Kuluttajan testi

3.95 €

Akkuporakoneet

13.3.2019|

Testit tehdään puolueettomissa laboratorioissa yhdessä muiden maiden kuluttajalehtien kanssa.

Suorituskyky Laitteilla tehtiin poraus ja ruuvaustestit. Porausta testattiin kalkkikiveen, puuhun ja metalliin.
Porauksessa suorituskykyä mitattiin poraamalla reikiä eri materiaaleihin (pyökki, teräs ja kalkkikivi) 6 millin terillä eri syvyyksiin.

Ruuvauksessa arvioitiin kierrosnopeuden ja vääntömomentin säädön helppoutta ja joustavuutta sekä työn aloittamista ja ruuvauksen loppuun saattamista alhaisella nopeudella. Työkohteina oli ruuvaus puuhun ja metalliin.

Ruuvauskokeet tehtiin mäntyyn (6x80 mm), pyökkiin (8x80 mm) ja teräkseen (6x16 mm).

Iskuporakoneilla testattiin lisäksi iskuporausta graniittiin 6 mm:n poranterällä ja betoniin 6 ja 12 mm:n terillä. Graniittiin porattiin 3 senttimetrin ja betoniin 5 senttimetrin syvyyteen.

Käyttömukavuus Koneen paino ja tasapainoisuus, käsiin kohdistuva tärinä, käyttökytkinten toiminta ja merkinnät, ergonomia, istukan käyttö, kahvat ja käyttöotteet, laitteen puhdistaminen sekä akun ja laturin käyttö arvosteltiin.

Kolme laboratorion asiantuntijaa arvioi laitteen aiheuttaman melun häiritsevyyttä. Myös työskentelyvalosta annettiin pisteitä. Käyttöohjeista arvioitiin erityisesti pikaohjeet ja käyttöohjeen hyödyllisyys aloittelijalle.

Akku ja laturi Akkua koskevassa testiosuudessa mitattiin, kuinka monta reikää ja ruuvausta saatiin aikaiseksi normaalilla latauksella ja 15 minuutin pikalatauksella. Pikalataukselle annettiin suurempi painoarvo testiarvostelussa. Lisäksi mitattiin varauksen tyhjenemistä säilyttäessä. Valmiustilan kulutusta mitattiin vakioiduissa olosuhteissa.

Akun käyttöikää testattiin lataamalla akut 300 kertaa. Jokaisen latauksen jälkeen akkujen varaus purettiin ja akkujen annettiin levätä 15 minuuttia. Lopuksi mitattiin akkujen kapasiteetti 300 latauskerran jälkeen.

Lisäksi arvosteltiin latausnopeus ja akun kapasiteetti suhteessa luvattuun.

Kestävyys Testissä jäljiteltiin koneen todellista käyttöä erityisessä testipenkissä verkkovirtalähdettä käyttäen. Kestävyystesteissä koneet käyvät läpi testisykliä, jonka aikana porataan yhteensä kymmeniä tunteja. Kestävyystesti vastaa useiden vuosien käyttöä kotioloissa.

Laboratorion asiantuntijat arvioivat rungon rakenteen laatua, käytettyjä materiaaleja ja painikkeita. He arvostelivat myös laitteen huolettavuuden.
Turvallisuus Koneiden sähkö- ja mekaaninen turvallisuus testattiin kestävyystestien ja pudotustestin jälkeen. Rungot pudotettiin 1 metrin korkeudelta betonilattialle.

Latureille tehtiin sama pudotustesti ja lisäksi latureiden sähköturvallisuus testattiin standardin EN60335-2-29 mukaisesti. Akuille tehtiin oikosulkutesti standardin EN62133-2 mukaisesti.

Porakoneilla porattiin laboratoriossa myös kalkkikiveen.


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.