LOMAMÖKIN VARAUKSEN PERUMINEN

Kuluttaja tilasi lomamökin viikoksi Internetin kautta. Hän jätti peruuttamatta majoitusvarauksen, vaikka ei mennytkään lomamökille varattuna aikana. Vuokra-ajan jälkeen hän sai vuokraa koskevan maksukehotuksen. Matkailuyritys katsoi olevansa oikeutettu laskuttamaan varatusta vuokra-ajasta, koska kuluttaja ei ollut peruuttanut varaustaan kirjallisesti varausehtojen mukaan. Kuluttaja sen sijaan piti saamaansa laskua aiheettomana, koska hänen käsityksensä mukaan varaus oli peruuntunut automaattisesti yrityksen jätettyä vahvistamatta varauksen.

Lautakunta totesi kuluttajan hyväksyneen ennen varauksen tekemistä yrityksen vakioehdot, joihin oli viitattu ja jotka olivat olleet saatavilla Internetissä. Sopimussuhteeseen sovellettiin näin ollen elinkeinonharjoittajan varausehtoja. Ehdoissa ei ollut sovittu siitä, milloin osapuolia sitova sopimus syntyy, jolloin se ratkesi oikeustoimilain perusteella. Lautakunta totesi lomamökin vuokrausta koskevan sopimuksen syntyvän lain perusteella, kun varaus on hyväksytty.

Sopimus oli syntynyt tässä tapauksessa viimeistään silloin, kun kuluttaja oli tehnyt varauksen ja saanut tietokoneensa ruudulle ilmoituksen siitä, että varaus on tallennettu. Sopimuksen syntyminen ei siten edellyttänyt varausehdoissa mainittua vahvistusta, koska vahvistuksessa ei ollut kyse tarjouksen hyväksymisestä, vaan ainoastaan siitä, ettei elinkeinonharjoittaja ollut varauksen vahvistettuaan oikeutettu irtautumaan sopimuksesta. Koska kuluttaja ei ollut peruuttanut varaustaan varausehtojen mukaisesti, kuluttajan oli korvattava sopimusrikkomuksestaan yritykselle aiheutuneen vuokran ja liikevoiton menetyksen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.