Kuluttajan testi

3.95 €

Kamerat

4.4.2019|

Testi tehtiin kameralaboratoriossa kuluttajalehtien kansainvälisenä yhteistyönä. Kameroille tehtiin teknisiä mittauksia ja käytännön testejä. Subjektiiviset arvostelut teki viiden henkilön testiryhmä. Kameroiden käyttömukavuutta arvioi kolme henkilöä. Mikäli ei toisin mainita, testit on tehty käyttäen normaalia polttoväliä (kuvakulma noin 47 astetta).

Kuvanlaatu Testattiin käyttäen automaattiasetuksia ja parasta jpeg-asetusta. Arvostelussa otettiin huomioon muun muassa kuvanlaatu hämärässä ja kuvanvakaimen toiminta eri valaistusolosuhteissa eri etäisyyksillä. Lisäksi arvioitiin kuvan kohina kameran pienimmällä polttovälillä, kuvan suorien linjojen vääristymät sekä erottelukyky tele- ja laajakulmapolttoväleillä.

Myös värintoistoa ja kuvan dynamiikkaa testattiin. Arvostelu perustuu sekä testitaulujen että todellisten kuvauskohteiden käyttöön. Tarkennusta testattiin myös lähikuvauksessa ja hämärässä. Kuvanvakainta testattiin käden tärinää jäljittelevällä testilaitteella, ja sen tehokkuus arvioitiin testikuvista.

Salaman toimintaa testattiin ottamalla kameralla kuvia eri etäisyyksiltä. Arvostelussa huomioitiin salaman voimakkuus, valon jakautuminen kuvauskohteessa ja salaman säätyminen esimerkiksi heijastumiin.

Testit tehtiin automaattisäädöillä, koska tavoitteena oli selvittää kameran suorituskykyä peruskäyttäjän näkökulmasta.

Käyttömukavuus Arvostelu koostuu käyttöohjeiden kattavuuden, selkeyden ja käytännön käyttöarvon arvioinnista, kameran toimintanopeudesta ja käsittelyn helppoudesta. Toimintanopeuden arvioinnissa huomioitiin tarkennuksen nopeus ja laukaisuviive kuvaa otettaessa. Myös kameran käynnistymisnopeus valokuvaus- ja videokuvaus-tilaan mitattiin. Yksittäisen kuvan ottamisen lisäksi mitattiin kameroiden nopeus jatkuvassa kuvauksessa.

Kameran käsittelyn helppoudessa huomioitiin muistikortin asentaminen ja poistaminen, laukaisimen toiminta, zoomaus, videokuvan kuvaaminen ja katselu, akun vaihtaminen ja perusasetusten tekemisen helppous.

Videokuvaus Videokuvan laatua arvioitiin kuvaamalla panorointia ja zoomausta sisältäviä otoksia päivänvalossa (3500 luksia, D65) ja hämärässä (11 luksia). Kuvanlaatua arvioitaessa otettiin erityisesti huomioon videokuvan terävyys ja liikkeentoisto sekä värientoistokyky. Myös kameran tallentaman äänen laatu arvioitiin. Videokuvausta arvioi kolme henkilöä. Kameroissa käytettiin videokuvauksen parasta laatuasetusta ja automaattiasetuksia. Testit tehtiin FullHD-tarkkuudella ja mahdollisuuksien mukaan myös UHD-tarkkuudella.

Näyttö ja etsin Molempien laatua arvioitiin kirkkaassa ja hämärässä valaistuksessa. Myös näytön kyky toistaa liikkuvaa kuvaa huomioitiin. Lisäksi arvosteltiin näytön kirkkaus ja kontrasti eri katselukulmilla.

Kuvien laatua arvioidaan kalibroidun näytön kautta, mutta myös oikeista valokuvista.

kuvaprintit

Esimerkiksi tynnyrivääristymä voidaan subjektiivisen arvion sijaan laskea, jolloin tulokset ovat varmasti vertailukelpoisia testierästä toiseen.

tynnyri

Kuvanlaadun arvostelussa käytetään apuna erilaisia testitauluja.

Kuvien terävyyttä testataan pyörivällä testitaululla myös hämärässä. Alla esimerkit hyvästä ja huonosta suorituksesta.

   


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.