Huonekalut

  • NARINAA EI TARVINNUT HYVÄKSYÄ

    Vajaat sata euroa maksaneen konttorituolin ostaja vaati kauppaa purettavaksi, koska tuoli narisi häiritsevän voimakkaasti. Myyjä ei suostunut vaatimukseen, koska sen mukaan halvalta konttorituolilta ei voi odottaa samaa laatutasoa kuin kalliilta.

    Myyjä ei osoittanut, että narinasta olisi kerrottu ostajalle ennen kauppaa. Lautakunnan mielestä huokeakaan tuoli ei saisi pitää häiritsevää ääntä. Koska tuolin vaihto toiseen samanlaiseen olisi ilmeisen hyödytöntä, ostajalla oli oikeus kaupan purkuun.

  • SOHVA MYYTIIN KAHTEEN KERTAAN

    Huonekaluliike myi sohvakaluston, jonka kaupasta oli jo sovittu, erehdyksessä toiselle ostajalle. Koska samanlaisen kaluston saaminen olisi kestänyt kolme kuukautta, ostaja päätyi purkamaan kaupan. Osapuolten välille syntyi riitaa siitä, oliko ostajalla oikeus saada myyjältä korvausta toisesta liikkeestä kateostona hankitusta kalustosta.

    Kateostolla tarkoitetaan samanlaisen tuotteen hankkimista. Tuotteen hinta ei voi olla merkittävästi suurempi kuin sen tuotteen hinta, jonka sijaan kateosto tehdään. Tässä tapauksessa kateostona hankittu kalusto oli lähes kolme kertaa kalliimpi kuin alkuperäinen. Erehdyksen tehnyt myyjä oli tarjoutunut antamaan ostajan käyttöön vastaavat huonekalut kunnes uusi kalusto olisi ollut saatavilla. Vaatimus hinnaneron korvaamisesta oli siten perusteeton.

Alkuun