TEHOTON SÄHKÖLAITTEEN KAUKOKÄYNNISTIN

Kesäasunnon lämmityksen säätelyyn tarkoitettu laite kieltäytyi toimimasta puhelinsoitolla, kuten oli tarkoitus. Asiaa selvitettäessä ilmeni, että laitteen sisäinen antenni oli liian heikko ja siihen oli hankittava ulkopuolinen lisäantenni. Ostajalle aiheutui laitteen toimintakuntoon saamisesta kustannuksia, jotka hän vaati laitteen maahantuojaa korvaamaan. Laitetta markkinoitaessa sen kerrottiin toimivan kaikkialla Suomessa, eikä ulkopuolisen antennin mahdolliseen tarpeeseen viitattu mitenkään. Maahantuoja totesi, etteivät laitteen asennus ja kokeilu eikä ulkopuolisen antennin asennus kuuluneet takuun piiriin.

Kuluttajariitalautakunta totesi, ettei laite ollut vastannut siitä markkinoinnissa annettuja tietoja, joiden voitiin olettaa vaikuttaneen kauppaan. Ostajalla oli oikeus saada korvaus virheestä aiheutuneista kustannuksista. Maahantuojan oli siten korvattava ulkopuolisen antennin hankinta- ja asennuskustannukset 140 euroa, virheen selvittelykustannuksista yli 250 euroa ja ostajalle syntyneitä matkakustannuksia 16 euroa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.