TOINEN TV TILALLE KORJAUKSEN AJAKSI

Kuluttajan ostama televisio oli rikkoutunut kaksi kertaa takuuajan kuluessa. Vikojen korjaaminen kesti molemmilla kerroilla useita viikkoja. Koska televisio toimi toisenkin korjauksen jälkeen vain muutaman tunnin, osapuolet purkivat kaupan. Ostaja vaati valmistajaa suorittamaan korvausta television käyttöhyödyn menetyksestä, koska hänelle ei ollut tarjottu vastaavanlaista laitetta korjausten ajaksi.

Käyttöhyödyn olennainen menetys on välillistä vahinkoa, jonka myyjätaho on velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta tai jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä on erityisesti sitoutunut. Tällaisena erityisenä sitoumuksena pidetään tavaralle annettua takuuta. Television viat ilmenivät takuuaikana, joten myyjä oli vastuussa myös television käyttöhyödyn olennaisesta menetyksestä. Koska televisio oli ollut poissa käytöstä pitkään, menetys oli olennainen, ja ostajalla oli oikeus korvaukseen. Käyttöhyödyn menetyksen määräksi lautakunta arvioi 60 euroa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.