä tehdä. Vakuutusyhtiö ei korvannut kuluja, koska ne olivat syntyneet Saksassa ja koska tutkimus ei ollut välttämätön borrelioosin toteamiseksi.

  Lautakunta katsoi, että kulut olivat syntyneet Suomessa, jossa näytteet otettiin. Tällä perusteella korvauksesta ei voinut kieltäytyä. Lääkärinlausuntojen mukaan tutkimukset eivät kuitenkaan olleet välttämättömiä, sillä borrelioosi olisi voitu todeta Suomessakin. Korvausta ei maksettu.

 • Tuotevakuutus ei ole ikuinen

  Asiakas osti television, jolla oli 2 vuoden takuu, ja sille lisävakuutuksen eli tuoteturvan 3 vuodeksi. Televisio meni rikki 2 vuoden ja 3 kuukauden kuluttua. Myyjä tarjosi uutta televisiota, mutta asiakas halusi purkaa kaupan. Lisäksi hän vaati, että vakuutus koskisi uuttakin televisiota tai hän saisi rahat vakuutuksesta takaisin.

  Asiakas ei kertonut, mikä televisiossa oli vikana. Siksi lautakunta ei voinut ottaa kantaa siihen, olisiko vika pitänyt korjata. Vakuutusehtojen mukaan vakuutus kuitenkin lakkaa, jos tuote korvataan kokonaan. Koska asiakas oli valinnut kaupan purun, ei vakuutus ollut enää voimassa.

 • Ilkivalta korvattiin oikein

  Omakotitalon öljysäiliöön oli kaadettu ilkeyksissään vettä. Vakuutusyhtiö korvasi säiliön kannen korjauksen, säiliön tyhjennyskuluja, uuden polttimon ja matkakuluja. Korvauksesta vähennettiin 500 euron omavastuu. Vakuutuksenottaja ei hyväksynyt omavastuuta. Hän vaati vakuutusyhtiötä korvaamaan myös säiliöstä varastetut 1 280 litraa öljyä.

  Vakuutusehtojen mukaan omavastuu oli 500 euroa. Asiakas ei esittänyt perusteita, miksi omavastuuta ei olisi saanut vähentää. Säiliössä olleen öljyn määrää ei voitu todentaa, eikä siksi myöskään sitä, oliko öljyä varastettu. Asiakas ei saanut lisää korvausta.

 • Kaverin tönäisy ei ollut rikos

  Poika tönäisi kaveriaan luistinradalla. Kaveri sai käsivarteen kaksi murtumaa ja kyynärhermovaurion. Tönijän vanhempien vakuutusyhtiö kieltäytyi maksamasta korvausta, koska teko oli tahallinen ja vahinko aiheutettu rikoksella, eli pahoinpitelyllä tai tappelulla. Ainakin pojan menettely oli vakuutusyhtiön mukaan ollut törkeän huolimatonta.

  Tönäisijä oli alle 15-vuotias, joten häntä ei voinut tuomita syylliseksi rikokseen. Muutaman vuoden alle 15-vuotias ei voinut ymmärtää, että tönäisystä voi tulla vakavia vammoja, kuten luunmurtumia. Käytös ei ollut edes törkeän huolimatonta. Vakuutusyhtiön piti maksaa korvaus.

 • Vaarallinen lintu

  Asiakkaan asuntoauton tuulilasi vaurioitui, kun lintu törmäsi siihen. Vakuutus korvasi tuulilasin, mutta ei sen yläpuolista muoviosaa. Yhtiön mielestä muoviosa ei ollut voinut rikkoutua törmäyksessä lintuun. Lintu oli osunut tuulilasin alalaitaan, eikä se ollut voinut kimmota tarpeeksi suurella voimalla ylöspäin.

  Vakuutuskorvausta vaativan pitää osoittaa riittävällä varmuudella, että vahinko johtuu tapahtumasta, josta vakuutusehtojen mukaan maksetaan korvausta. Ei ollut selvää, miksi muoviosa oli vahingoittunut. Törmäyksen jälkiä siinä ei ollut. Koska vahingon syy jäi selvittämättä, korvausta ei tarvinnut maksaa.

 • TULKINNANVARAINEN VAKUUTUSEHTO

  Vanhemmat olivat sopineet määräajaksi lapsen tapaamisoikeudesta, mutta sosiaalilautakunnan vahvistaman sopimuksen umpeuduttua asiasta käräjöitiin. Toisen vanhemman vakuutusyhtiö epäsi oikeusturvaedun sillä perusteella, ettei kyseessä ollut vakuutusehtojen edellyttämä ensimmäistä kertaa käsiteltävä asia eikä vaatimus myöskään perustunut muuttuneisiin olosuhteisiin, vaan sopimuksen päättymiseen.

  Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata lakimiesavun käyttämisestä aiheutuneet, vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Ehtojen mukaan ei korvata kuitenkaan kuluja asiassa, joka koskee muun muassa lapsiin liittyviä perheoikeudellisia kysymyksiä niitä ensi kertaa käsiteltäessä, ellei vaatimus perustu jo kerran sopimuksella tai tuomiolla vahvistetun huolto- tai elatusvelvollisuuden tai tapaamisoikeuden jälkeen muuttuneisiin olosuhteisiin.

  Kuluttajariitalautakunta piti vakuutuksen ehtoa tulkinnanvaraisena ja totesi, että lain mukaan ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi. Oikeusturvaetu oli myönnettävä, sillä asiaa ei käsitelty ensi kertaa. Ensikäsittely voi olla esimerkiksi sopiminen ja sopimuksen vahvistaminen sosiaalilautakunnassa. Muuttuneista olosuhteista ei sen sijaan ollut kysymys.

 • SUURET AALLOTKO ARVAAMATTOMIA?

  Matkalainen jätti kameransa kauas vesirajasta ja pulahti uimaan Välimereen. Yllätys odotti uimaria rannalla, sillä kamera oli kastunut. Hän vaati matkavakuutuksestaan korvausta vahingosta.
  Vakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvattiin suoranaiset esinevahingot, jotka olivat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen voimassa ollessa.

  Kuluttajariitalautakunta yhtyi vakuutusyhtiön näkemykseen, etteivät isot meren aallot ja niiden ulottuminen pitkälle rantahietikolle ollut ennalta arvaamatonta. Vahinkoa ei korvattu vakuutuksesta.

 • VAKUUTUSTAPAHTUMA ON NÄYTETTÄVÄ TOTEEN

  Auton omistaja ilmoitti, että hänen autoonsa oli murtauduttu yöllä ja anastettu rekisterikilpien lisäksi omaisuutta (mm. kultakoruja) noin 2 000 euron arvosta. Vakuutusyhtiö korvasi vain rekisterikilvet ja viittasi rikoksesta epäillyn kuulusteluun, jossa tämä oli myöntänyt muita rikoksia, ei kuitenkaan kyseisen omaisuuden anastamista. Epäillyn kotoakaan ei ollut löytynyt mitään näistä tavaroista. Auton omistaja ei myöskään ollut vaatinut epäillyltä korvausta tavaroistaan.

  Kuluttajariitalautakunnan mielestä vakuutusyhtiön epäävä päätös oli autovakuutuksen ehtojen mukainen. Näyttämättä oli jäänyt, että muuta kuin rekisterikilvet olisi anastettu. Kuitenkin vaikka anastuksesta olisi ollutkin näyttöä, vahinko olisi jäänyt vakuutuksesta korvaamatta, koska vakuutuksen suojeluohjeiden mukaan autossa ei saa säilyttää arvokkaita esineitä. Suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi voidaan korvausta vähentää tai evätä se kokonaan.

 • VAKUUTUKSEN SUOJELUOHJE EI EDELLYTTÄNYT VALVONTAA

  Vakuutusyhtiö vähensi palossa tuhoutuneen vapaa-ajan rakennuksen korvaussummasta 1 260 euroa sen vuoksi, että kiinteistön valvonta oli laiminlyöty. Vakuutuksenottaja piti vähennystä perusteettomana ja selitti laudoittaneensa ikkunat sekä muutoinkin korjanneensa ilkivallan jäljet rakennuksista.

  Kuluttajariitalautakunta totesi, ettei suojeluohje edellyttänyt tällaisen omaisuuden valvontaa (ehtojen mukaan mukana olevaa omaisuutta on varkausvahingon välttämiseksi valvottava). Vakuutusyhtiön oli siten maksettava lisäkorvausta vaaditut 1 260 euroa.

 • VAKUUTUSYHTIÖLLE AIDOT TOSITTEET

  Vakuutusyhtiö kieltäytyi maksamasta korvausta sairauskuluvakuutuksesta, kun vakuutettu antoi sille vain kopion reseptistä ja kassakuitista. Asiakas vetosi siihen, että ensimmäisellä kerrallakin yhtiö oli korvannut lääkkeet kassakuitin kopion perusteella.

  Kuluttajariitalautakunta totesi, että vakuutusehtojen mukaan pitää muualta korvaamatta jääneiden lääkkeiden ostokuitit toimittaa alkuperäisinä vakuutusyhtiölle. Tällä tavalla varmistutaan siitä, ettei vakuutettu saa perusteetonta korvausta. Vakuutuskorvaukseen ei ole oikeutta, mikäli korvaus on saatu muualta. Vakuutusyhtiö oli menetellyt asianmukaisesti evätessään korvauksen.

 • UIMA-ALTAAN HANASTA VESIVAHINKO

  Uima-allashuoneen hana oli jäänyt yöksi auki allasta täytettäessä, mikä aiheutti laajan vesivahingon. Vakuutusyhtiö katsoi, että vahinko oli aiheutettu törkeällä huolimattomuudella, ja vähensi korvauksen määrästä kolmanneksen. Vakuutuksenottajan mielestä vahingoista olisi pitänyt maksaa täysi korvaus.

  Altaan täyttöön oli osallistunut perheen alaikäinen lapsi, joka kertomansa mukaan oli sulkenut hanan. Täyttäminen oli kuitenkin lautakunnan näkemyksen mukaan tapahtunut vanhemman ohjauksessa ja valvonnassa. Koska veden lisääminen altaaseen vaatii erityistä huolellisuutta, olisi vanhemman pitänyt valvoa täyttämistä myös käytännössä ja varmistaa, että hana on suljettu. Lautakunnan mielestä vakuutusyhtiön päätös oli perusteltu.

 • RENKAAT JA VANTEET VARASTETTIIN

  Vakuutusyhtiö kieltäytyi maksamasta vakuutuskorvausta anastetuista auton renkaista ja vanteista, koska ne eivät olleet sellaiset kuin määräykset kyseisen ajoneuvon kohdalla edellyttivät. Päätös oli vakuutuksenottajan mielestä perusteeton.

  Vakuusehtojen mukaan vakuutuksen kohteena oli vakuutuskirjassa yksilöidyn ajoneuvon lisäksi siihen kiinteästi asennetut ja sen käyttöön olennaisesti liittyvät tavanomaiset lisävarusteet. Vakuutusehtojen mukaan vakuutus ei kattanut viranomaismääräysten vastaisia laitteita tai varusteita, esimerkiksi tutkanpaljastinta. Määräysten vastaiset renkaat eivät lautakunnan mielestä olleet rinnastettavissa kiellettyyn tutkanpaljastimeen. Renkaita ei lautakunnan mielestä voitu pitää yksiselitteisesti myöskään vakuutusehdoissa tarkoitettuna laitteena tai varusteena. Yhtiötä suositettiin korvaamaan anastetut renkaat ja vanteet.

 • VAKUUTUSKORVAUS PEURAN VÄISTÄMISESTÄ

  Auto suistui ojaan ja törmäsi tienviittaan kuljettajan väistäessä peuraa. Vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan välille syntyi erimielisyys siitä, oliko yhtiön maksettava vakuutuskorvausta. Yhtiö vetosi ehtoon, jonka mukaan hirvivahingon korvattavuus edellyttää eläimen ja ajoneuvon yhteentörmäystä. Sellaista ei ollut tapahtunut.

  Lautakunnan mielestä autolle aiheutunut vahinko oli seurausta uhkaavan vahingon torjumisesta, joka autolle olisi syntynyt, mikäli vakuutettu ei olisi pyrkinyt estämään törmäystä peuraan. Vakuutussopimuslain mukaan vakuutettu on velvollinen torjumaan uhkaavan vahinkotapahtuman ja yhtiö puolestaan velvollinen korvaamaan kohtuulliset pelastuskulut. Peuran väistäminen oli tarkoituksenmukaista, koska eläimeen törmääminen on usein vahingollisempaa kuin sen väistäminen. Lautakunta suositti yhtiötä korvaamaan auton vauriot.

 • ELÄINVAKUUTUS EI KATTANUT VALERASKAUTTA

  Vakuutusyhtiö kieltäytyi maksamasta eläinvakuutuksesta vakuutuskorvausta koiran valeraskauden hoitokuluista. Vakuutuksenottajan mielestä korvaus tuli maksaa, koska koira oli hyvin sairas ja sen hoito vaati käynnin eläinlääkärillä ja lääkehoidon.

  Vakuutusehtojen mukaan eläinlääkärikuluina voidaan korvata hoitokulut, kun eläintä on hoidettu vakuutuksen voimassaoloaikana ja kulut ovat aiheutuneet äkillisestä sairaudesta tai vammautumisesta. Lautakunta piti vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä oikeana, koska valeraskaus ei ole sairaus, vaan narttukoiran normaali fysiologinen tila.

 • LAPSEN NUHAKUUME ESTI MATKAN

  Tallinnaan lähdössä olleet vanhemmat peruuttivat matkansa perheen pojan saatua nuhakuumeen, koska sairastuneelle lapselle ei ollut saatavissa hoitajaa. Vanhempien mielestä vakuutusyhtiön oli korvattava matkan peruuntuminen matkavakuutuksen perusteella. Yhtiön mielestä peruutus ei johtunut vakuutusehdoissa tarkoitetusta syystä.

  Lautakunnankaan mielestä lapsen tavanomainen nuhakuume ei ollut vakuutusehdoissa tarkoitettu vakava, odottamaton ja äkillinen sairastuminen. Lääketieteellisesti arvioiden nuhakuume ei ollut pakottava este matkalle lähtöön. Myöskään lastenhoitajan saantiin liittyneet ongelmat eivät olleet sellainen syy, jonka perusteella peruutuksesta seurannut vahinko olisi tullut vakuutusyhtiön korvattavaksi.

Alkuun