TURHA KÄYNTI PANKISSA

Pankkikortti ei ollut pankin konttorissa, kun asiakas meni sitä sovittuna aikana noutamaan. Asiakas vaati pankilta korvausta 16 euroa viivästyskorkoineen. Pankki valitteli tapahtumaa, mutta kiisti korvausvelvollisuutensa.

Kuluttajariitalautakunta totesi pankin rikkoneen sopimuksen, joten se oli velvollinen korvaamaan asiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneen vahingon. Koska asiakas ei ollut esittänyt yksityiskohtaista selvitystä korvausvaatimuksensa perusteeksi, lautakunta arvioi turhasta pankissa käynnistä syntyneet kulut 8 euroksi. Pankin oli maksettava summalle viivästyskorkoa kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin asiakkaan valitus oli mennyt pankille tiedoksi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.