Rakentaminen, remontointi

 • Tv rämähti seinältä

  12-kiloinen televisio putosi lattialle ja vaurioitui, kun kuluttajan ostamat levykiinnikkeet pettivät. Seinäänkin tuli vaurioita. Ostaja vaati kiinnikkeiden myyjältä 570 euron korvausta televisiosta ja 200 euroa seinän tapetoinnista. Kiinnikkeissä ei ollut mainintaa maksimipainosta. Kuluttaja sanoi käyttäneensä neljän millimetrin paksuisia ruuveja.

  Osapuolet toimittivat lautakunnalle valokuvia ruuveista, kiinnikkeistä ja television vaurioista. Kiinnikkeet oli tarkoitettu käytettäviksi neljän millimetrin paksuisten ruuvien kanssa. Valokuvista oli pääteltävissä, että ostaja oli käyttänyt lähes viisi milliä paksuja ruuveja. Ruuvit olivat siis todennäköisesti liian paksuja. Ostaja korosti, että ruuvit myytiin neljämillimetrisinä. Ruuvit oli kuitenkin myynyt toinen liike, eikä kiinnikkeiden myyjä ollut niistä vastuussa. Ostaja ei saanut korvauksia.

 • Asentaja teki oharit

  Asiakas tilasi keittiökalusteiden asennuksen ja maksoi 1 440 euron työn etukäteen. Asentajan piti tulla neljän päivän kuluttua, mutta ketään ei näkynyt. Pari päivää myöhemmin paikalle tuli toinen asentaja, joka ei kuitenkaan osannut tehdä työtä. Lisäksi hän vaati lisää rahaa. Asiakas joutui tilaamaan tekijät muualta, ja keittiö valmistui kuukauden suunniteltua myöhemmin. Asiakas vaati käyttöhyödyn menetyksestä 300 euroa. Yritys ei palauttanut maksettuja rahoja.

  Yritys ei tehnyt sovittua keittiöasennusta. Se ei pyrkinyt korjaamaan virhettä, joten asiakas sai purkaa sopimuksen. Yrityksen olisi pitänyt palauttaa asennuksen hinta viivytyksettä, mutta se ei vastannut yhteydenottoihin eikä palauttanut rahoja. Asennus oli viivästynyt noin kuukaudella, jona aikana keittiötä ei voinut käyttää. Tästä asiakkaalla oli oikeus 300 euron korvaukseen.

 • Turha remontti

  Asiakas tilasi parketilleen hionnan ja lakkauksen 650 eurolla. Noin 4,5 kuukauden kuluttua parketin säleet alkoivat irrota pohjaliimauksistaan. Asiakas vaati rahojaan takaisin, koska hänen mielestään säleiden irtoaminen johtui työssä tehdystä virheestä. Hän arveli, että koska lattiassa oli ollut syviä naarmuja, se oli hiottu liian ohueksi. Parkettia ei voinut korjata, vaan se piti vaihtaa.

  Parketin alla ollut pohja oli kiero ja joustava. Parketin korjaaja oli tehnyt asiasta varauman urakkasopimukseen. Säleet olivat alkaneet irrota kuukausien kuluttua, kun lämmityskausi oli alkanut ja huoneilma oli kuivaa. Liikuntasaumatkin olivat puutteelliset. Säleiden irtoaminen tässä tapauksessa oli niin yllättävää, ettei urakoitsija ollut voinut sitä ennakoida ja esimerkiksi kieltäytyä työn vastaanottamisesta. Asiakas ei saanut rahojaan takaisin.

 • Vaatehuone pieneni

  Kuluttaja osti uuden asunnon, joka oli rakentamisvaiheessa. Talotekniikka jouduttiin toteuttamaan eri tavalla kuin suunnitelmissa oli, jolloin vaatehuone pieneni jonkin verran. Ostaja ja myyjä pääsivät kuitenkin sopimukseen muutoksista. Myöhemmin kävi ilmi, että vaatehuonetta ei voitukaan toteuttaa myöskään uudelleen sovitun mukaisesti, ja se oli vähän sovittua pienempi. Ostaja vaati yhteensä 7 880 euroa hinnanalennuksena heikentyneen varustelutason sekä varastotilan vuokraustarpeen vuoksi. Asuntokin oli 0,15–0,2 m2 ilmoitettua pienempi.

  Vaatehuone ei vastannut alkuperäistä suunnitelmaa eikä myöskään myöhemmin sovittuja muutoksia. Putkien kotelointi pienensi hieman vaatehuoneen säilytystilaa, ja hyllyt olivat lyhyempiä kuin muutossopimuksessa oli sovittu. Asunnosta puuttumaan jääneiden säilytysosien arvo oli noin 80 euroa. Asunnon pinta-alan mahdollinen 0,15–0,2 neliön pienentyminen oli merkityksetön. Sen sijaan säilytystilan lopullinen toteutus poikkesi sovitusta. Tästä ostajalla oli oikeus 200 euron hinnanalennukseen.

 • Vesivahinkoa vanhoista putkista

  Kuluttajat tilasivat putkiliikkeeltä keittiön viemärin uusimisurakan. Työ tehtiin toukokuussa. Seuraavana talvena WC tukkeutui ja vesi valui katon läpi alakertaan. WC:n lattia avattiin ja viemäriputki kuvattiin. Ilmeni, että putkiasentaja oli katkaissut keittiön vanhan viemärin ja jättänyt sen tukkimatta. Putki tukittiin ja WC:n viemäriputkisto uusittiin. Seuraavana syksynä ilmeni, että putkiasentaja oli katkaissut myös kodinhoitohuoneen viemäriputken. Se korjautettiin. Kuluttajat vaativat 2 322 euron korjauskuluja.

  Urakoitsija ei ollut selvittänyt putkien reittejä. Ensimmäinen putkivahinko johtui keittiön vanhan putkihaaran rikkoutumisesta. Putkihaara olisi pitänyt poistaa käytöstä. Toinen vahinko aiheutui teknisen tilan katkaistusta putkesta, joka oli jätetty liittämättä mihinkään. Urakoitsijan olisi remontin yhteydessä pitänyt varmistaa, ettei vanhoista putkista voi aiheutua vesivahinkoa. Korjausten myötä talo tuli hieman alkuperäistä parempaan kuntoon, joten urakoitsijan piti maksaa kuluttajille vahingosta 2 000 euroa.

 • Riitaa matkakuluista

  Remontin teettäjät olivat tyytymättömiä urakoitsijan veloittamiin matkakuluihin. Ne oli veloitettu urakoitsijan vapaa-ajan asunnolta työkohteeseen, eikä yrityksen kaupparekisteriin merkitystä osoitteesta tai edes urakoitsijan vakituisesta asunnosta, jotka olivat 30 kilometriä lähempänä työkohdetta. Tilaajat vaativat kuluista 6 730 euron alennusta korkoineen. Urakoitsija ei suostunut tähän ja vaati puolestaan tilaajilta 5 340 euroa pilalle menneestä lomasta.

  Urakkasopimuksen mukaan matkoista veloitettiin 70 senttiä kilometriltä. Ajopäiväkirjan mukaan kilometrejä oli kertynyt 793 ja laskutettava määrä oli 688 euroa. Laskutusehdon mukaan matkakulut laskettiin kotiosoitteesta, joksi oli merkitty vapaa-ajan asunnon osoite. Ajomäärä oli ollut tarpeellinen. Sillä ei ollut merkitystä, ettei vapaa-ajan asunto ollut tarkoitettu ympärivuotiseen asumiseen. Asiakkaat eivät saaneet matkakuluista hyvitystä. Myöskään urakoitsijan pilalle mennyt loma ei ollut korvattavaa vahinkoa.

 • Kesäkeittiön hinta nousi

  Kuluttaja tilasi ammattimiehen rakentamaan mökilleen kesäkeittiön. Hän näytti valokuvia malliksi, ja niiden perusteella urakoitsija arveli hinnaksi tulevan noin 5 000 euroa. Kun keittiö oli valmis, lasku oli 7 147 euroa. Kuluttaja sanoi, ettei arvonlisäveroa ollut mainittu hinnasta keskusteltaessa, ja lisäksi kuluttaja oli hankkinut tarvikkeita 800 eurolla. Kuluttajan laskelman mukaan keittiön hinta voisi olla enintään 4 830 euroa, kun laskusta vähennettiin arvonlisävero ja itse hankitut tarvikkeet sekä sallittiin 15 prosentin ylitys arvioon.

  Kuluttajalle kerrottavan hinnan pitää sisältää myös arvonlisävero. Tässä tapauksessa kyseessä ei kuitenkaan ollut varsinainen hinta-arvio vaan suuntaa antava hintatieto. Laskusta piti kuitenkin vähentää kuluttajan maksamat 800 euroa tarvikkeista, sillä urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu hankkia tarvittavat aineet ja tarvikkeet, jos toisin ei sovita. Urakoitsija perusteli laskutustaan myös lisätöillä, joista oli hänen mukaansa sovittu suullisesti. Kun kuluttaja kiisti, että lisätöistä olisi sovittu, niistä ei saanut laskuttaa. Oikeaksi laskun määräksi arvioitiin 6 347 euroa.

 • Vääränlaiset kattopellit

  Asiakas päätti laajentaa autokatostaan. Hän katsoi rautakaupan myyjän kanssa esitteestä, että autokatoksen kattopeltiä oli vielä saatavana. Ostajan mielestä kuvan pelti oli oikeanlaista, ja hän tilasi sitä tarvitsemansa määrän 700 eurolla. Asennusvaiheessa ostaja havaitsi, etteivät pellit sopineetkaan kattoon. Niiden profiili oli muuttunut vuodesta 2006, jolloin vanha katos oli tehty. Asiakas vaati myyjää palauttamaan peltien hinnan. Myyjä tarjoutui palauttamaan 200 euroa sovinnon eleenä.

  Ostaja oli tiedustellut rautakaupassa tiettyä kattopeltimallia. Kuvaston avulla oli pyritty varmistamaan, että pellit olivat oikeanlaiset. Ostaja oli ollut varma valinnastaan, ja myyjä oli toiminut ostajan ohjeiden mukaan. Ostajan täytyy kertoa myyjälle riittävästi tavaran käyttötarkoituksesta, mitoista ja muista tarpeellisista tiedoista. Myyntitilanteessa ei ollut tullut esiin mitään sellaista, että myyjän olisi pitänyt kehottaa ostajaa vielä tarkistamaan valintansa. Kauppaa ei suositettu purettavaksi.

 • Laatuongelmia ovissa

  Asiakas tilasi puusepältä kotiinsa 14–15 vanhanaikaista väliovea 6 000 eurolla. Ostaja ei ollut tyytyväinen ovien laatuun, ja hän hankki väitteensä tueksi 1 200 euroa maksaneen tavarantarkastajan
  kertomuksen. Ostaja vaati ovista 2 532 euroa hinnanalennusta ja lisäksi tavarantarkastajan palkkion. Lisäksi myyjä oli ostajan mukaan laskuttanut 1 294 euroa mittauskäynnistä ja peiliovien terien tekemisestä, vaikka näistä ei ollut sovittu. Puusepän mukaan mahdolliset puutteet johtuivat maalauksesta, jota hän ei ollut tehnyt.

  12 ovessa oli tavarantarkastuskertomuksessa todetut virheet: halkeamia, pohjahionnan huono laatu ja maalauspuutteita. Myös maalaus oli puusepän vastuulla, koska siitä oli sovittu hänen kanssaan ja hän oli siitä laskuttanut. Myyjä ei tarjoutunut korjaamaan virheitä, joten asiakkaalla oli oikeus hinnanalennukseen. Lisälasku oli aiheeton, koska töistä ei ollut sovittu. Asiakas ei kuitenkaan esittänyt tavarantarkastuskertomuksesta kuittia, joten siitä hän ei saanut korvausta. Suositeltu hinnanalennus oli 1 500 euroa, sillä puutteet sai korjattua maalaamalla.

 • Maalämpöpumppu vikaantui

  Kuluttajan ostaman talopaketin lämmitysjärjestelmä oli maalämpö. Noin neljän vuoden käytön jälkeen järjestelmä alkoi antaa vikailmoituksia. Vikaa haettiin kauan ja hartaasti. Lopulta vika löytyi ja pumppu korjattiin. Kuluttaja vaati talopaketin myyjää ja pumpun maahantuojaa maksamaan vakuutuksen 500 euron omavastuun sekä viasta johtuneesta sähkönkulutuksesta 1 000 euroa. Maahantuoja tarjoutui maksamaan 500 euroa eli omavastuun ja myyjä 200 euroa. Kuluttaja ei tyytynyt tähän.

  Maalämpöpumpussa oli ollut epätavanomainen vika, jonka syystä ei ollut täyttä varmuutta. Ei ollut syytä epäillä kuluttajan aiheuttaneen rikkoutumisen tai että laite olisi rikkoutunut tapaturmaisesti. Laitteen olisi voinut perustellusti odottaa kestävän pidempään kuin neljä vuotta. Niinpä laite oli ollut virheellinen. Virheestä vastasivat talopaketin myyjä ja laitteen maahantuoja. Niiden oli yhdessä korvattava vakuutuksen omavastuu sekä ylimääräinen sähkönkulutus, josta kuluttaja oli esittänyt tarkat ja luotettavat laskelmat.

 • Keittiö viivästyi

  Kuluttajat tilasivat yritykseltä uudet keittiökalusteet asennuksineen. Kalusteiden hinta oli 32 517 euroa ja asennuksen 7 234 euroa. Kalusteet tulivat ajallaan, mutta asennustyö viivästyi seitsemän viikkoa. Tilaajat vaativat sopimusehtojen mukaista viivästyskorvausta koko toimituksen hinnasta, yhteensä 2 161 euroa. Myyjä tarjosi korvausta vain asennuksen hinnasta eli 539 euroa. Kalustetoimitus ja asennussopimus olivat eri sopimuksia.

  Viivästyskorvaus oli ehtojen mukaan kultakin alkaneelta viivästysviikolta yksi prosentti viivästynyttä toimitusta vastaavasta osasta hintaa, kuitenkin enintään 10 prosenttia. Kaluste- ja asennussopimuksia oli tarkasteltava kokonaisuutena, koska kyseessä oli sama keittiötoimitus ja sopimukset oli tehty samojen osapuolten välillä. Keittiö ei ollut miltään osin tilaajien käytettävissä viivästyksen aikana, vaikka kalusteet olikin toimitettu. Vakiokorvaus piti maksaa keittiötoimituksen kokonaishinnasta, kuten tilaajat vaativat.

 • Valokuitu tuli kalliiksi

  Kuluttaja tilasi valokuituliittymän kesämökilleen 100 eurolla. Tilausajankohtana alueella oli jo aloitettu rakennustyöt, minkä vuoksi yritys oli nostanut liittymän hintaa 1 200 euroon. 100 euron hinta oli ollut voimassa niille tilaajille, jotka olivat tilanneet liittymän tiettyyn päivään mennessä. Asia ei ilmennyt tilauslomakkeesta. Asiakas vaati saada liittymän sovittuun 100 euron hintaan. Tähän yritys ei suostunut. Verkon rakentaminen oli jo edennyt kuluttajan käyttöpaikan ohi, ja liittymän toimittaminen 100 euron hintaan olisi tullut kohtuuttoman kalliiksi, kun kaivaukset olisi pitänyt avata uudelleen.

  Yrityksen soveltamien yleisten ehtojen mukaan yrityksellä on oikeus irtisanoa sopimus, jos palvelun tuottaminen aiheuttaa sille kohtuuttomia kustannuksia. Yritys kertoi, että alitukset ja rungot oli jo tehty mökin ohi, ja että runkokaapeliin on varattu kuidut vain rakentamisen alkamisen hetkellä tilattuja liittymiä varten. Tätä kertomusta ei ollut syytä epäillä. Rakentamisen aloittamisen jälkeen tehdyt tilaukset olisivat siten tulleet yritykselle kohtuuttoman epäedullisiksi 100 euron hinnalla. Yrityksellä oli oikeus irtisanoa sopimus ja kuluttajalla mahdollisuus solmia 1 200 euron sopimus.

 • Pieleen mennyt urakka

  Kuluttaja sopi yrityksen kanssa maan­rakennustöistä tontillaan, muun muassa salaojituksesta, muista kaivutöistä ja pihan tasoituksesta. Hän oli tyytymätön työhön. Salaojituksessa oli puutteita, siitä puuttui muun muassa kaksi tarkastuskaivoa. Pihalle oli jäänyt isoja maa­kasoja ja kiviä, puusta oli katkottu oksia ja maakellaria oli vahingoitettu. Kuluttaja vaati tarkastuskaivoista 90 euron edestä tarvikkeita ja kahdeksasta omasta työtunnista 80 euroa. Muilta osin hän vaati 3 000 euron hinnanalennusta, jolla arveli saattavansa työt loppuun.

  Kuluttajan vaatimus tarkastuskaivoista oli asianmukainen. Muiden töiden loppuunsaattamisesta kuluttaja kertoi saaneensa 3 000 euron suullisen tarjouksen. Valokuvista näkyi, että pihalla oli kiviä ja suuria maakasoja. Töiden loppuunsaattamista ei kuitenkaan ollut teetetty, joten korvaussumma piti arvioida. Maatäyttöjen muotoilu oli vähäinen osa 6 500 euron urakkasopimuksesta, joten hinnanalennuksen määräksi arvioitiin 1 300 euroa. Yhteensä urakoitsijalle tuli maksettavaa 1 470 euroa.

 • Kuravettä hanasta

  Asiakkaat tilasivat omakotitalonsa porakaivoon pumpun ja paineastian vuonna 2014. Laitteiden ja asennusten hinta oli yhteensä 4 100 euroa. Vuonna 2018 vedenpaine laski ja hanasta alkoi tulla likaista vettä, joka oli joko ruosteista tai kuraista. Asiakkaat vaativat yrittäjältä 960 euroa, koska heidän mielestään pumpun asennuksessa oli tehty virhe. Pumppu oli ruostunut, ja sen virtajohdon kiinnitykset olivat pettäneet sotkien kaivon. Pumppu oli heidän mukaansa asennettu väärään syvyyteen niin, ettei se toiminut vaaditulla tavalla vedenpinnan syvyyteen nähden. Yrittäjän mielestä ongelma johtui vedenpinnan alenemisesta.

  Kuvissa pumpun pinta näytti ruostuneelta. Veteen oli irronnut kiinnitysmateriaalia, ja virtajohto oli rispaantunut. Pumpun rikkoutumisen tarkka syy jäi kuitenkin epäselväksi. Virtajohdon teippaukset olivat irronneet veteen, ja virtajohto oli rispaantunut. Yrittäjän olisi pitänyt todistaa menetelleensä ammattitaitoisesti ja huolellisesti, eikä se ollut tehnyt niin. Palvelussa oli virhe. Pumpun voi olettaa kestävän pidempään kuin noin viisi vuotta. Yrityksen oli maksettava hinnanalennusta 500 euroa.

 • Pientä haittaa vesivuodosta

  Asiakkaat ostivat uuden asunnon. Noin kuukauden kuluttua he huomasivat vuodon keittiön katossa. Syyksi ilmeni virheellisesti asennettu vessanpönttö. Myös alakerran pönttö oli asennettu väärin. Korjaukset kestivät noin kolme viikkoa. Ostajat vaativat myyjältä 2 500 euron korvausta asumishaitasta ja työansioiden menetyksestä. Myyjän ­mielestä haitta oli niin vähäinen, ettei korvaukseen ollut aihetta.

  Ostajilla ei ollut esittää näyttöä ansioiden menetyksestä eikä siitä, että työajan käyttäminen asian hoitamiseen olisi ollut välttämätöntä, ainakaan siinä laajuudessa kuin ostajat esittivät. Käyttöhyödyn menettämisen pitää olla olennaista, jotta se on korvattava. Vaikka wc-pöntöt olivat korjausten ajan pois käytöstä, jompikumpi wc oli ollut aina käytössä. Saunaa olisi voinut käyttää, jos asukkaat olisivat antaneet siirtää irrotetun wc-pöntön muualle. Asunto oli ollut asumiskelpoinen, eikä korvausta suositettu.

 • Keittiösuunnitelma meni pieleen

  Kuluttaja tilasi keittiökalusteiden suunnittelutyön, toimituksen ja asennuksen. Keittiökalusteita ei voitukaan asentaa suunnitelman mukaisesti. Suunnittelija ei ollut ottanut huomioon, että vesiputket ja viemäröinti olisivat jääneet astianpesukoneen taakse. Astianpesukone oli suunniteltu sijoitettavaksi kaapiston reunaan ja jätevaunut hellan viereen. Niiden paikkaa oli vaihdettava. Kuluttajan mielestä keittiö ei enää ollut niin toimiva kuin suunnitelmassa. Myyjä maksoi erheestään 100 euroa hinnanalennusta. Kuluttaja vaati alennusta vielä 421,20 euroa, johon sisältyi ylimääräisiä sähkötöitä 71,81 euroa.

  Keittiöasennuksen lopputulos poikkesi suunnitelmassa esitetystä ja sovitusta. Syynä oli suunnittelijan virhe. Tästä tilaajalla oli oikeus 200 euron alennukseen, joten myyjän maksettavaksi jäi vielä 100 euroa. Sähköasennuskuluista lautakunta ei suosittanut korvausta, sillä valokuvat eivät osoittaneet, että alkuperäisen pistorasian kohdalla ei voinut tehdä tavanomaisia askareita.

 • Katto jäi kirjavaksi

  Kuluttaja osti 18 litraa peltikattomaalia 117 euron hintaan. Hän maalasi kattonsa noin vuoden kuluttua ja uudelleen seuraavana vuonna. Katto jäi kirjavaksi. Kuluttaja vaati maalin valmistajalta vahingonkorvausta 980 euroa eli maalin hintaa, postikuluja ja oman työn arvoa. Valmistajan mukaan kirjavuuteen saattoi olla monta syytä, kuten maalin huono sekoittaminen, likainen maalauspinta ja koemaalauksen laiminlyönti. Kolmas maalikerros olisi myös ollut paikallaan. Valmistaja lupasi ostajalle hyvän tahdon eleenä 10 litraa maalia veloituksetta.

  Maalin käyttöohjeen mukaan maalattavalta pinnalta pitää poistaa epäpuhtaudet ja sen pitää olla puhdas ja kuiva. Maalaus pitää tehdä 1–2 kertaa ja maali pitää sekoittaa huolellisesti ennen käyttöä. Varastoitaessa maali on suojeltava pakkaselta. Kuluttaja oli toimittanut maalipinnasta kuvia. Niiden perusteella ei voinut päätyä muuhun tulokseen kuin että maalia ei ollut sekoitettu kunnolla ennen maalaamista. Kuluttaja jäi ilman korvauksia.

 • Katto lensi tuulen mukana

  Syysmyrsky repi rakennuksen kattohuopaa noin kolmen neliön alueelta. Vakuutuksen piti korvata luonnonilmiöiden aiheuttamat vahingot. Asiakkaan mukaan myrsky aiheutti vuodon, joka meni kattorakenteisiin. Asiakas purki osan sisäkattoa ja eristi loput muovilla. Lämmitystä hän oli pitänyt pienellä, koska sisätiloista oli purkamisen jälkeen suora yhteys kylmään vinttiin. Asiakas vaati vakuutusyhtiöltä 24 500 euron korvausta katon korjaamiseen. Vakuutusyhtiö kieltäytyi maksamasta korvausta.

  Asiantuntija teki kohteessa kosteuskartoituksen, jonka mukaan talossa oli mittavia, pitkän ajan kuluessa tulleita vaurioita. Alapohjankin kunto oli epäilyttävä. Vauriot olivat sellaisia, että ne eivät olleet voineet ilmaantua myrskyn ja pari kuukautta sen jälkeen tehdyn tutkimuksen välissä. Vakuutusehtojen mukaan myrskytuulen aiheuttamat vahingot korvataan, jos ne ovat aiheutuneet äkillisesti ja ennalta-arvaamatta. Näin ei ollut. Vakuutusyhtiön päätös oli oikea.

 • Hometta kylppärissä

  Pariskunta osti 137 000 eurolla kolmion ­kerrostalosta. Muutettuaan asuntoon he havaitsivat, että kylpyhuoneessa oli hometta ja kosteusvaurio. Kylpyhuone piti remontoida kokonaan. Ostajat vaativat myyjiltä ja välitysliikkeeltä 8 000 euroa korjauskustannuksia. Kylpyhuoneesta oli tehty kolme vuotta aiemmin kosteuskartoitus. Ostajat kiistivät saaneensa tästä raporttia. Sen sijaan välittäjä oli sanonut, ettei raportin mukaan huoneistossa ollut kosteusvaurioita. Raportissa oli kuitenkin kehotettu remontoimaan kylpyhuone, koska se oli käyttöikänsä päässä.

  Raportin mukaan kylpyhuoneessa ei ollut havaittu kosteutta, mutta siinä oli kuitenkin todettu laattoja irronneen. Siinä myös luki, että kylpyhuone olisi korjattava nykymääräysten mukaisesti, esimerkiksi laitettava vedeneristykset ja vaihdettava lattiakaivo muoviseen. Näitä tietoja ostajat eivät olleet saaneet. Niinpä heillä oli oikeus hinnanalennukseen myyjältä ja vahingonkorvaukseen välitysliikkeeltä. Koska kylpyhuone oli jo käyttöikänsä päässä, korvauksen määrä oli 2 000 euroa.

 • Aita ei kestänyt kahta lautaa

  Kuluttaja sopi yrityksen kanssa lauta-aidan asennuksesta. Aita pystytettiin syyskuussa, ja työ maksoi 3 016 euroa. Marraskuussa ostaja huomasi, että aita kallistuu keskeltä. Se piti oikaista ja vahvistaa betonivalulla. Asiakas vaati yritykseltä 800 euroa aidan korjauksesta. Yrityksen mielestä kallistuminen oli asiakkaan vika: aitaan oli laitettu kannakkeet, joissa oli kaksi lautaa ajo­esteenä. Toisin kuin kuluttaja väitti, yritys ei ollut asentanut kannakkeita.

  Aidan elementit olivat kallistuneet porttia varten jätetyn aukon molemmin puolin. ­Porttiväliin oli asennettu kaksi lautaa kulkuväylän sulkemiseksi. Asiassa jäi epäselväksi, kuuluiko porttikiinnikkeiden asennus urakkaan. Asianmukaisesti rakennetun aidan pitää kuitenkin kestää kahden tavallisen laudan paino, riippumatta siitä, kuka kiinnikkeet oli asentanut. Jos yritys ei korjaisi aitaa, sen pitää korvata aidan korjaamiskulut 800 eurolla.

 • Pölyä pumppuun

  Kuluttaja teetti yrityksellä kylpyhuoneen, WC:n ja saunan remontin. Hänen mukaansa asunnossa ollut ilmalämpöpumppu oli imenyt remonttipölyä sisäänsä. Asiakas vaati 142 euron korvausta pumpun korjauskuluista, mikä oli puolet korjauksen hinnasta. Urakoitsija ei ollut suojannut pumppua hiomisen ajaksi, ja betonipöly oli rikkonut pumpun. Yrityksen mielestä asiakas oli itse aiheuttanut vahingon omilla hiomisillaan ennen remonttia.

  Remonttiyrityksen ammattitaitoon kuuluu tietää, mitä ja millä tavoin remontin kohdetta pitää suojata pölyvahingoilta. Lämpöpumppua ei ollut suojattu riittävästi, eikä yrittäjä ollut neuvonut kuluttajaa, ettei lämpöpumppua saisi käyttää remontin aikana. Yritys oli velvollinen korvaamaan vahingon. Kuluttajan vaatimus eli puolet pumpun korjauskuluista oli kohtuullinen, koska hän oli itsekin voinut aiheuttaa samanlaista vahinkoa.

 • Virheellinen sähköasennus

  Kuluttaja tilasi sähköasennusliikkeeltä pistorasioiden ja kytkimien vaihdon sekä pistorasioiden maadoittamisen. Työ maksoi 1 150 euroa. Kuluttaja ei ollut tyytyväinen: ­maadoitettuja komponentteja oli asennettu ilman maadoitusten kytkemistä, ja työssä oli muitakin virheitä. Hän vaati 745 euroa hinnanalennusta ja vahingonkorvausta. Kuluttaja korjautti virheet kuluttajaneuvonnan ja Tukesin ohjeiden mukaan.

  Sähköasentajalla ei ollut Tukesin mukaan pätevyyttä tekemiinsä sähköasennuksiin. Työn tehnyt asennusliike oli käynyt korjaamassa virheitä, kun kuluttaja oli ilmoittanut niistä sille. Kaikkia virheitä ei kuitenkaan ollut korjattu asianmukaisesti. Asentaja ei myöskään ollut täyttänyt töitä tehdessään viranomaisvaatimuksia. Työlle ei ollut tehty käyttöönottotarkastusta. Tilaajalla oli oikeus 445 euron vahingonkorvaukseen.

 • Julkisivuremontti häiritsi asumista

  Vuokrataloyhtiössä tehtiin mittava julkisivuremontti. Asukkaat vaativat remontin aiheuttamien häiriöiden takia alennusta vuokraan: 10 prosenttia koko remontin ajalta ja lisäksi 30 prosenttia 4 kuukaudelta, jotka remontti kesti kutakin taloa kohti. Vuokranantaja suostui 10 prosentin alennukseen kahdelta kuukaudelta.

  Vuokralaisella on oikeus saada vapautus tai alennusta vuokrasta siltä ajalta, jolloin asuntoa ei voi käyttää tai se ei ole kunnossa. Alun perin remontin kestoksi oli ilmoitettu kolme kuukautta taloa kohti, mutta se oli kestänyt neljä kuukautta. Vuokralaisille kuului 10 prosentin alennus neljän kuukauden ajalta.

 • Huolimaton asbestityö

  Kuluttajat tilasivat asbestipurun vuonna 1970 rakennettuun kerrostalohuoneistoon. Urakkahinta oli 4 250 euroa. Purku tehtiin toisen yrityksen aiemmin tekemän asbestikartoituksen perusteella. Lisätyönä kuluttajat tilasivat vessan purun, vaikka siellä ei kartoituksen mukaan ollut asbestia. Kuluttajat eivät olleet tyytyväisiä työhön ja teettivät korjaustyöt toisella urakoitsijalla. He vaativat ensimmäiseltä urakoitsijalta urakkahinnan palauttamista, kahden kartoituksen kuluja (2 114 euroa) sekä toisen yrityksen tekemästä asbestipurusta ja siivouksesta 3 100 euroa.

  Urakoitsija ei ollut huomannut, että WC-tilojen tasoitteessa ja keittiön välitilassa oli ollut asbestia. Se ei ollut korjannut virheitä, joten työt oli pitänyt teettää toisella urakoitsijalla. Osa puutteista johtui asbestikartoituksen virheistä, joten urakoitsija ei ollut vastuussa kaikista ylimääräisistä kuluista. Kohtuullisena määränä niistä pidettiin 2 000:ta euroa. Lisäksi urakoitsijan piti korvata yksi uusista kartoituksista, 961 euroa. Toinen uusintakartoitus ei ollut tarpeellinen, joten se jäi tilaajien maksettavaksi.

 • Epäonnistunut ovi

  Henkilökohtaisena työhuoneena ja harrastustilana käytetyn autotallin ovi vaurioitui. Asukkaat tilasivat uuden samankaltaisen metallisen kippioven asennuksineen. Hinta oli noin 2 900 euroa. He eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä lopputulokseen: ovi oli käyristynyt, ja kynnyksen kohdalle jäi noin puolentoista sentin rako. Myös pystysivulla näkyi rakoa. Myyjän mielestä ostaja oli itse vahingoittanut ovea. Ostaja hankki tavarantarkastajan tutkimaan oven, ja tämä löysi siitä useita vikoja.

  Tavarantarkastuskertomuksen mukaan ovi ei vastannut aiempaa ovea, joka oli toiminut hyvin 12 vuotta. Uuden oven alareunaan jäi haitallinen väli. Oven käyttäminen oli johtanut sisäpinnan naarmuuntumiseen sivussa olevien tankojen kohdalta. Ei ollut uskottavaa, että ostaja olisi vahingoittanut ovea. Koska myyjä ei ollut korjannut ovea ostajan pyynnöistä huolimatta, sen oli vaihdettava ovi uuteen virheettömään. Lisäksi myyjän piti korvata tavarantarkastuskulut, 1 500 euroa.

 • Vihreät lasit

  Pariskunta tilasi netistä mökilleen lasit välitilaan ja takan edustalle. He viestittelivät ennen tilausta myyjän kanssa ja veivät liikkeeseen mallin haluamastaan takaneduslasista. Saatuaan lasit ostajat olivat pettyneitä, sillä ne olivat vihertävät. Sävystä ei ollut ollut puhetta eikä nettisivuilla mainintaa siitä. Ostajat vaativat kirkkaita laseja tilalle.

  Valokuvissa seinä lasin takana näytti hieman vihertävältä. Lasin värisävy voi kuitenkin vaihdella eri valaistuksissa. Tilatut lasit olivat yleistä kirkasta float-lasia, jonka sävy voi muuttua lievästi valon taittuessa. Ostajat eivät olleet sanoneet haluavansa erityisen kirkkaat lasit. Myyjän ei tarvinnut vaihtaa laseja.

 • Mittapulma remontissa

  Ostaja tilasi 6 355 euron keittiökalusteet. Myyjä otti keittiöstä mitat. Ostaja korosti, että keittiön ikkunan pitää mahtua aukeamaan riittävästi, mikä edellytti, että kalusteiden ja ikkunan väliin jää 24 senttimetriä. Kun keittiö oli valmis, ilmeni, että tilaa oli vain 19,5 senttiä eikä ikkuna auennut ostajan mielestä tarpeeksi. Hän vaati myyjältä 1 000 euron hinnanalennusta. Myyjä tarjosi ratkaisuksi kapeampaa laatikostoa.

  Keittiötoimitus ei vastannut kalustepiirustusta. Ostaja sai kieltäytyä myyjän tarjoamasta kapeammasta laatikostosta, sillä myyjä ei suostunut vastaamaan sen asennuskuluista. Virheen korjaamisesta ei näet saa koitua kuluttajalle kustannuksia. Virhe oli kuitenkin vähäinen, eikä viisi senttiä enemmän tilaa olisi vaikuttanut suuresti ikkunan aukeamiseen. Ostaja sai 200 euron hinnanalennuksen.

 • Liian syvä allas

  Asiakas sopi urakoitsijan kanssa uima-altaan kaivamisesta pihalleen. Altaasta tuli 190 senttimetrin syvyinen, vaikka oli sovittu 160 sentistä. Reunat olivat liian jyrkät ja sortuvat, ja pohjalle nousi pohjavettä. Lisäksi yksi omenapuu vahingoittui. Yrityksen lasku oli 1 888 euroa. Asiakas vaati siitä 900 euroa alennusta, josta osa koski vahinkoja ja osa liikalaskutusta.

  Laskussa ei ollut virhettä: tunnit vastasivat tuntilistauksia, eikä ollut näyttöä siitä, että työt olisi voitu tehdä nopeammin toisella kalustolla. Urakoitsija oli kuitenkin vastuussa tekemistään virheistä ja vahingoista, vaikka asiakas oli toiminut itse työnjohtajana. Työn puutteiden korjauksesta oli kuitit 388 euron edestä. Omenapuun vahingoista ei ollut selvitystä. Koko vahingon määrä arvioitiin 500 euroksi.

 • Ongelmia keittiökaapeissa

  Asiakas tilasi 5 400 euron keittiökaapit. Kulmakaappien kippiovia ei voinut avata samanaikaisesti, koska ne kolhivat toisiaan. Asiakas valitti muistakin virheistä, esimerkiksi yksi peitelevy työstettiin oikeaan kokoon vasta asennettaessa. Ongelmien vuoksi muutto viivästyi kolmella kuukaudella. Asiakas vaati 2 000 euron hinnanalennusta.

  Kulmakaappien ovet saattavat osua toisiinsa saranointitavasta riippumatta. Liikkeessä ollut mallikaapisto toimi samalla tavalla. Ovia ei ole välttämätöntä käyttää yhtä aikaa. Peitelevyjen työstäminen lopulliseen kokoonsa asennuksen yhteydessä on tavallista. Muut viat oli korjattu, eivätkä ne estäneet asumista. Hyvitystä ei suositettu.

 • Liikaa vettä säiliössä

  Asiakas tilasi kiinteistölleen lain edellyttämän jätevesijärjestelmän. Parin vuoden kuluttua se oli täyttynyt pintavedellä. Urakoitsija tyhjensi säiliön ja teki korjauksia omalla kustannuksellaan. Tilaajan mielestä säiliöön tuli edelleen liikaa pintavettä, ja hän vaati uutta korjausta. Urakoitsija oli myös jättänyt rakennusluvan hakematta, mistä tilaaja vaati 2 000 euron korvausta.

  Säiliössä oli tyhjennysputki, kuten asennusohje edellytti. Tilaajan väite, ettei urakoitsija olisi korjannut alkuperäistä virhettä, ei pitänyt paikkaansa. Säiliöön kertyi kondenssivettä, mutta se ei enää ylitäyttynyt vaan toimi tarkoitetulla tavalla. Urakoitsija oli hakenut rakennusluvan jälkikäteen omalla kustannuksellaan, joten asiakkaan korvausvaatimus oli perusteeton.

Alkuun