LIUKUOVIEN KOTIMYYNTI

Yrittäjä tarjosi puhelimitse liukuovia ja tarjoutui tulemaan paikanpäälle ottamaan mitat ovia varten.
Mitat tarkistettuaan yrittäjä ilmoitti ovien maksavan 85 euroa enemmän kuin puhelimessa oli kerrottu. Sovittiin myös mahdollisesta 85 euron lisätilauksesta. Kuluttaja ilmoitti seuraavana päivänä päätyneensä kilpailevaan tarjoukseen. Yrittäjä laskutti mittauskäynnistä 50 euroa, minkä kuluttaja maksoi maksukehotuksen jälkeen samoin kuin 8 euron huomautuskulut. Hän vaati summan palauttamista, koska yrittäjä ei ollut kertonut mittauskäynnin maksullisuudesta eikä tämä ollut myöskään antanut kotimyyntiasiakirjaa.

Kuluttajariitalautakunta suositti summan palauttamista. Koska aloite toimeksiantoon oli tullut yrittäjältä ja sopimus oli solmittu kuluttajan kotona, kysymyksessä oli kotimyynti. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tilaus määräajassa, jolloin yrittäjän on palautettava saamansa maksu viivytyksettä. Koska kotimyyntiasiakirjaa ei ollut annettu, sopimus oli pätemätön.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.