VAKUUTUSKORVAUS PEURAN VÄISTÄMISESTÄ

Auto suistui ojaan ja törmäsi tienviittaan kuljettajan väistäessä peuraa. Vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan välille syntyi erimielisyys siitä, oliko yhtiön maksettava vakuutuskorvausta. Yhtiö vetosi ehtoon, jonka mukaan hirvivahingon korvattavuus edellyttää eläimen ja ajoneuvon yhteentörmäystä. Sellaista ei ollut tapahtunut.

Lautakunnan mielestä autolle aiheutunut vahinko oli seurausta uhkaavan vahingon torjumisesta, joka autolle olisi syntynyt, mikäli vakuutettu ei olisi pyrkinyt estämään törmäystä peuraan. Vakuutussopimuslain mukaan vakuutettu on velvollinen torjumaan uhkaavan vahinkotapahtuman ja yhtiö puolestaan velvollinen korvaamaan kohtuulliset pelastuskulut. Peuran väistäminen oli tarkoituksenmukaista, koska eläimeen törmääminen on usein vahingollisempaa kuin sen väistäminen. Lautakunta suositti yhtiötä korvaamaan auton vauriot.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.