Palvelut

 • Vuokra-autossa oli lommoja

  Asiakas vuokrasi auton yhdeksi päiväksi. Palautuksen jälkeen hän sai vuokraamolta 460 euron laskun, sillä autossa oli huomattu peltivaurio. Asiakas kieltäytyi maksamasta laskua, koska ei ollut mielestään aiheuttanut lommoa. 

  Auton vuokraaja vastaa vain niistä vahingoista, jotka hän on itse aiheuttanut. Muiden vuokra-aikana autoon tekemistä vaurioista vuokraaja vastaa vain, jos ne johtuvat hänen omasta huolimattomuudestaan. Tässä tapauksessa vaurioita ei ollut edes huomattu palautustarkastuksessa vaan vasta myöhemmin. Asiakkaan ei tarvinnut maksaa laskua.

 • Pakettimatkan peruutuskulut harmittivat 

  Asiakkaat peruivat pakettimatkan henkilökohtaisista syistä. Heiltä veloitettiin 60 euron toimistokulut per henkilö. Tätä he eivät hyväksyneet, koska matkanjärjestäjän ehtojen mukaan matkan sai vaihtaa ilman kuluja toiseen normaalihintaiseen matkaan. Asiakkaat väittivät, ettei normaalihintaisia matkoja ollut tarjolla. 

  Sitä, olisiko normaalihintaisia matkoja ollut tarjolla, ei voitu jälkikäteen selvittää. Asiakkaille oli kuitenkin tarjottu tilalle tarjoushintaista matkaa, josta tarjous olisi poistettu. He olisivat siis saaneet matkan normaalihintaan. Tähän he eivät suostuneet. Asiakkaat jäivät ilman hyvitystä.

 • Kovakouraiset muuttomiehet

  Asiakas tilasi muuttopalvelun, johon kuului kolme muuttomiestä, muuttoauto ja muuttolaatikot. Hinnaksi sovittiin 1 100 euroa. Asiakkaan mukaan huonekaluja ei suojattu kyllin hyvin, ja siksi muutossa rikkoutui designhyllystö, pöytälevy ja muitakin huonekaluja. Hän vaati vahingoista 1 550 euron korvausta.

  Huonekalut olivat kiistatta menneet rikki muuttomiesten huolimattomuuden vuoksi. Muuttopalveluun kuuluu, että huonekalut suojataan eikä niitä kolhita. Koska hyllykkö oli rikkoutunut käyttökelvottomaksi ja pöytälevy vahingoittunut, muuttofirman piti maksaa asiakkaalle pyydetyt 1 550 euroa.

 • AUTO VAURIOITUI PESUSSA

  Auton kylki vaurioitui pesuautomaatissa, kun pesukone osui autoon. Auton omistajan mielestä kyse oli joko automaatin toimintavirheestä tai puutteellisista turvajärjestelyistä. Huoltamon mielestä autoilija ei ollut noudattanut pesuohjeita ja oli siten aiheuttanut vahinkonsa itse.

  Auton vasen sivu oli ollut lattiaan asennettujen ohjainkiskojen väärällä puolella, eikä pesuohjeiden mukaisesti keskellä pesulaitetta. Autoilijan ei ollut kuitenkaan mahdollista välttää vahinkoa, koska pesulaite käynnistyi siitä huolimatta, että auto oli pesutilassa väärin. Lautakunnan mielestä pesulaitteen turvajärjestelyt olivat puutteelliset, ja siksi huoltamo oli vastuussa vahingoista.

 • FARKUT PILALLE PESUSSA

  Tummansiniset farkut värjäytyivät pesulassa juovikkaiksi. Asiakkaan mielestä joko myyjän tai pesulan tuli korvata käyttökelvottomiksi pilaantuneet housut. Pesula katsoi syyn olevan kankaan värjäysvirheessä. Myyjän mielestä kyse oli pesuvirheestä.

  Tummat puuvillahousut on pestävä riittävän varovasti, jotta värit säilyvät. Voimakkaat hankausjäljet farkuissa osoittivat, että pesussa oli käytetty liian voimakasta pesumekaniikkaa. Housuissa oli hoito-ohjeet useilla kielillä, mutta ei Suomessa käytetyn standardin mukaista ohjetta. Koska tuote oli tavanomainen, pesulan piti kuitenkin osata sen hoito ohjeesta riippumattakin. Tältä osin kyse oli myyjän virheestä. Housujen pilalle menosta oli siten vastuussa sekä myyjä että pesula, minkä lisäksi pesulan tuli palauttaa perimänsä pesumaksu.

 • KAITAFILMI KATOSI LIIKKEESTÄ

  Kaitafilmi, josta oli tarkoitus teettää dvd-kopio, katosi valokuvausliikkeessä. Asiakkaan mielestä liikkeen tarjoama 50 euron hyvitys ei ollut riittävä korvaamaan hääjuhlasta otetun ainutkertaisen filmin katoamisesta aiheutunutta menetystä. Hyvityksen olisi hänen mukaansa pitänyt olla ainakin 500 euroa.

  Liike oli vastuussa tapahtuneesta. Valokuvausalan Tuonti- ja Tukkukauppiaat ry:n sekä Suomen Fotokauppiaat ry:n antaman suosituksen mukaan asiakkaalle tulisi antaa kadonneesta tai tuhoutuneesta filmistä hyvityksenä vastaava määrä filmiä kehityksineen sekä korvaus tarpeellisista kuluista. Kuluttajavalituslautakunnan ratkaisukäytännössä tätä suositusta on pidetty yleensä riittävänä. Koska nyt oli kyse 20 vuotta vanhasta kaitafilmistä, lautakunta katsoi, että tilaajalla oli oikeus saada korvaus kokonaan rahana. Kohtuulliseksi korvaukseksi taloudellisesta vahingosta sekä matka- ja puhelinkuluista lautakunta arvioi 100 euroa. Mielipahasta lautakunta ei suosittanut korvausta.

 • KUNTOSALIEN TUNTIEN VÄHENNYKSESTÄ EI HYVITYSTÄ

  Asiakas irtisanoi kuntosalisopimuksen sillä perusteella, että ohjattujen tuntien määrää vähennettiin kesän ajaksi. Asiakkaan mielestä hänellä ei ollut tällaisessa tilanteessa velvollisuutta maksaa irtisanomisajalta sovittua kuukausimaksua.

  Lautakunnan mielestä kuluttajan oli tullut ilman nimenomaista sopimusehtoakin varautua siihen, että tunnit voivat vähentyä kesällä. Sopimuksessa ei ollut luvattu järjestää tiettyä tuntimäärää joka viikko, eikä kuluttaja voinut perustellusti sellaista odottaa. Koska kuntosalin suorituksessa ei ollut sopimuksen purkuun tai hinnanalennukseen oikeuttavaa virhettä, asiakas oli velvollinen maksamaan sovitun kuukausimaksun sopimusehtojen mukaisesti myös irtisanomisajalta.

 • KUVA EI KELVANNUT POSTIMERKKIIN

  Posti kieltäytyi toimittamasta omakuvapostimerkkiä tilaajan valitsemasta kuva-aiheesta. Tilaajan mielestä toimitusehdot olivat kohtuuttomat, koska ne antavat Postille yksinoikeuden harkita aineiston soveltuvuutta merkkiin.

  Ehtojen mukaan tilaussopimus syntyy vasta, kun Postimerkkikeskus on hyväksynyt tilauksen. Koska tilausta ei ollut hyväksytty, sopimustakaan ei ollut syntynyt. Sopimuksen syntytapa oli sopimusoikeuden yleisten periaatteiden mukainen. Koska elinkeinonharjoittajalla ei ole velvollisuutta solmia sopimuksia tämänkaltaisista hyödykkeistä, Postilla oli oikeus päättää yksipuolisesti, minkälaisen kuva-aiheen se hyväksyy pantavaksi merkkiin.

 • KESÄDIESELIÄ MYYTIIN MARRASKUUSSA

  Henkilöauto jouduttiin hinaamaan korjaamolle moottorin sammumisen vuoksi pian tankkauksen jälkeen. Syy moottorin sammumiseen oli se, että kesäkäyttöön tarkoitettu dieselpolttoaine oli kiteytynyt yli viidentoista asteen pakkasessa. Kuluttajan mielestä huoltamo oli vastuussa syntyneistä kustannuksista, koska marraskuun puolivälissä myydyn polttoaineen saattoi perustellusti olettaa olevan talvilaatua.

  Huoltoaseman tulisi merkitä myytävä diesellaatu selkeästi erityisesti, jos kesäkäyttöön tarkoitettua dieseliä myydään ajankohtana, jolloin pakkasta saattaa olla hyvinkin paljon. Koska huoltamo ei näyttänyt merkinneensä laatua riittävän selvästi, lautakunta totesi kuluttajan vaatimuksen moottorin korjauskuluista perustelluksi.

 • KALLIS HINAUS

  Autoilija piti auton hinauksesta saamaansa 1 223 euron laskua kohtuuttomana. Erityisen kohtuuttomalta tuntui kuljettajan 90 euron tuntipalkka, joka oli velottu kilometrikustannusten päälle. Hinattu matka oli 150 kilometriä.

  Jos palveluksen hinnasta ei ole sovittu etukäteen, tilaajan on maksettava hinta, joka on kohtuullinen kun otetaan huomioon palveluksen sisältö, laajuus, laatu ja muut olosuhteet. Lautakunta yhtyi autoilijan näkemykseen siitä, että velottu hinta oli kohtuuton palvelun suoritusajankohta, olosuhteet ja yleinen hintataso huomioiden. Lautakunta katsoi, että yrittäjällä oli oikeus laskuttaa hinauksesta enintään 650 euroa.

 • KUKAT KUIHTUIVAT ENNEN AIKOJAAN

  Juhlatilaisuutta varten ostetuista ruusuista lähes kaikki kuihtuivat vajaassa vuorokaudessa. Myyjäliike kieltäytyi toimittamasta tilaisuuteen uusia kukkia, koska oikein hoidettuna kukkien olisi pitänyt kestää ainakin viikko. Ostajan mielestä kauppa tuli purkaa.

  Myyjä ei näyttänyt antaneensa kukille tavanomaisesta poikkeavia hoito-ohjeita. Näyttämättä jäi myös se, että ostaja olisi omilla toimillaan aiheuttanut kukkien kuoleman. Lautakunta suositti kaupan purkua, koska myyjäliike ei ollut toimittanut uusia kukkia ostajan ilmoitettua virheestä.

 • HELMIEN SULAMINEN PILASI PUVUN

  Iltapuvun helmikoristeet sulivat pesussa kankaan pintaan pilaten koko puvun. Ostaja vaati maahantuojaa korvaamaan kaksi kolmasosaa puvun hinnasta. Maahantuojan mielestä kyse oli pesulan pesuvirheestä. Ostajalle ei maahantuojan mielestä ollut aiheutunut myöskään mitään taloudellista vahinkoa, koska puku oli jo 2,5 vuotta vanha.

  Puvussa oli sekä kemiallisen että vesipesun sallivat hoito-ohjeet. Koska hoito-ohjeen mukainen käsittely oli pilannut puvun, ostajalla oli oikeus hyvitykseen. Sen määräksi lautakunta arvioi 60 prosenttia ostohinnasta, koska malliltaan klassisen puvun kestoiäksi voidaan katsoa noin viisi vuotta.

 • PALVELUMAKSU JÄI OSTAJAN VAHINGOKSI

  Konserttilipun ostajalle palautettiin tilaisuuden peruunnuttua lipun hinta, mutta ei liput välittäneen toimiston perimää varaus- ja toimitusmaksua. Ostajan mielestä nämäkin oli palautettava, koska sovittu palvelu jäi saamatta.

  Ostajalle oli aiheutunut konsertin peruuntumisesta vahinkoa, koska varaus- ja toimituskulut kävivät hänelle hyödyttömiksi. Koska peruuntuminen johtui esiintyjän sairastumisesta eli ylivoimaisesta esteestä, konsertin järjestäjä ei ollut velvollinen korvaamaan ostajalta perittyjä palvelumaksuja. Lippujen välittäjä vastaa puolestaan vain siitä, että se hoitaa välitystehtävänsä sopimuksen mukaisesti ja huolellisesti. Toimiston ehdoissa oli selkeä maininta siitä, ettei palvelumaksua palauteta tilaisuuden peruuntuessa. Koska ehto ei johtanut lautakunnan mielestä kuluttajan kannalta kohtuuttomuuteen, palvelumaksua ei tarvinnut palauttaa.

 • KIELEN OPPIMINEN KÄRSI

  Kielikurssilainen joutui asumaan sovitun perhemajoituksen sijasta osan kurssiajasta yhteismajoituksessa. Kurssilaisen mielestä matka ei vastannut sovittua, koska yksityismajoituksen oli tarkoitus edistää kielen oppimista. Järjestäjän mukaan vaihdos johtui siitä, että moni isäntäperhe oli perunut majoitussopimuksensa viime hetkellä. Kurssilaisille oli tarjottu hyvitykseksi muun muassa musikaalilippu, illallinen ja ylimääräinen retki.

  Lautakunnankin mielestä yhteismajoitus muiden suomalaisten kanssa oli kielen oppimisen kannalta perhemajoitusta huonompi vaihtoehto. Myös kurssin markkinoinnissa oli tuotu esiin, että ainoana suomalaisena asuminen perheessä helpottaisi kielen oppimista. Kurssin tarkoitus huomioon ottaen lautakunta ei pitänyt annettuja hyvityksiä riittävinä, vaan suositti niiden lisäksi vielä 20 prosentin hinnanalennusta matkasta.

 • RYIJY REIKIINTYI PESUSSA

  Sata vuotta vanha, käsin solmittu ryijy kärsi pesulassa huomattavia vaurioita. Ryijyn omistaja vaati pesulaa korvaamaan ryijyn korjauksen sekä luopumaan pesumaksun perimisestä. Pesulan mukaan kemiallinen pesu oli asianmukainen ja vastasi sovittua, koska vesipesu tai tasopesu eivät olleet mahdollisia. Asiakkaalle syntyneestä mielipahasta pesula olisi kuitenkin ollut valmis hyvittämään 80 euroa.

  Yli 70 vuotta vanhat tekstiilit tulisi antaa vain ammattitaitoisten konservaattoreiden pestäväksi. Ammattitaitoisen pesulan tulisi tämän vuoksi suhtautua varauksellisesti näin iäkkäiden tuotteiden käsittelyyn. Pesulan virheeksi oli katsottava ryijyn vastaanottaminen ja peseminen. Lautakunta suositti yritystä korvaamaan ryijyn korjauskulut 200 eurolla sekä luopumaan pesumaksun perinnästä.

 • SIIVOUSLASKU YLLÄTTI

  Yritys laskutti 130 m2:n suuruisen asunnon viikkosiivouksesta 11 tunnin työstä ja lisäksi siivoustarvikkeista 246 euroa. Asiakas piti laskua kohtuuttomana. Yrityksen mielestä lasku oli perusteltu, koska työhön oli kulunut asunnon likaisuuden vuoksi aikaa normaalia enemmän eikä käytettävästä ajasta ollut erikseen sovittu.

  Lautakunta piti esitetyn selvityksen perusteella uskottavana, ettei asuntoa olisi saatu siivottua asianmukaisesti viikkosiivoukseen yleensä käytettävissä 3–4 tunnissa. Siten kahden työntekijän työhön käyttämät 5,5 tuntia olivat työn laajuuteen nähden tarpeellisia, ja työstä esitetty 231 euron lasku oli hyväksyttävä. Sen sijaan siivousaineista ja –välineistä ei ollut perusteltua laskuttaa, koska yritys ei näyttänyt asiasta sovitun etukäteen.

 • VAURIOITUMINEN EI HUOLTAMON VASTUULLA

  Auton takalasin lista irtosi harjapesussa ja vaurioitti auton maalipintaa. Asiakkaan mielestä huoltamo oli vastuussa vaurioiden korjauskustannuksista. Huoltamon mukaan ei ollut mahdollista, että kone olisi repinyt listan irti, ellei se ollut jo valmiiksi osittain irti. Vaatimus oli liikkeen mielestä siten aiheeton.

  Autonpesukoneen toiminnassa ei ollut havaittu häiriöitä eikä autoonkaan ollut tullut maalipintojen vahingoittumisen lisäksi muita vaurioita. Asianmukaisessa kunnossa olevan ikkunalistan tulisi lautakunnan mielestä kestää harjojen aiheuttama hankaus- ja painevaikutus. Koska pesulaitteen toiminnassa ei osoitettu olleen sellaisia puutteita, jotka olisivat voineet aiheuttaa asianmukaisessa kunnossa olevan listan irtoamisen, hyvitystä ei suositettu.

 • KORJAUS PITKITTYI

  Moottoripyörän sähkövian korjaus kesti lähes kaksi kuukautta. Pyörän omistaja vaati korjaamolta korvausta pyörän käyttöhyödyn menetyksestä viivästysajalta. Korjaamon mielestä valitus oli aiheeton, koska korjauksen pitkittyminen johtui varaosatoimitusten hitaudesta.

  Käyttöhyödyn olennaisen menetyksen korvaaminen olisi edellyttänyt, että palvelun tarjoaja olisi aiheuttanut viivästyksen. Korjausaikaan oli tässä tapauksessa vaikuttanut ennen kaikkea varaosien saatavuus. Korjaamo oli tehnyt varaosatilauksen heti vian selvittyä, tiedustellut tilauksen etenemistä sekä asentanut osat heti ne saatuaan. Koska korjauksen pitkittyminen ei johtunut korjaamon tuottamuksesta, hyvitystä ei suositettu.

 • HÄÄPUVUSTA IRTOSI LAAHUS

  Morsiuspuvun sisälaahus irtosi kesken hääjuhlan. Vuokraaja vaati pukuvuokraamoa palauttamaan osan vuokraushinnasta, koska pukua oli korjailtava illan aikana toistuvasti. Vuokraamon näkemyksen mukaan asiakas olisi halutessaan voinut vuokrauksen yhteydessä sovittaa helmaosaa ja tarkistaa sen virheiden varalta.

  Puvun vuokrausehdoissa ei ollut mainintaa vuokrattavien asusteiden kunnosta eikä asiakkaan velvollisuudesta tarkastaa vuokralle ottamansa asu. Asiakkaalla oli tämän vuoksi perusteltu aihe olettaa, että asun yksityiskohdat, kuten laahuksen kiinnitykset, ovat kunnossa. Vuokraamo oli menetellyt huolimattomasti jättäessään tarkistamatta puvun kunnon vuokralle antamisen yhteydessä. Liikettä suositettiin palauttamaan puolet vuokrasta.

 • MUUTTO PITKITTYI

  Muuttoliike oli arvioinut asiakkaan muuton kestoksi 3-4 tuntia. Muuton jälkeen asiakas sai laskun seitsemän tunnin työstä. Liike vetosi siihen, että annettu arvio oli perustunut tilaajan muuttokohteesta antamiin vääriin tietoihin. Keskustelujen jälkeen liike alensi laskutusperusteen viiteen tuntiin. Tilaajan mielestä liikkeellä oli oikeus veloittaa enintään kolmesta tunnista.

  Muuton kestosta annettu arvio oli tuntilaskutuksesta johtuen samalla myös hinta-arvio. Kuljetuksen aika ja siihen perustuva laskutus olisi kuluttajansuojalain 8 luvusta ilmenevän oikeusohjeen mukaan saanut ylittyä korkeintaan 15 prosentilla. Lautakunnan mielestä pahvilaatikoiden käyttö muuttolaatikoiden sijaan taikka asunnon sijainti kerrosta tilaajan ilmoittamaa ylempänä eivät olleet tekijöitä, jotka olisivat olennaisesti vaikuttaneet muuton kestoon. Lautakunta suositti liikettä hyvittämään vielä yhden tunnin hinnan.

 • TATUOINNIN POISTATTAMISESTA EI KORVAUSTA

  Tatuointiliikkeessä teetetty tatuointi ei vastannut asiakkaan mielestä sovittua eikä ollut korjauksen jälkeenkään lopputulokseltaan asiakasta tyydyttävä. Asiakas vaati liikettä korvaamaan kuvan poistattamisesta aiheutuneet kulut 930 eurolla. Liikkeen mielestä vaatimus oli perusteeton, koska lopputulos vastasi asiakkaalle ennen tatuointia esitettyä luonnosta. Liikkeen mukaan asiakas oli itse vaikuttanut vaatimansa korjauksen epäonnistumiseen.

  Asiakkaalle oli esitetty ennen lopullista tatuointia sekä paperille että iholle piirretyt luonnokset, jotka asiakas oli hyväksynyt huomautuksitta. Lopputuloksen ei näytetty poikenneen luonnoksista tai olleen muutoinkaan virheellinen. Asiakkaan vaatiman korjauksen epäonnistuminen johtui hänen omasta toiminnastaan, koska hän oli pyrkinyt poistamaan tatuoinnin ihoa raapimalla. Liikkeen palvelussa ei ollut näin ollen hyvitykseen oikeuttavaa virhettä.

 • HÄÄKUVAUS PERUUNTUI

  Hääkuvaaja ei päässyt sairastumisen vuoksi häätilaisuuteen sovittuna kuvausajankohtana. Kuvaamo tarjoutui järjestämään kuvauksen joko myöhemmin samana päivänä tai muuna parille sopivana aikana. Tämä ei sopinut tilaajille. Heidän mielestään kuvaamon oli korvattava yli 800 euroa erilaisista kustannuksista, jotka aiheutuisivat kuvauksen uudelleen järjestelyistä häiden jälkeen.

  Palvelua ei ollut suoritettu sovitulla tavalla, ja siinä oli näin ollen kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe. Virheestä ei ollut kuitenkaan näytetty aiheutuneen tilaajille taloudellista vahinkoa. Sopimusrikkomuksesta mahdollisesti aiheutuneet mielipaha ja kärsimys eivät oikeuttaneet korvaukseen. Näillä perusteilla lautakunta totesi tilaajien vaatimuksen aiheettomaksi.

 • HUOLTAMOLTA EI LÖYTYNYT VARAOSAA

  Merkkihuoltamolla ei ollut vaihtaa asiakkaan autosta rikkoutuneen ajovalon sulakkeen tilalle uutta. Koska huoltamon olisi pitänyt tilata osa, asiakasta kehotettiin etsimään sulaketta paikallisista varaosaliikkeistä. Auton omistajan mielestä merkkihuolto oli riittämättömän varaosatilanteen vuoksi vastuussa sulakkeen etsiskelystä aiheutuneista kuluista.

  Lautakunta totesi, ettei korjaamolla ole velvollisuutta pitää tiettyä varaosaa saatavilla. Koska osapuolet eivät olleet sopineet sulakkeen hankkimisesta, kuluttajan korvausvaatimus oli perusteeton.

 • POIKKEUSTAPAUKSESSA VIIVÄSTYSKORKOA VOI SOVITELLA

  Perintäyhtiö peri kuluttajalta 10 100 euron saatavaa. Velan pääoma oli ollut alkujaan 4 000 euroa, mutta sille oli kertynyt korkoa 6 100 euroa. Kuluttaja vaati viivästyskorkoa soviteltavaksi siten, että pääoma ja korko olisivat yhteensä 6 000 euroa.

  Lautakunta totesi, että sovittelu on mahdollista, jos sille on painavat perusteet. Arvioinnissa otetaan huomioon viivästyskoron määrä suhteessa velallisen taloudelliseen asemaan. Kuluttajan nettotulot olivat vuokranmaksun jälkeen 500 euroa kuussa, ja taloudellinen tilanne ja maksukyky olivat heikot. Viivästyskorkojen määrä oli kertynyt niin suureksi, että velallinen ei lautakunnan mielestä enää kyennyt suoriutumaan velastaan vaarantamatta kohtuullisia asumis- ja elinolosuhteitaan. Maksuvaikeudet eivät olleet johtuneet kevytmielisestä rahojen käytöstä tai suhtautumisesta velkaan. Lautakunta sovitteli velkaa sen mukaisesti, mitä kuluttaja oli esittänyt.

 • LÖYTÖTAVARASTA ILMOITETTAVA

  Sormus katosi laivaristeilyllä. Laivayhtiön työntekijä löysi sormuksen ja toimitti sen yksityiseen löytötavaratoimistoon. Koska kuluttaja ei ollut noutanut sormusta kolmen kuukauden kuluessa, löytötavaratoimisto katsoi omistusoikeuden siirtyneen sille löytötavaralain perusteella. Toimisto ei yrittänyt selvittää sormuksen oikeaa omistajaa eikä se ollut ilmoittanut sormuksen löytymisestä. Kuluttaja sai myöhemmin tietää sormuksen löytymisestä ja joutui ostamaan sormuksen takaisin itselleen.

  Lautakunta totesi, että löytötavaralaista ja –asetuksesta on pääteltävissä, että lain tarkoituksena on edistää omaisuuden palautumista omistajalle. Omistusoikeus voi siirtyä pois alkuperäiseltä omistajalta vasta, kun laissa säädetty ilmoitusvelvollisuus on täytetty. Tästä on säännös, joka koskee sanamuotonsa perusteella kuitenkin vain löytäjää, ei löytötavaratoimistoa. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa on noudatettava perusoikeuksille myönteistä tulkintatapaa. Lautakunta katsoi, että omistusoikeus ei voinut siirtyä löytötavaratoimistolle, koska se ei noudattanut laissa säädettyä ilmoitusvelvollisuutta.

 • VARAS BENSA-AUTOMAATILLA

  Kuluttaja oli mennyt tankkaamaan autoaan ja syötti maksuautomaattiin pankkikortin. Hänen mentyään pistokkeelle olikin jo toinen asiakas vaihtanut mittarinvalinnan. Tämän jälkeen tämä toinen asiakas tankkasi autonsa ja seurauksena oli, että bensa veloitettiin ensin automaatilla olleen kuluttajan pankkitililtä. Kuluttaja huomasi asian vasta kun toinen asiakas oli jo ajanut tiehensä. Kuluttaja vaati korvausta vahingostaan jakeluyhtiöltä. Yhtiö kiisti vaatimukset, koska tankkaus oli tapahtunut laitteen ominaisuuksien ja pankkiyhdistyksen määrittämien ostotapojen mukaisesti. Mittarinvaihdon tuli olla mahdollista virhevalintojen korjaamiseksi.

  Bensiiniautomaatin kuten muidenkin korttiautomaattien on oltava riittävän turvalliset. Mitä suurempi vahinkoriski on, sitä varmempia turvajärjestelmien on oltava. Mittarin sijoittamisen automaattiin nähden on oltava sellainen, ettei siitä aiheudu esim. etäisyyden tai näköyhteyden puuttumisen vuoksi erityistä riskiä.
  Vaikka bensiiniautomaatin toiminnot mahdollistavat mittarinvaihdon ennen tankkausta lautakunta ei pitänyt sitä sellaisena puutteena, josta jakeluyhtiö olisi ollut vastuussa. Lautakunta katsoi, ettei kuluttajalla ollut oikeutta saada hyvitystä jakeluyhtiöltä.

 • TILAUKSESTA POIKKEAMINEN PERUSTEETONTA

  Omainen sopi hautakiven toimittajan kanssa kiveen tulevista teksteistä, tekstien sijoittelusta ja muista yksityiskohdista. Kiven hinta paikalleen tuotuna oli 1 345 euroa. Asiakas yllättyi nähdessään valmiin kiven haudalla, koska se poikkesi tilatusta muun muassa tekstien ja koristekuvien sijoittelun osalta. Hän vaati ensisijaisesti uutta kiveä ja toissijaisesti hinnanalennusta 1 000 euroa.

  Osan virheistä kiviliike myönsi, mutta totesi, ettei asiakkaan luona ollut ollut mahdollista tehdä tarkkaa mallipiirrosta, vaan luonnos oli vain suuntaa-antava. Kuluttajariitalautakunta vertasi tilaussopimusta ja luonnospiirrosta valmiista kivestä otettuun valokuvaan. Yritys oli perusteetta poikennut sopimuksesta. Kivi oli siten virheellinen eikä virheen oikaisu ollut kohtuutonta, kun kyseessä oli muistoesineen kauppa. Asiakkaalla oli ensisijaisesti oikeus saada uusi, sopimuksen mukainen kivi. Jos asiakas tyytyisi virheelliseen kiveen, kiviliikkeen oli annettava hinnanalennusta 670 euroa.

 • ASIAKAS LAIMINLÖI OHJEET

  Auton takavalo rikkoutui, kun huoltamon ovi sulkeutui asiakkaan ajaessa auton ulos pesuhallista. Asiakas vaati huoltamoa korvaamaan takavaloyhdistelmän hinnan 100 euroa korkoineen. Huoltamo vetosi siihen, että asiakas oli menetellyt ohjeiden vastaisesti poistumalla pesun aikana autosta ja vahinko aiheutui siitä.

  Kuluttajariitalautakunnan mukaan vaurio oli aiheutunut asiakkaan virheellisen toiminnan seurauksena eikä huoltamo ollut siitä vastuussa. Pesuhallissa oli ohje, ettei autosta saa poistua pesun ajaksi. Asiakas oli vastoin ohjetta tullut ulos hallista pesun aikana ja liikkunut edestakaisin sisään ja ulos pesun jälkeen, minkä vuoksi oviautomatiikka oli kuitannut auton ajetuksi ulos ja sulkenut ovet.

 • HAUTAKIVEN KUNNOSTUSTYÖ

  Kuolinpesän ja hautakiviyrityksen välille syntyi erimielisyys puhelimitse tilatun hautakiven kunnostustyön sisällöstä. Pesänhoitajan mukaan tilaus oli käsittänyt hionnan, jo kaiverrettujen nimien siirron sekä yhden nimen lisäyksen 635 euron hintaan. Yritys oli tehnyt näistä vain nimen lisäyksen, mikä vastasi sen mielestä sovittua.

  Lautakunnan käsityksen mukaan hautakiven kunnostamista koskevan palvelun ammattimainen suorittaminen edellyttää kirjallista sopimista. Suullisesti tehdystä tilauksesta tulisi asiakkaan saada kirjallinen vahvistus väärinkäsitysten välttämiseksi. Lautakunta suositti yritystä oikaisemaan suorituksensa vastaamaan asiakkaan esittämää.

 • LUVATTU VAKUUTUS PUUTTUI

  Laskettelukoulu ilmoitti esitteessään, että hinta sisälsi muun muassa vakuutuksen. Kuusivuotiaan jalka murtui kolmannen tunnin aikana rinteessä ja ilmeni, ettei kurssilaisia ollutkaan vakuutettu. Esitteessä oli tarkoitettu opettajien vastuuvakuutusta. Lapsen äiti vaati laskettelukoululta kurssin hinnan palauttamista ja korvausta tapaturmasta aiheutuneista kuluista sekä vanhempien ansionmenetyksistä. Äiti vakuutti, että lapselle olisi otettu vakuutus, jos olisi tiedetty, ettei esitteen tieto tarkoittanut lasten tapaturmavakuutusta.

  Kuluttajariitaautakunta totesi, ettei opettajien vastuuvakuutus ole osallistujien turvaksi otettu vakuutus eikä myöskään tuo erityistä etua osallistujille. Äidillä oli ollut perusteltu syy olettaa, että osallistumismaksuun sisältyi lapselle otettu tapaturmavakuutus. Kun vakuutusta ei ollut, laskettelukoulu oli velvollinen korvaamaan sopimusrikkomuksesta aiheutuneen vahingon 145 eurolla. Ansionmenetystä ei sen sijaan tarvinnut korvata, koska tapaturmavakuutuksestakaan ei ansionmenetystä olisi korvattu.

Alkuun