NETTIYHTEYDEN VIIPYMISESTÄ VAKIOKORVAUS JA VÄHÄN PÄÄLLE

Laajakaistan asennustyö viivästyi 8 päivää. Asiakas ei ollut tyytyväinen yhden kuukauden palvelumaksua vastaavaan hyvitykseen, vaan vaati lisäkorvausta internetyhteyden puuttumisesta johtuvasta ylimääräisestä työstä.

Asiakkaalla oli oikeus viestintämarkkinalain mukaiseen vakiokorvaukseen. Yritys ei voinut vedota tältä osin omiin toimitusehtoihinsa, koska ne poikkesivat laista kuluttajan vahingoksi. Lautakunnan mukaan käyttöhyödyn menetys ei ollut niin olennainen, että siitä olisi pitänyt maksaa eri korvausta. Kuitenkin palvelumaksu asiakkaan piti maksaa vasta, kun yhteys toimi. Lautakunnan mukaan asiakkaalla oli oikeus 13 euron lisähyvitykseen. Valmistajan ohjeistuksessa ei tuotu riittävästi esiin uuden käsittelytavan vaativuutta, eikä asiakkaalle annettu tarpeeksi yksityiskohtaisia työohjeita. Tuotekehittelyyn liittyvä riski kuului ohjeet laatineelle valmistajalle. Asiakkaalle oli korvattavaa hukkaan menneistä aineista ja työstä lähes 6 000 euroa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.