AUTOLIIKKEEN OLI KORVATTAVA KAUPASTA VETÄYTYMINEN

Asiakas ilmoitti autoliikkeelle, että hän hyväksyy tarjouksen uudesta autosta. Hän ilmoitti asiasta tarjouksen ollessa vielä voimassa, sen viimeisenä voimassaolopäivänä, mutta liike kieltäytyikin myymästä autoa tarjouksen mukaisin ehdoin. Asiakas osti samanlaisen auton toisesta liikkeestä ja vaati myyjää korvaamaan tästä syntyneet kulut.

Koska liike vetäytyi sitovasta sopimuksesta ilman lainmukaista perustetta, asiakkaalla oli oikeus korvaukseen peruuttamisesta aiheutuneista kuluista. Epäselväksi jäi kuitenkin se, oliko asiakkaan välttämätöntä hakea korvaava auto lähes 200 kilometrin päästä. Lautakunta otti huomioon tämän epäselvyyden sekä matkakulujen korvauskäytännön 0,20 euroa per kilometri ja arvioi myyjän korvattavan vahingon määräksi 100 euroa.