TULKINNANVARAINEN VAKUUTUSEHTO

Vanhemmat olivat sopineet määräajaksi lapsen tapaamisoikeudesta, mutta sosiaalilautakunnan vahvistaman sopimuksen umpeuduttua asiasta käräjöitiin. Toisen vanhemman vakuutusyhtiö epäsi oikeusturvaedun sillä perusteella, ettei kyseessä ollut vakuutusehtojen edellyttämä ensimmäistä kertaa käsiteltävä asia eikä vaatimus myöskään perustunut muuttuneisiin olosuhteisiin, vaan sopimuksen päättymiseen.

Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata lakimiesavun käyttämisestä aiheutuneet, vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Ehtojen mukaan ei korvata kuitenkaan kuluja asiassa, joka koskee muun muassa lapsiin liittyviä perheoikeudellisia kysymyksiä niitä ensi kertaa käsiteltäessä, ellei vaatimus perustu jo kerran sopimuksella tai tuomiolla vahvistetun huolto- tai elatusvelvollisuuden tai tapaamisoikeuden jälkeen muuttuneisiin olosuhteisiin.

Kuluttajariitalautakunta piti vakuutuksen ehtoa tulkinnanvaraisena ja totesi, että lain mukaan ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi. Oikeusturvaetu oli myönnettävä, sillä asiaa ei käsitelty ensi kertaa. Ensikäsittely voi olla esimerkiksi sopiminen ja sopimuksen vahvistaminen sosiaalilautakunnassa. Muuttuneista olosuhteista ei sen sijaan ollut kysymys.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.