Ratkaisuja riitoihin

Uusimmat

 • Suullisen sopimuksen ongelma

  Asiakas sopi asianajotoimiston kanssa suullisesti riita-asian hoitamisesta. Asiakkaan mielestä oli sovittu, että jos asia ei etene oikeuteen asti, toimeksiannosta ei laskuteta mitään. Kun kävi ilmi, ettei asiaa kannattaisi kulu- ja häviöriskin vuoksi jatkaa oikeuteen, asiakas sai 1 688 euron laskun. Lasku sisälsi myös 330 euron riskiarvion, jota hän ei ollut tilannut. Hän vaati laskun mitätöintiä, mihin asianajaja ei suostunut. Työtä oli tehty useita tunteja ja lisäksi katselmoitu riidan kohdetta. Asianajajan mukaan ilmaisesta palvelusta ei ollut sovittu.

  Tavallisesti asianajajan työstä veloitetaan, vaikka asia ei etenisikään oikeudenkäyntiin asti. Asiakkaan olisi pitänyt osoittaa, että näin poikkeuksellisesta laskutuskäytännöstä oli sovittu. Suullisen sopimuksen sisältöä ei kuitenkaan voitu selvittää. Riskiarvion tekeminen oli asiakkaan edun mukaista, sillä oikeudenkäyntikulut ovat yleensä niin suuret, ettei käräjöimään kannata lähteä heppoisin perustein. Lasku oli aiheellinen, ja se piti maksaa viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen.

 • Vääränlaiset kattopellit

  Asiakas päätti laajentaa autokatostaan. Hän katsoi rautakaupan myyjän kanssa esitteestä, että autokatoksen kattopeltiä oli vielä saatavana. Ostajan mielestä kuvan pelti oli oikeanlaista, ja hän tilasi sitä tarvitsemansa määrän 700 eurolla. Asennusvaiheessa ostaja havaitsi, etteivät pellit sopineetkaan kattoon. Niiden profiili oli muuttunut vuodesta 2006, jolloin vanha katos oli tehty. Asiakas vaati myyjää palauttamaan peltien hinnan. Myyjä tarjoutui palauttamaan 200 euroa sovinnon eleenä.

  Ostaja oli tiedustellut rautakaupassa tiettyä kattopeltimallia. Kuvaston avulla oli pyritty varmistamaan, että pellit olivat oikeanlaiset. Ostaja oli ollut varma valinnastaan, ja myyjä oli toiminut ostajan ohjeiden mukaan. Ostajan täytyy kertoa myyjälle riittävästi tavaran käyttötarkoituksesta, mitoista ja muista tarpeellisista tiedoista. Myyntitilanteessa ei ollut tullut esiin mitään sellaista, että myyjän olisi pitänyt kehottaa ostajaa vielä tarkistamaan valintansa. Kauppaa ei suositettu purettavaksi.

  /
 • Huolto viivästyi, jakoketju vikaantui

  Kuluttaja osti runsaat kolme vuotta vanhan, 72 000 kilometriä ajetun Nissan Qashqai -henkilöauton 19 800 eurolla. Vähän yli kahden vuoden ja noin 30 000 kilometrin ajon jälkeen jakoketjun kiristimessä todettiin vikaa. Jakoketjusarjan vaihtamisesta koitui 1 350 euron kustannukset. Kuluttaja vaati myyjältä 1 339,50 euron korvausta, koska jakoketju on huoltovapaa osa, ja sen pitäisi kestää auton koko käyttöiän. Jakoketjulle ei ole määritelty vaihto- tai huoltoväliä. Kuluttajan mielestä sillä, että auton yksi huolto oli laiminlyöty, ei ollut merkitystä.

  Auto oli huollettu noin kahdeksan kuukautta myöhässä. Huollossa autoon vaihdetaan moottoriöljy, ja jakoketju ja ketjunkiristin toimivat öljynpaineella. Voiteluöljyn laadulla on merkitystä. Öljyn laatu ja ominaisuudet heikkenevät ikääntyessään, mikä vaikuttaa jakoketjun ja kiristimen toimintaan. Myyjä ei ollut vastuussa auton rikkoutumisesta huoltovälin merkittävän ylittymisen vuoksi.

 • Kuluttaja paljoksui laskua

  Kuluttaja tilasi pesukoneen korjausarvion, joka tehtiin hänen asunnossaan. Hintaa ei kerrottu etukäteen, eikä yrittäjän nettisivuillakaan ollut ollut hinnastoa. Kuluttaja oli tyytymätön laskun loppusummaan. Työn osuus oli 69 euroa, matkaveloitus 44 euroa ja toimistomaksu 9 euroa. Työ kesti kuluttajan mukaan 5–10 minuuttia. Lisäksi korjaaja myöhästyi 40 minuuttia ilmoittamatta asiasta. Kuluttajan mielestä laskun oikea loppusumma olisi ollut 69 euroa.

  Kuluttaja ei ollut kysynyt palvelun hintaa ennen työn tekemistä. Silloin pitää maksaa kohtuullinen hinta siihen nähden, mitä on tehty ja mitä samanlaisista töistä tavallisesti maksetaan. Useilla yrityksillä on myös minimiaikaveloitus. Laskun kokonaissumma oli 122 euroa. Sitä, mitä työvaiheita paikan päällä oli tehty, ei kyetty arvioimaan, mutta 69 euroa työstä oli kohtuullinen summa. Myös matkakulut ja toimistokulut oli lupa veloittaa. Kuluttaja ei saanut laskusta alennusta.

  / /
 • Nokikolari jätti jälkiä

  Kuluttaja tilasi nuohouksen yhdessä paritalonaapurinsa kanssa. Kolmen viikon kuluttua nuohouksesta hän huomasi katolle johtavissa valkoisissa tikkaissa nuohoushanskoista tulleita nokijälkiä. Hän vaati nuohoojaa puhdistamaan tikkaat. Kuluttajan mielestä hanskat olisi pitänyt vaihtaa puhtaisiin ennen katolta laskeutumista. Nuohooja kertoi, ettei työhön kuulu varusteiden vaihto katolla tai kattojen ja tikkaiden pesu. Nuohooja ihmetteli, miksi kuluttaja oli havahtunut jälkiin vasta kolmen viikon kuluttua.

  On tavallista, että kattotikkaat ja savupiippua ympäröivät rakenteet nokeentuvat nuohoustyön yhteydessä jonkin verran. Nuohooja voisi olla vastuussa puhdistuksesta vain, jos se olisi erityisen työlästä tai vaatisi erityisiä puhdistus­aineita tai -keinoja. Tikkaissa oli valokuvista päätellen melko vähäisiä nokijälkiä, jotka olivat helposti puhdistettavissa kotikonstein. Nuohoojan ei tarvinnut tulla puhdistamaan tikkaita.

  /