Huonekalut

 • MATERIAALI EI KESTÄNYT SIIRTELYÄ

  Moduulikaapiston ostajan ja myyjän välille syntyi erimielisyys siitä, oliko kaappien pinnan lohkeilu myyjän vastuulla oleva laatuvirhe vai käytöstä johtuvaa kolhiintumista. Puolet kaapeista vaurioitui ostajan siirtäessä niitä hieman alle vuoden kuluttua kaupasta.

  Moduulityyppinen kaluste on tarkoitettu aika ajoin siirreltäväksi, minkä vuoksi sen tulisi kestää tavanomaiset toimenpiteet vaurioitumatta. Lautakunta katsoi, ettei kaapistoon käytetty lastulevymateriaali ollut heikon kestävyytensä vuoksi käyttötarkoitukseensa täysin soveltuva. Koska kaapistoa saattoi vaurioista huolimatta kuitenkin käyttää, lautakunta suositti 3 000 euroa maksaneen tuotteen hintaa alennettavaksi 700 eurolla.

 • SÄNGYSTÄ TERVEYSHAITTAA?

  Moottoroidun sängyn ostaja halusi purkaa kaupan. Syyksi hän mainitsi sängyn aiheuttamat terveyshaitat. Myyjä suostui purkuun, mutta veloitti purkurahana 60 prosenttia sängyn hinnasta. Ostaja piti vaatimusta kohtuuttomana.

  Koska näyttöä terveyshaitoista tai muustakaan virheestä ei esitetty, ostajan purkuvaatimukselle ei ollut lainmukaista perustetta. Myyjän tilausehdoissa ei ollut ohjetta siitä, miten ostajan maksettava korvaus määräytyy, jos kauppa puretaan vasta tavaran luovutuksen jälkeen. Lautakunta piti ilmeisenä, että sängyn jälleenmyyntiarvo oli laskenut huomattavasti kolmen kuukauden käytössä. Toisaalta myyjän oli mahdollista rajoittaa vahinkoaan ottamalla sängyn esimerkiksi esittelytuotteeksi. Kohtuulliseksi purkurahaksi katsottiin 40 prosenttia kauppahinnasta, koska myyjä ei esittänyt näyttöä tätä suuremmasta vahingosta.

 • NARINAA EI TARVINNUT HYVÄKSYÄ

  Vajaat sata euroa maksaneen konttorituolin ostaja vaati kauppaa purettavaksi, koska tuoli narisi häiritsevän voimakkaasti. Myyjä ei suostunut vaatimukseen, koska sen mukaan halvalta konttorituolilta ei voi odottaa samaa laatutasoa kuin kalliilta.

  Myyjä ei osoittanut, että narinasta olisi kerrottu ostajalle ennen kauppaa. Lautakunnan mielestä huokeakaan tuoli ei saisi pitää häiritsevää ääntä. Koska tuolin vaihto toiseen samanlaiseen olisi ilmeisen hyödytöntä, ostajalla oli oikeus kaupan purkuun.

 • SOHVA MYYTIIN KAHTEEN KERTAAN

  Huonekaluliike myi sohvakaluston, jonka kaupasta oli jo sovittu, erehdyksessä toiselle ostajalle. Koska samanlaisen kaluston saaminen olisi kestänyt kolme kuukautta, ostaja päätyi purkamaan kaupan. Osapuolten välille syntyi riitaa siitä, oliko ostajalla oikeus saada myyjältä korvausta toisesta liikkeestä kateostona hankitusta kalustosta.

  Kateostolla tarkoitetaan samanlaisen tuotteen hankkimista. Tuotteen hinta ei voi olla merkittävästi suurempi kuin sen tuotteen hinta, jonka sijaan kateosto tehdään. Tässä tapauksessa kateostona hankittu kalusto oli lähes kolme kertaa kalliimpi kuin alkuperäinen. Erehdyksen tehnyt myyjä oli tarjoutunut antamaan ostajan käyttöön vastaavat huonekalut kunnes uusi kalusto olisi ollut saatavilla. Vaatimus hinnaneron korvaamisesta oli siten perusteeton.

Alkuun