PANKIN NEUVOT

Pankin asiakas yritti ilmoittaa pankille uuden osoitteensa sähköpostitse, mutta pankin mukaan osoitteen muutos oli tehtävä konttorissa tai verkko- tai puhelinpankin kautta. Asiakas kävi noutamassa puhelinpankin käyttöön tarvittavia tunnuslukuja, mutta ennen kuin hän ehti tehdä osoitteenmuutoksen, tuli pankista postia hänen uuteen osoitteeseensa, jonka pankki oli saanut väestötietojärjestelmästä. Asiakas vaati pankkia korvaamaan turhasta tunnuslukujen hankinnasta aiheutuneet kulut. Niitä oli syntynyt pankkiin matkustamisesta ja siellä jonottamisesta.

Pankki ei ollut kuluttajariitalautakunnan mielestä täyttänyt neuvontavelvollisuuttaan asianmukaisesti, kun asiakas oli yrittänyt muuttaa osoitetietojaan. Virheen vuoksi pankki oli vastuussa asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta. Asiakas ei kuitenkaan ollut esittänyt selvitystä, joka olisi osoittanut, että virheestä olisi aiheutunut vahinkoa. Jonottamiseen menneestä vapaa-ajasta ei myöskään voinut saada korvausta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.