musta lista

Palstalla mainitut yritykset eivät ole maksaneet kuluttajariitalautakunnan suosittelemia korvauksia kuluttajille. Ratkaisusuositukset ovat ajalta maaliskuu 2013–toukokuu 2014.

Koonnut Tuomo Tamminen

Mottimarke…