Kuluttajan testi

3.95 €

Jääkaapit

24.1.2018|

Suorituskyky

Säilytyslämpötila suositusasetuksilla

Testissä mitattiin, kuinka hyvin jääkaapin eri osat pysyvät oikeassa lämpötilassa ympäröivän lämpötilan ollessa +20 °C ja +10 °C, kun termostaatti on säädetty valmistajan suosittelemia asetuksia käyttäen. Suositusasetuksilla jääkaappien säilytyslämpötilan pitäisi olla 3-5 °C.

Varsinainen jääkaappiosa täytettiin elintarvikkeita jäljittelevillä pakkauksilla 30 kilolla 100:aa käytettävissä olevaa litraa kohti, vihanneslaatikko kilolla 10:ntä käytettävissä olevaa litraa kohti, oven ylähylly kahdella pakkauksella ja liha-/kalalaatikko 1-2 pakkauspinolla.

Mittasimme jääkaapin eri osissa olevien ruokaa jäljittelevien pakkausten lämpötilaa, varsinaisesta jääkaappiosasta  ja vihanneslaatikosta  myös ilman lämpötilaa. Lämpötilat eivät saaneet olla liian matalia tai liian korkeita. Vihanneslaatikosta mittasimme myös kosteuden.

Viilennysteho

Mittasimme, kuinka nopeasti jääkaappi viilentää pienen määrän sinne laitettavia ruokia 7 °C:seen ja 5 °C:seen. Jääkaapissa oli suuri määrä jo aikaisemmin viilennettyjä tuotteita, joista mitattiin, kuinka korkealle niiden lämpötila nousi lisättäessä huoneenlämpöisiä tuotteita jääkaappiin. Elintarvikkeita jäljitteleviä pakkauksia laitettiin jääkaappiosaan 5 kiloa 100:aa käytettävissä olevaa litraa kohti, vihanneslaatikkoon puoli kiloa 10:ntä käytettävissä olevaa litraa kohti ja liha-/kalalaatikkoon 2 pakkauspinoa. Ympäröivä lämpötila testissä oli +20 °C.

Käyttömukavuus

Testasimme, kuinka helppo jääkaappi on asentaa, sulattaa ja puhdistaa, kuinka helppoa sitä on säätää ja avata sen ovi. Selvitimme, kuinka helppoa jääkaapissa on säilyttää ruokaa, laittaa ruokaa jääkaappiin ja ottaa ruokaa sieltä pois. Lisäksi testasimme varoitusvaloja ja -ääniä ja arvioimme käyttöohjeet.

Sähkönkulutus

Mittasimme sähkönkulutuksen ja laskimme sen kilowattitunteina 100:aa käytettävissä olevaa litraa kohti vuodessa.

Melu

Melua mitattiin sekä desibelimittarilla että aistinvaraisesti. Maksimiäänitaso desibeleissä mitattiin 0,5 metrin päästä laitteen keskeltä yhden minuutin ajan. 3 henkilön paneeli arvioi äänen lisäksi myös laitteiden tärinää.

Rakenteen ja materiaalien laatu

Kaksi asiantuntijaa arvioi materiaalien laatua. Hyllyjen, lokeroiden yms. tulee olla riittävän paksuja, jotta ne kestävät. Asiantuntijat tutkivat muuan muassa katkaisimia ja painikkeita, joiden tulisi olla tukevia ja hyvin muotoiltuja eivätkä helposti rikki meneviä normaalissa käytössä. Jos laitteessa on metalliosia, ne eivät lommoonnu tai naarmuunnu helposti. Liittymäkohtien eri materiaalien välillä tulee olla hyvin tehtyjä ja kiinnitettyjä ja niiden tulee näyttää kestäviltä (esimerkiksi muovista tehdyt kahvat, ovet jne.).


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.