Moposkootterit

15.6.2005|

Moposkootterit testattiin sekä mittaamalla että koeajamalla. Ajettavuuden arviointiperusteita olivat tukevuus, suuntavakavuus sekä ketteryys pujottelukokeessa. Lisäksi otettiin huomioon jalkakäytävän reunuksien ylitys ja suorakulmainen käännös.

Käyttömukavuutta arvioitaessa otettiin huomioon moottorin käynnistäminen ja hallintalaitteiden käyttö paljain käsin ja käsineet kädessä. Lisäksi arvioitiin muun muassa mittareiden näkyvyyttä, peilejä, kypäränsäilytystä, pysäköintiä, tankkaamista, matkatavaratilaa sekä ohjekirjaa. Muita arvosanan perusteita olivat istuimen mukavuus, ajoasento, jousitus ja mahdolliset värinät.

Jarruista mitattiin hidastuvuus ja kokeiltiin jarruttamista käytännössä.

Polttoaineen kulutus mitattiin sekä 35 kilometrin tuntinopeudella että maksiminopeudella.

Näkyvyyttä arvioitaessa otettiin huomioon peilit ja valojen toiminta.

Päästöt mitattiin tyhjäkäynnillä, puolikaasulla ja täydellä kaasulla. Päästöistä mitattiin häkä (CO), hiilidioksidi (CO2) ja palamattomat hiilivedyt (HC).Skoottereiden melu mitattiin CE-direktiivin 97/24:n mukaan, jolloin ajetaan 30 kilometrin tuntinopeudella.

Huollettavuusarvosanaan kuuluu öljymäärän ja jarrunesteiden tarkistus, polttimon vaihto ja jarrujen säätö. Lisäksi kokeiltiin, miten helposti pääsee käsiksi akkuun ja moottoriin.