Korvaako vakuutus, jos etäohjattu lämpöpumppu aiheuttaa vahingon?

Kotivakuutuksen suojeluohjeet vaikuttavat siihen, paljonko esimerkiksi vesivahingosta voi saada korvauksia.

Kuluttajille markkinoidaan erilaisia sovelluksia ja laitteita kodin tai kesämökin lämmityslaitteiden etäohjaukseen. Esimerkiksi teleoperaattorit myyvät ilmalämpöpumppuun kytkettävää gsm-ohjainta, joka mahdollistaa kesämökin lämmittämisen etänä.

Kotivakuutusten usein sisältämissä suojeluohjeissa esitetään erilaisia huolellisuusvaatimuksia siitä, miten omaisuutta on käsiteltävä turvallisesti ja miten esimerkiksi vuotovahinkoja pitää torjua. Suojeluohjeiden laiminlyöminen voi vaikuttaa merkittävästi vahingosta maksettavien korvausten määrään.

Korvaako vakuutus, jos esimerkiksi etäohjattu ilmalämpöpumppu vuotaa pitkän aikaa kondenssivettä ja aiheuttaa vesivahingon loma-asunnolla?

Kysyimme vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finestä, miten kodin lämmittämiseen tarkoitetut etäohjauslaitteet on yleensä huomioitu kotivakuutusten ehdoissa.

Vakuutuksen suojeluohjeet kannattaa lukea

Finen jaostopäällikkö Jussi Korpelaisen mukaan ilmalämpöpumput kuuluvat tyypillisesti rakennuksen vakuutukseen, ja laitteiden rikkoutumiset sekä niiden aiheuttamat vuotovahingot ovat tyypillisiä kotivakuutuksesta korvattavia vahinkoja.

”Finen havaintojen mukaan etäohjauslaitteita ei kuitenkaan ole erikseen kotivakuutusehdoissa huomioitu, eikä etävalvonnalla sinänsä ole vaikutusta edellä mainittujen vahinkojen käsittelyyn tai korvattavuuteen”, Korpelainen sanoo.

Joidenkin kotivakuutusten suojeluohjeissa saatetaan sen sijaan todeta, ettei ilmalämpöpumppu saa olla rakennuksen ainoa lämmönlähde.

”Vaikka laite olisi etävalvonnassa, niin tuo suojeluohje kannattaa huomioida, jos sellainen omaan vakuutukseen sisältyy.”

Ilmalämpöpumpun etäohjauksen ei siis pitäisi olla sinänsä vakuutusehtojen vastaista. Oman vakuutuksen suojeluohjeet kannattaa kuitenkin lukea tarkkaan, sillä niissä on luultavasti maininta esimerkiksi veden pääsulkuventtiilin sulkemisesta.

”Vaikka vapaa-ajan asunnon lämmityksestä olisi huolehdittu etäohjatusti tai muutoin, useissa vakuutuksissa on suojeluohje koskien pääsulun sulkemista, jos rakennus on asumattomana yli viikon”, Korpelainen sanoo.

”Suojeluohjeen mukaisesti toimimalla pystyy merkittävästi pienentämään vuotovahinkoa. Se voi olla putken rikkoutuessa pahimmillaan hyvinkin suuri, etenkin jos vuoto jatkuu ennen havaitsemista pidemmän aikaa.”

Korpelaisen mukaan etäohjaus- ja valvontalaitteet ovat yleisesti ottaen hyvä asia rakennusten lämmityksessä.

”Sen lisäksi, että ne helpottavat rakennuksen käyttöä etenkin lämpötilan säädön osalta, ne myös voivat auttaa häiriötilanteiden havaitsemisessa ja siten varmasti joissain tilanteissa pienentävät vahinkoja.”

Silmiä avaavia juttuja, ei mainoksia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.