SEURAELÄIN EI KORVATTAVISSA TOISELLA

Kahden kuukauden ikäisenä myyty koiranpentu menehtyi sydänvikaan kuukauden kuluttua kaupasta. Myyjäkennel ei suostunut ostajan vaatimukseen kauppahinnan palautuksesta, vaan tarjoutui antamaan ostajalle uuden pennun. Ostaja kuitenkin kieltäytyi vastaanottamasta uutta pentua, koska pennun kuolema oli järkyttänyt koko perhettä.

Kuluttajariitalautakunta totesi, että tavaran virhettä koskevia kuluttajansuojalain säännöksiä sovelletaan myös eläinten kauppaan. Myyjällä on lähtökohtaisesti oikeus oikaista virhe antamalla ostajalle uusi virheetön tavara. Ostaja saa kuitenkin kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa, tavaran arvon alenemista tai vaaraa siitä, että ostajalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta, taikka jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy.

Lautakunta totesi harrastus- ja seuraeläinten olevan esineitä, joihin voi liittyä tavaran kauppaan normaalisti kuulumattomia tunnearvoja. Eläimestä voi tulla omistajalleen yksilö, joka ei ole korvattavissa toisella, vaikkakin vastaavalla eläimellä. Lautakunta katsoikin, että ostajalla oli erityinen syy kieltäytyä vastaanottamasta kuolleen pennun tilalle toista pentua. Lautakunta suositti näin ollen myyjäkenneliä palauttamaan ostajalle koiran kauppahinnan 750 euroa.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.