SUURI PALVELUMAKSU

Pankki peri kuuden euron palvelumaksun kuluttajan tekemästä käteistalletuksesta toisen tilille. Kuluttaja piti palvelumaksua kohtuuttoman suurena palveluksen laatuun nähden ja vaati sen palauttamista. Pankki kiisti vastuunsa ja katsoi toimineensa hinnaston, sopimusten, lain, viranomaisohjeiden ja hyvän pankkitavan mukaisesti.

Lautakunta totesi, ettei pelkästään valvovien viranomaisten sopimusehtojen hyväksyminen poista palvelumaksun kohtuuttomuutta yksittäistapauksessa. Muista pankkiryhmistä hankkimiensa vertailutietojen valossa, palvelumaksu oli tavanomaista suurempi. Lautakunta piti kuuden euron maksua palveluksen laatuun ja yleiseen hintatasoon nähden suurena. Lautakunta ei kuitenkaan suosittanut hyvitystä, koska maksu oli taloudelliselta merkitykseltään pieni eikä se ollut niin kohtuuton, että sitä olisi soviteltava. Lautakunta otti huomioon myös sen, että pankilla oli tarjolla muitakin maksutapoja, joista ei peritä palvelumaksua tai maksu on huomattavasti pienempi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.