Tietoturvaohjelmat

17.3.2010|

Testi tehtiin kansainvälisenä ICRT-yhteistyönä. Tietokoneeseen oli asennettu Windows Vista -käyttöjärjestelmä.

Virustorjunta-osiossa tutkittiin muun muassa sitä, kuinka hyvin ja nopeasti ohjelmisto löytää haittaohjelmia ja kauanko puhtaan ulkoisen kovalevyn tarkistaminen kestää. Testissä käytettiin yli 1600 mahdollisimman tuoretta haittaohjelmaa, kuten matoja, troijalaisia, rootkittejä ja vakoiluohjelmia. Tunnistustestit tehtiin sekä offline- että online-tilassa. Myös ohjemiston keinoälyä haittaohjelmien tunnistamisessa tutkittiin. Lisäksi testissä käytettiin haitakkeita sisältäviä verkkosivuja.

Palomuurin toimintaa tutkittiin simuloimalla hyökkäyksiä koneeseen. Erityisesti tutkittiin, voiko saapuvaa ja lähtevää liikennettä seurata, miten hyvin saapuvaa liikennettä voi haluttaessa estää ja millä tavalla ja missä tapauksissa ohjelmaa varoittaa epäilyttävistä yhteydenotto-yrityksistä.

Käyttömukavuudesta tarkasteltiin tuotetietojen selkeyttä (esim. järjestelmävaatimukset), sähköisten dokumenttien luettavuutta ja kattavuutta, ohjelman avaamista, valikoiden selkeyttä ja sitä, kuinka hyvin ohjelma opastaa ongelmatilanteessa. Lisäksi tutkittiin muun muassa palomuurin ja virustorjunnan suojaustasojen säätämisen helppoutta ja varoitusviestien selkeyttä.

Resurssien käyttö-osiossa tutkittiin muun muassa sitä, kuinka paljon muistia ohjelmisto vie ja kuinka paljon se hidastaa tietokoneen käynnistymistä.

Asennus ja poistaminen-arvosana koostuu siitä, kuinka helppoa ja sujuvaa on ohjelmiston asentaminen koneelle ja miten helppoa se on poistaa. Myös päivitysten tekeminen vaikutti arvosanaan.

Oletusasetukset-arvosanaan vaikuttivat ohjelman asennuksen yhteydessä suositeltujen asetusten ja suojaustasojen järkevyys ja tietoturvan taso. Myös näiden asetusten uudelleenmäärittelyn helppous arvioitiin.