Kuluttajan testi: Testissä porakoneet: Joukossa huonoja ja jopa vaarallisia

4.95 €

Porakoneet

22.4.2015|
Testit tehdään puolueettomissa laboratorioissa yhdessä eri maiden riippumattomien kuluttajalehtien kanssa.

Suorituskyky
Suorituskykyä mitattiin poraustesteillä, ruuvaustesteillä sekä akun suorituskykytesteillä. Porausta testattiin kalkkikiveen, puuhun ja metalliin.
Porauksessa suorituskykyä mitattiin poraamalla reikiä eri materiaaleihin (pyökki, metalli ja kalkkikivi) 6 millin terillä eri syvyyksiin. Iskuporakoneilla testattiin lisäksi iskuporausta betoniin 8, 10 ja 12 millin terillä 5 sentin syvyyteen.
Ruuvauksessa arvioitiin työn aloittamista ja ruuvauksen loppuun saattamista alhaisella nopeudella, kierrosnopeuden ja vääntömomentin säädön helppoutta ja joustavuutta sekä työsuorituksen tehokasta sujumista. Työkohteina oli ruuvaus puuhun ja metalliin.

Iskuporausta testattiin poraamalla betoniharkkoon 50 mm:n syvyyteen 12 mm:n ja 16 mm:n terillä ja graniittiin 30 mm:n syvyyteen 6 mm:n teriä käyttäen. Poravasaroilla testattiin myös betonin piikkausta.
Akkua koskevassa testiosuudessa mitattiin, kuinka monta reikää tai ruuvausta saatiin aikaiseksi normaalilla latauksella ja 15 minuutin pikalatauksella. Lisäksi mitattiin varauksen tyhjenemistä säilyttäessä. Valmiustilan kulutusta mitattiin vakioiduissa olosuhteissa.

Käyttömukavuus
Käyttömukavuuden osalta arvioitiin muun muassa koneen painoa ja tasapainoisuutta, käyttökytkinten toimintaa ja merkintöjä, ergonomiaa, istukan käyttöä, kahvoja ja käyttöotteita, laitteen puhdistamista sekä akun ja laturin käyttöä.

Monipuolisuus ja ominaisuudet
Arvosteluun vaikuttivat muun muassa akun vaihdettavuus ja latautumisaika, mahdollisuus seurata jäljellä olevan latauksen määrää, nopeuden säätö, vaihteiden määrä, pyörimissuunnan vaihto, näytöt ja merkkivalot sekä laturin toiminnot ja pikapysäytys.

Kestävyys
Kestävyystestissä jäljiteltiin koneen todellista käyttöä erityisessä testipenkissä verkkovirtalähdettä käyttäen. Porakoneen vikaantuessa testit toistettiin kahdella muulla samanmallisella laitteella. Kestävyystesteissä koneet käyvät läpi testisykliä, jonka aikana porataan yhteensä kymmeniä tunteja. Kestävyystesti vastaa useiden vuosien käyttöä kotioloissa.

Käyttöohjeet
Käyttöohjeista arvioitiin ohjeiden yleinen sisältö ja käytettävyys sekä turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvä ohjeistus.

Turvallisuus
Koneiden ja latauslaitteen sähkö- ja mekaaninen turvallisuus arvioitiin alan standardien (IEC EN 60745 ja IEC EN 60335) mukaan. Koneista testattiin muun muassa porakoneen akun turvallisuus oikosulkutilanteessa ja laturin ja akun paloturvallisuus tilanteessa, jossa latauslaite tai akku kuumenee esimerkiksi oikosulun vuoksi liikaa.

Poravasaroilla testattiin myös betonin piikkausta.
chiseling_test_05


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.