VASTUU PUHELINLASKUSTA

Kuluttaja avasi kaksi matkapuhelinliittymää ja antoi ne kahden muun henkilön käyttöön. Käyttäjät eivät maksaneet puhelinlaskuja, jolloin maksua perittiin liittymän omistajalta. Kuluttajan mielestä operaattorin olisi tullut varoittaa häntä jo silloin, kun maksamattomia laskuja alkoi kertyä. Tällöin hän olisi voinut ottaa liittymät pois niiden käyttäjiltä eikä laskuja olisi enää kertynyt. Ehtojen mukaan operaattorilla ei tällaista ilmoitusvelvollisuutta ollut.

Lautakunta totesi, että ehtojen mukaan liittymän omistaja vastaa viime kädessä kaikista puheluista. Yleisen lojaliteettiperiaatteen nojalla operaattorin olisi kuitenkin ilmoitettava maksamatta olevien laskujen kertymisestä liittymän omistajalle, vaikka sopimusehdoissa ei olekaan mainittu tästä erikseen. Sopimuskumppanin on otettava huomioon myös toisen osapuolen edut.

Tässä tapauksessa operaattorin olisi pitänyt ilmoittaa maksujen laiminlyönneistä viimeistään silloin, kun liittymän käyttäjille lähetettiin maksumuistutukset. Laiminlyömällä lojaliteettiperiaatteeseen perustuvan ilmoitusvelvollisuutensa operaattori oli osittain vastuussa liittymän omistajalle syntyneestä vahingosta. Koska omistaja oli luovuttanut liittymät nimenomaisin suostumuksin muiden käyttöön, vastasi hän vahingosta kahdelta kolmasosalta ja operaattori vain yhdeltä kolmasosalta.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.