Matkailu

 • Vitkastelu kävi kalliiksi

  Asiakkaat varasivat matkan Kiinaan. Toinen heistä halusi hankkia viisuminsa itse. Matkanjärjestäjä ohjeisti, että viisumihakemukseen pitää liittää lentoliput. Ne saapuivat asiakkaan ollessa toisella matkalla. Viisumin hakeminen myöhästyi niin, ettei asiakas ehtinyt saada sitä ajoissa. Matkustajat vaativat takaisin matkan hintaa, 2 100 euroa.

  Viisumin hankkimiseen olisi riittänyt varausvahvistus, eikä lentolippuja olisi tarvittu. Matkanjärjestäjä oli antanut matkustajille väärää tietoa. Toisaalta matkustajienkin olisi pitänyt ottaa riskit huomioon, eikä viivytellä lentolippujen saavuttua. Vahinko pantiin puoliksi. Matkustajille piti korvata 1 050 euroa.

 • METELIÄ UIMA-ALTAALLA

  Rauhalliseksi mainostetun hotellin uima-altaalla juhlittiin äänekkäästi yöt läpeensä. Matkustaja vaati metelin vuoksi 20 prosentin alennusta matkansa hintaan. Matkanjärjestäjä kiisti vaatimuksen, koska matkustaja ei ollut valittanut asiasta matkanjärjestäjän edustajalle matkan aikana.

  Virheestä, joka on mahdollista korjata jo matkan aikana, tulee ilmoittaa matkanjärjestäjän edustajalle. Matkailija oli valittanut yöllisestä metelistä vain hotellin henkilökunnalle, joka ei ole matkanjärjestäjän edustaja. Koska matkailija ei ollut tuonut ongelmia esiin matkanjärjestäjän edustajalle matkan aikana, hänellä ei ollut enää jälkikäteen oikeutta vedota virheeseen.

 • HUKKAREISSU LENTOKENTÄLLE

  Lentoyhtiö peruutti lennon vedoten huonoon säähän. Matkustaja sai takaisin lipun hinnan, mutta ei vaatimaansa korvausta turhasta matkasta lentokentälle. Ilmailulaitoksen selvityksen mukaan sääolot eivät estäneet liikennöintiä kyseisellä kentällä, joskin kiitotie oli ollut lähtöaikaan erittäin liukas. Sään parannuttua lento olisi voitu järjestää viivästyneenä, mutta tuolloin lentohenkilöstön työtunnit olivat tulleet täyteen.

  Lautakunnan mielestä yhtiön olisi tullut pyrkiä järjestämään korvaavaa henkilökuntaa tai korvaava lento. Koska yhtiö ei ollut ryhtynyt kaikkiin toimiin, joita siltä kohtuudella voitiin edellyttää, matkustajalla oli oikeus korvaukseen hyödyttömiksi käyneistä kuluistaan.

 • MATKA KESKEYTYI RAJALLE

  Ryhmämatkalle osallistuneen matka keskeytyi heti alkuunsa, kun Venäjän rajaviranomaiset eivät päästäneet häntä ylittämään rajaa. Syytä epäämiseen ei ilmoitettu, mutta rajanylitysluvassa matkustajan nimessä oli yhden kirjaimen virhe. Matkustaja vaati matkanjärjestäjää korvaamaan aiheutuneet vahingot.

  Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa siitä, että viranomaiset epäävät rajan ylityksen, ellei se johdu matkanjärjestäjän virheestä tai laiminlyönnistä. Matkanjärjestäjä ei ollut tehnyt tässä tapauksessa virhettä rajanylityslupaa hakiessaan eikä sen velvollisuuksiin kuulunut pyytää viranomaisasiakirjoja tarkastettavakseen. Koska luvan epääminen ei johtunut matkanjärjestäjän vastuulla olevasta syystä, lautakunta ei suosittanut hyvitystä.

 • KIELEN OPPIMINEN KÄRSI

  Kielikurssilainen joutui asumaan sovitun perhemajoituksen sijasta osan kurssiajasta yhteismajoituksessa. Kurssilaisen mielestä matka ei vastannut sovittua, koska yksityismajoituksen oli tarkoitus edistää kielen oppimista. Järjestäjän mukaan vaihdos johtui siitä, että moni isäntäperhe oli perunut majoitussopimuksensa viime hetkellä. Kurssilaisille oli tarjottu hyvitykseksi muun muassa musikaalilippu, illallinen ja ylimääräinen retki.

  Lautakunnankin mielestä yhteismajoitus muiden suomalaisten kanssa oli kielen oppimisen kannalta perhemajoitusta huonompi vaihtoehto. Myös kurssin markkinoinnissa oli tuotu esiin, että ainoana suomalaisena asuminen perheessä helpottaisi kielen oppimista. Kurssin tarkoitus huomioon ottaen lautakunta ei pitänyt annettuja hyvityksiä riittävinä, vaan suositti niiden lisäksi vielä 20 prosentin hinnanalennusta matkasta.

 • LAPSEN NUHAKUUME ESTI MATKAN

  Tallinnaan lähdössä olleet vanhemmat peruuttivat matkansa perheen pojan saatua nuhakuumeen, koska sairastuneelle lapselle ei ollut saatavissa hoitajaa. Vanhempien mielestä vakuutusyhtiön oli korvattava matkan peruuntuminen matkavakuutuksen perusteella. Yhtiön mielestä peruutus ei johtunut vakuutusehdoissa tarkoitetusta syystä.

  Lautakunnankaan mielestä lapsen tavanomainen nuhakuume ei ollut vakuutusehdoissa tarkoitettu vakava, odottamaton ja äkillinen sairastuminen. Lääketieteellisesti arvioiden nuhakuume ei ollut pakottava este matkalle lähtöön. Myöskään lastenhoitajan saantiin liittyneet ongelmat eivät olleet sellainen syy, jonka perusteella peruutuksesta seurannut vahinko olisi tullut vakuutusyhtiön korvattavaksi.

 • HUONEIDEN LUOVUTUS VIIVÄSTYI

  Lappiin matkalle saapunut seurue joutui odottamaan hotellihuoneiden vapautumista useita tunteja. Seurueen mielestä viivästys oli hyvitettävä. Matkanjärjestäjän mielestä hyvitystä ei tarvinnut tehdä, koska matkustajien piti matkaehtojen mukaan varautua siihen, että huoneen luovutus saattaa toisinaan myöhästyä.

  Luovutus oli viivästynyt yli neljä tuntia siitä, kun huoneet olisi matkaehtojen mukaan pitänyt luovuttaa. Lautakunta piti kohtuuttomana sopimusehtoa, joka rajoittaisi matkanjärjestäjän vastuuta useiden tuntien viivästyksestä. Matkustajat eivät olleet lautakunnan mielestä voineet kohtuudella varautua odottamaan huoneita näin pitkään. Vaikka virhe oli matkan kokonaisuuteen nähden melko pieni, hotellin tarjoama ilmainen lounas ei ollut lautakunnan mielestä kuitenkaan riittävä hyvitys. Matkanjärjestäjää suositettiin alentamaan matkan hintaa 20 eurolla matkustajaa kohti.

 • MATKAKOHTEEN VAIHDOS

  Matkailijat vaihtoivat omalla kustannuksellaan matkakohdetta kesken matkaansa lomakohteessa sattuneen maanjäristyksen vuoksi. Heidän mielestään matkanjärjestäjän olisi tullut korvata aiheutuneet kulut. Matkanjärjestäjä korvasi 10 % matkan hinnasta, mutta ei katsonut enempään hyvitykseen olevan aihetta. Matkanjärjestäjä vetosi valmismatkaehtoihin, joiden mukaan matkanjärjestäjä ei vastaa luonnonmullistuksen tai muun ylivoimaisen esteen aiheuttamista vahingoista.

  Lautakunta totesi maanjäristyksen voivan olla ehtojen tarkoittama luonnonmullistus. Tapauksessa ei ollut kuitenkaan kyse sellaisesta, koska järistys ei ollut aiheuttanut yleistä vaaraa tai vahinkoa eikä vaaraa matkustajien terveydelle tai hengelle. Koska aiheutuneet kulut eivät olleet seurausta matkanjärjestäjän huolimattomuudesta, perustetta vahingonkorvauksen maksamiseen ei ollut. Matkustajilla oli kuitenkin oikeus hinnanalennukseen, koska matka ei vastannut sovittua. Lautakunta piti jo maksettua korvausta riittävänä.

 • SUURET AALLOTKO ARVAAMATTOMIA?

  Matkalainen jätti kameransa kauas vesirajasta ja pulahti uimaan Välimereen. Yllätys odotti uimaria rannalla, sillä kamera oli kastunut. Hän vaati matkavakuutuksestaan korvausta vahingosta.
  Vakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvattiin suoranaiset esinevahingot, jotka olivat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen voimassa ollessa.

  Kuluttajariitalautakunta yhtyi vakuutusyhtiön näkemykseen, etteivät isot meren aallot ja niiden ulottuminen pitkälle rantahietikolle ollut ennalta arvaamatonta. Vahinkoa ei korvattu vakuutuksesta.

 • KORUT KATOSIVAT HOTELLISTA

  Hampurissa hävisivät lukitusta hotellihuoneesta 2 000 euron arvoiset kaulakoru ja kello sillä aikaa, kun matkalainen oli suihkussa. Vakuutusyhtiö jätti vahingon korvaamatta matkavakuutuksesta sen vuoksi, ettei matkustaja ollut tehnyt rikosilmoitusta ja tapahtumasta saadut tiedot olivat ristiriitaisia.

  Vakuutusehtojen mukaan rikoksesta pitää ilmoittaa viipymättä tapahtumapaikan poliisille. Vakuutetun pitää sen lisäksi hankkia vahinkotapahtumasta muut tarpeelliset selvitykset. Kuluttajavalituslautakunta piti vakuutusyhtiön päätöstä oikeana samoilla perusteilla kuin yhtiökin ja totesi lisäksi, ettei mistään ilmennyt, että hotellihuoneeseen tunkeutumisesta olisi jäänyt murtojälkiä.

 • PAKKAUS PETTI

  Laivayhtiö lähetti asiakkaalle kirjekuoressa tämän laivan hyttiin unohtamat kuusi sormusta. Kuori oli rikkoutunut ja sormukset hävinneet matkalla. Postista löytyi sittemmin kaksi sormusta ja asiakas vaati sekä laivayhtiöltä että postilta neljästä sormuksesta korvausta 120 euroa. Sormukset oli pantu tavalliseen kirjekuoreen ilman pehmusteita tai vahvistamatta kirjekuorta.

  Laivayhtiön työntekijän olisi pitänyt ymmärtää, että metalli keveydestään huolimatta voi rikkoa kirjekuoren. Laivayhtiön puolella oli siten huolimattomuutta ja se oli vastuussa sormusten katoamisesta. Asiakas oli myötävaikuttanut vahinkoonsa sopiessaan sormusten lähettämisestä tavallisena postilähetyksenä. Sen vuoksi kuluttajariitaautakunta suositti, että laivayhtiö maksaa korvausta puolet vaaditusta summasta ja toinen puoli vahingosta jää asiakkaan itsensä kannettavaksi. Posti ei ollut vastuussa, koska vahinko oli aiheutunut lähettäjän ja vastaanottajan syystä.

 • TAVARAT HÄVISIVÄT LAIVAN HYTISTÄ

  Matkustajien tavaroita (neljä olutkoria, virvoitusjuomakori ja kuljetuskärry) hävisi 23 tunnin risteilyllä hytin siivouksen aikana, vaikka he itse olivat hytissä. Siivooja oli jättänyt hytin oven auki wc:tä siivotessaan, jolloin valmiiksi pakattu kärry oli ajellut tiehensä. Matkalaiset vaativat laivayhtiöltä korvauksen menetyksestään. Laivayhtiö ei mielestään ollut korvausvastuussa matkan aikana kadonneista tavaroista.

  Kuluttajariitalautakunta suositti yhtiötä maksamaan vahingonkorvauksena anastettujen tavaroiden arvon, koska tavarat olivat kadonneet sinä aikana, kun hytin ovi oli ollut siivouksen vuoksi auki. Siivooja oli menetellyt huolimattomasti mahdollistaessaan tavaroiden anastuksen. Matkustajien pitää kyllä huolehtia tavaroidensa turvallisesta säilytyksestä laivalla. Laivan henkilökunnan velvollisuus on kuitenkin huolehtia siitä, että matkustajien tavarat ovat turvassa hyttien siivouksen tai vastaavien huoltokäyntien aikana. Matkustajilla on myös oikeus luottaa siihen, että näin tehdään.

 • MIELIPAHAA EI KORVATA

  Prahan ja Böömin kiertomatkan piti toteutua huhtikuun lopussa, minkä matkanjärjestäjä vahvisti matkan varanneille osanottajatodistuksessa. Neljän viikon kuluttua posti toi uuden osanottajatodistuksen, jossa matka-aika oli kokonaisuudessaan toukokuun puolella. Uusi aika ei sopinut pariskunnalle eikä matkatoimisto kyennyt antamaan korvaavaa matkaakaan. Matkalaiset vaativat loman menettämisestä korvausta yhteensä 340 euroa. Matkatoimisto ilmoitti tarjonneensa kalliimmista matkoista alennusta.

  Kuluttajariitalautakunta totesi, että sitova sopimus oli ehtinyt syntyä ennen matka-ajan muutoksesta ilmoittamista, koska varausmaksu oli maksettu. Kymmenen päivää alkuperäistä myöhempi lähtöpäivä oli olennainen matkaohjelman muutos, mikä oikeutti lain ja sopimusehtojen mukaan korvaavaan matkaan tai sopimuksen purkamiseen. Lisäksi matkustajilla on valmismatkalain mukaan oikeus saada korvaus virheen aiheuttamasta henkilö-, esine- ja varallisuusvahingosta. Sen sijaan epäonnistuneesta lomasta tai virkistäytymismahdollisuuden menettämisestä aiheutuneesta mielipahasta ei ole oikeutta saada korvausta, joten pariskunta jäi vaille hyvitystä.

 • VIRHEILMOITUS PITÄÄ TEHDÄ MATKAKOHTEESSA

  Pariskunta majoitettiin Kosilla hotelliin, jossa oli täysin mahdotonta nukkua öisen metelin vuoksi. Matkalta palattuaan he vaativat hyvitystä 25 prosenttia matkan hinnasta. He olivat nukkunet aamupäivisin, jolloin opas oli ollut lyhyen aikaa tavattavissa, minkä vuoksi metelistä ei tullut reklamoitua kohteessa. Matkanjärjestäjä totesi, että saaren säännöt kielsivät kovaäänisen musiikin soittamisen klo 23 jälkeen. Jos opas olisi tiennyt häiriöstä, hän olisi ottanut yhteyttä viranomaisiin, jolloin olisi ryhdytty toimenpiteisiin niiden lopettamiseksi.

  Kuluttajariitalautakunta totesi, että virhe olisi ollut korjattavissa hotellia vaihtamalla tai muulla tavoin. Lautakunta ei suosittanut hyvitystä, koska virheestä ei ollut ilmoitettu kohteessa. Valmismatkaehdot edellyttävät, että virheestä, joka voidaan korjata matkakohteessa on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkanjärjestäjän edustajalle niin pian kuin mahdollista.

 • MATKALAUKKU HAJOSI

  Hotellipoika kiskoi matkalaukkua ahtaassa rappukäytävässä, jolloin laukun kahva irtosi. Matkavakuutus korvasi laukun omavastuuosuuden ylittävältä osalta. Matkustaja vaati matkanjärjestäjää maksamaan omavastuuosuuden. Matkanjärjestäjä puolustautui sillä, etteivät oppimattomat hotellipojat tahallaan riko laukkuja, vaan pyrkivät hoitamaan laukkujen kuljetuksen keinolla millä hyvänsä.

  Kuluttajariitalautakunta viittasi yleisiin valmismatkaehtoihin ja suositti matkanjärjestäjää maksamaan vaaditun korvauksen. Ehtojen mukaan matkustajalla on oikeus saada korvaus vahingosta, jonka matkanjärjestäjän apulainen aiheuttaa huolimattomuudellaan. Hotellipojan menettely oli ollut huolimatonta.

 • MATKUSTAJA JÄI RANNALLE

  Aamulaiva Tukholmaan lähti ilman matkustajaa, joka ei tiennyt, mihin laivaan lippu oikeutti. Osa seurueesta jätti matkan sikseen, koska odotusaika iltalaivalle oli pitkä. Odottamaan jäänyt matkalainen valitti surkeasta opastuksesta satamassa ja vaati korvausta yhteensä 500 euroa. Summa koostui matka-ajan lyhenemisestä ja lisääntyneistä kustannuksista sekä selvityksen laatimisesta.

  Lipun myynyt yritys kertoi, että heidän aikataulussaan kyllä ilmoitetaan, mikä laiva on kysymyksessä. Lisäksi, kun varauksen vahvistuksesta ilmoitetaan puhelimitse, mainitaan myös laiva. Matkustaja oli tullut satamaan liian myöhään ja oli sen vuoksi jäänyt rannalle. Kuluttajariitalautakunta totesi, ettei satama-alueella ollut matkalaisen kaipaamia opasteita, minkä vuoksi hänen oli ollut mentävä terminaaliin kyselemään laivaa. Kuitenkin lautakunta oli sitä mieltä, että matkustaja oli jäänyt laivasta omasta syystään. Hänen olisi pitänyt ymmärtää tulla satamaan aikaisemmin, koska lippujen lunastamiseen satamassa ja auton lastaamiseen autolla matkustettaessa täytyy varata riittävästi aikaa.

 • YLIVOIMAINEN ESTE JA KORVAUKSET

  Matkalaiset eivät lennonjohtajien lakon takia päässeet lähtemään Helsingistä ja heille aiheutui ylimääräisiä matkakustannuksia Tampereelle, mistä kone lähti. Matkanjärjestäjä kieltäytyi korvaamasta kuluja, koska kentän vaihtuminen johtui siitä riippumattomasta syystä.

  Lakko on yleensä ylivoimainen este, joka vapauttaa sopimuskumppanin vahingonkorvausvelvollisuudesta, kuluttajariitalautakunta totesi. Matkanjärjestäjä ei ollut velvollinen korvaamaan ylimääräisiä matkakuluja. Hinnanpalautusvelvollisuutta ylivoimainen este ei poista, mikäli sopimuskumppani ei saa sitä, mistä on maksanut. Tässä tapauksessa matka toteutui muuten sovitusti ja valmismatkaehtojen mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus tehdä vähäisiä muutoksia joka tapauksessa.

 • LOMAMÖKIN PÄÄLLEKKÄISVUOKRAUS

  Perhe varasi tutun mökin joulun-uudenvuoden ajaksi. Yllätys oli suuri, kun mökki-isäntä tuli hätyyttelemään heitä päivää ennen uuden vuoden aattoa matkoihinsa, koska mökkiin oli tulossa toinen perhe. Isäntä palautti sovitusta vuokrasta noin puolet, mutta perhe vaati lopunkin vuokran palauttamista, kuten isäntä oli luvannut. Tämä kuitenkin piti summaa oikeutettuna korvauksena kahdeksan vuorokauden aikana käytetystä sähköstä, lämpimästä vedestä, polttopuista ja siivouksesta.

  Kuluttajariitalautakunta totesi mökki-isännän syyllistyneen sopimusrikkomukseen. Tällaisessa tilanteessa kuluttaja on velvollinen korvaamaan mökin käytöstä saamansa hyödyn, ellei muuta ole sovittu. Osapuolet olivat sopineet, että perheelle palautetaan vuokra kokonaisuudessaan, joten isännän oli myös tehtävä näin.

 • SURKEA LOMAMÖKKI

  Perhe vaati lomalta palattuaan mökkiviikosta maksamastaan 520 euron vuokrasta alennusta 200 euroa sen vuoksi, että mökki oli ollut siivoamaton, haissut kosteusvaurioiden vuoksi pahalle ja epäkuntoinen vesipumppu oli pitänyt meteliä. Mökin kalustus oli myös ollut heikkotasoinen, kun kaapit oli korvattu nauloilla. Rannassa oli ollut vanha hinaaja ja ilmeisesti rikkinäinen moottorivene ja muualla rautaromua, öljytynnyreitä ja muovikanistereita maisemaa pilaamassa.

  Mökki ei kuluttajariitalautakunnan mukaan ollut sellaisessa kunnossa kuin tuon hintaiselta vuokramökiltä voi edellyttää. Asiakas saa odottaa virkistystarkoitukseen vuokrattavan mökin olevan lähiympäristöineen siisti ja viihtyisä. Lautakunta kuitenkin yhtyi mökin vuokraajan näkemykseen, että perhe oli hyväksynyt mökin ympäristöineen, kun ei ollut ilmoittanut omistajalle tyytymättömyyttään viipymättä mökille tultuaan, niin kuin mökin varausehdot edellyttivät. Laiminlyönti aiheutti sen, ettei virheitä ollut voitu korjata. Perhe jäi vaille hinnanalennusta.

 • MATKALIPPU ON TARKISTETTAVA ITSE

  Lähtöselvityksessä Bangkokin lentokentällä havaittiin, että matkustajalla oli hänen kanssaan menomatkalla matkanneen henkilön lentolippu. Matkustaja pääsi kotimaahan ostettuaan uuden lipun. Hän vaati lentoyhtiöltä korvausta aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista, koska menomatkalla virkailija oli antanut hänelle tuttavan lipun kannan.

  Virkailijan ei voinut edellyttää tuntevan matkustajia eikä tietävän näiden nimiä, totesi kuluttajariitalautakunta, eikä pitänyt virkailijan menettelyä huolimattomana. Asiakas kärsi vahinkonsa itse, koska hän oli laiminlyönyt tarkistaa lippunsa ennen paluumatkaa.

 • PASSI JÄI KOTIIN JA MATKUSTAJAT RANNALLE

  Luokkakokousristeily suuntautui Helsingistä Tallinnaan. Pari matkustajaa jäi rannalle, kun laivaan pääsemiseksi vaadittua passia ei ollut mukana. Matkustajat ilmoittivat luulleensa, että risteily suuntautuisi Tukholmaan. Käsityksensä tueksi he esittivät laivayhtiön lehti-ilmoituksen, jossa kerrottiin yhtiön hoitavan ja räätälöivän kokousjärjestelyjä ja tehdyn työn jälkeen osallistujia palkitsisi muun muassa risteilyelämykset ja Tukholman nähtävyydet. Tieto passin välttämättömyydestä matkalla saatiin vasta satamassa. Matkustajat vaativat laivayhtiötä palauttamaan matkan hinnan.

  Kuluttajariitalautakunta sai ryhmän puolesta varaukset hoitaneelta henkilöltä vakuutuksen, että hän oli antanut kaikille matkustajille tiedot kaikista matkajärjestelyistä, muun muassa siitä, että matkalle pitää ottaa passi mukaan. Laivayhtiön puolelta oli riittänyt, että se oli ilmoittanut ryhmän edustajalle passin välttämättömyydestä matkalla. Yhtiö ei ollut vastuussa tämän toimista. Matkustajat jäivät vaille korvausta.

 • HINTATIETO LEHDESSÄ

  Päivälehdessä olleen ilmoituksen mukaan menopaluulento Helsingistä Lontooseen maksoi 151 euroa. Internetvarauksista luvattiin vielä 3 euron alennus. Asiakas varasi lennot netin kautta, mutta hinnan ilmoitettiin olevan 188 euroa. Asiakas vaati palauttamaan ilmoitetun ja veloitetun hinnan erotuksen.

  Lehti-ilmoitukset eivät välttämättä johda ilmoituksessa kerrottujen tietojen mukaisiin sopimuksiin. Lippujen varaajalle oli annettu ilmoituksesta eriävä hintatieto ennen kuin hän teki sopimuksen. Sopimus oli syntynyt siten 188 euron hinnalla. Asiakkaalla ei ollut oikeutta saada hinnan palautusta, kuluttajavalituslautakunta totesi.

 • EREHDYKSEN OIKAISU

  New Yorkiin tarvittiin hotellimajoitus kolmeksi yöksi ja varaus tehtiin sähköpostitse saadun hintatiedon perusteella hintaan 137 dollaria yöltä ja isommasta huoneesta 159 dollaria yöltä. Matkatoimistolle maksettiin sittemmin sen esittämän laskelman mukaisesti 296 dollaria. Hotellivoucher oli kirjoitettu koko hotellissa yöpymisajalle. Matkan jälkeen tuli lisälasku ja selitys, että matkustajat olivat maksaneet vain yhden yön majoituksen ja kolmelta yöltä veloitus oli 888 dollaria.

  Kuluttajariitalautakunta piti lisäveloitusta perusteltuna. Erehdys voidaan korjata, jos asiakkaat olivat tienneet tai heidän olisi pitänyt tietää erehdyksestä. Matkustajien olisi pitänyt huomata matkatoimiston erehdys. He eivät olleet voineet olla vilpittömässä mielessä majoituksen maksaessaan, koska he olivat tehneet varauksen saamiensa hintatietojen perusteella.

  Sen sijaan alun perin matkatoimiston virheestä aiheutuneen asian selvittämisestä oli syntynyt matkalaisille selvittelykuluja, jotka lautakunta suositti matkatoimistoa korvaamaan 10 eurolla.

 • ENNALTA-ARVAAMATON VAHINKO

  Matkatoimistovirkailija poisti tilatun edestakaisen lennon vahingossa, mutta varasi sitten sen toiselta lentoyhtiöltä. Virheen takia matkustaja jäi vaille sen lentoyhtiön bonuspisteitä, jonka lennolle hän alun perin oli tehnyt varauksen. Matkustaja vaati matkatoimistoa korvaamaan edestakaisen matkan business-luokassa valitsemaansa kohteeseen Euroopassa. Tällaisen lennon matkustaja olisi menettämillään bonuspisteillä saanut.

  Vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää, että vahinko on ollut vahingonaiheuttajan ennakoitavissa, huomautti kuluttajariitalautakunta. Matkatoimisto ei ollut voinut ennakoida, että matkustajalle aiheutuisi tällainen vahinko. Kun teon tai laiminlyönnin ja vahingon välinen syy-yhteys oli liian etäinen, asiakas jäi vaille korvausta.

 • VALMISMATKAN PERUUTTAMINEN

  Eräs kymmenhenkisen ryhmän jäsen kuoli ennen varatun valmismatkan toteutumista ja koko ryhmä jätti matkanteon sikseen. Matkanjärjestäjä ei suostunut palauttamaan varausmaksua, joka oli hiukan alle 100 euroa matkustajaa kohti. Ryhmä piti menetystään kohtuuttomana. Matkanjärjestäjän mielestä, kun kyseessä oli ryhmä, oli vaikea tulkita valmismatkaehtojen kohtaa, joka matkakumppanin kuollessa oikeuttaa peruuttamaan matkan ja saamaan matkasta maksetun hinnan takaisin toimistokuluilla vähennettynä.

  Matkustaja saa valmismatkaehtojen mukaan peruuttaa matkan ilman syytäkin. Koska kyseessä on kuitenkin sopimusrikkomus, joutuu siitä maksamaan. Maksu on matkaehtojen mukaan porrastettu sen mukaan, miten paljon ennen matkan alkamista peruuttaminen on tehty. Kuluttajariitalautakunta laski tarkasti päivät matkan peruuttamisesta sen alkamiseen. Matka oli peruutettu 28 vuorokautta ennen matkan alkua. Ryhmällä oli matkaehtojen mukaan oikeus saada matkan hinta takaisin toimistokuluilla vähennettynä. Matkaesitteessä toimistokuluiksi oli ilmoitettu 33 euroa. Matkanjärjestäjän oli palautettava 50 euroa matkustajaa kohti.

 • MAJOITUS EI VASTANNUT SOVITTUA

  Unelmamatkalla (omatoimimatka Australiaan), joka maksoi yli 5 880 euroa, poikettiin viikoksi Balille, jossa haluttiin ehdottomasti majoittua bungalowiin. Matkanjärjestäjä sijoitti matkalaiset tästä huolimatta hotelliin, joka oli luokitukseltaan parempi kuin bungalow. Siellä oli kuitenkin vilkasta ja meluisaa toisin kuin viihtyisässä ja eksoottisessa bungalow-majoituksessa olisi ollut. Matkalaiset vaativat 500 euron hyvitystä.

  Kuluttajariitalautakunta totesi, että matkakohde ja majoitus eivät olleet vastanneet sovittua noin yhden viikon ajalta – matka kesti kaiken kaikkiaan hieman toista kuukautta. Matkalaisilla oli oikeus vajaaseen 450 euron hyvitykseen.

 • ELÄKELÄISALENNUKSEN SAAMINEN VR:LTÄ

  Eläkeläisellä oli mukanaan pahvinen valtiokonttorin työeläkekortti, valtiokonttorin eläkepäätös ja eläkkeen maksamispäätös, kun hän meni ostamaan junalippua eläkeläishintaan. Junalippua asiakkaalle ei kuitenkaan myyty alennettuun hintaan, koska häneltä puuttui eläkelaitoksen antama, valokuvalla varustettu muovinen kortti, jota VR:n säännöt edellyttivät. VR hyväksyy myös kuvallisen KELA-kortin, jossa on tunnus VR tai eläkkeensaaja tai Työeläkeläisten liiton kortin henkilöllisyystodistuksen kanssa. Lisäksi VR:ltä voi ostaa eläkeläiskortin, kun esittää VR:llä hyväksytyn eläkepäätöksen. Korttiin tarvitaan passikuva ja henkilöllisyys pitää todistaa.

  VR:llä ei ole erityistä velvollisuutta myöntää eläkeläisalennuksia, joten se voi asettaa ehtoja alennuksen myöntämiselle. Kuluttajariitalautakunta ei pitänyt ehtoja kohtuuttomina. VR:n esitteen teksti oli tosin ollut puutteellinen, mutta tiedot oli oikaistu ennen sopimuksen tekemistä. VR:n ei tarvinnut palauttaa vaadittua puolta lipun hinnasta.

 • MATKATAVAROISTA YLIPAINOMAKSU

  Lentoyhtiö peri ulkomaille matkustaneelta matkatavaroista ylipainomaksua 100 euroa. Matkustaja valitti siitä, että hänelle ei ollut annettu mahdollisuutta vähentää matkatavaroita ja että maksu oli kohtuuton. Maksun suuruus ei myöskään ilmennyt kuljetusehdoista. Lentoyhtiön mukaan matkustaja voi aina pyytää ruumaan jätetyt matkatavaransa takaisin. Pyyntöä ei ollut esitetty. Ylipainomaksut myös määräytyvät erikseen voimassa olevien tariffien mukaisesti riippuen muun muassa reittivälistä.

  Lentolippuun oli merkitty sallitun matkatavaran määrä 20 kg, totesi kuluttajariitalautakunta. Matkustajien tiedossa on yleisesti, että tämän ylittävästä matkatavarasta peritään erillinen maksu, mikä on mainittu myös matkustajaa sitovissa lentoyhtiön yleisissä kuljetusehdoissa. Maksu ei ollut kohtuuton.

 • ERIKOISHINTAISEN MATKAN PERUMINEN

  Kuluttaja joutui perhesyistä peruuttamaan ostamansa lennon noin kuukautta ennen lähtöpäivää. Kyse oli erikoishintaisista lipuista, joita ei voinut peruuttaa tai siirtää. Kuluttaja tarjoutui myymään liput eteenpäin, mihin lentoyhtiö ei suostunut. Kuluttajan mielestä tämä oli kohtuutonta, mutta lentoyhtiö katsoi noudattaneensa ehtoja ja alan käytäntöä.

  Sopimusoikeudessa vallitsevan periaatteen mukaan osapuolten on otettava huomioon toistensa edut. Jos toiselle on aiheutumassa vahinkoa esimerkiksi sopimuksen peruutuksen vuoksi, on toisen osapuolen autettava niin, että vahinko jää mahdollisimman pieneksi. Kuluttajalle oli aiheutunut vahinkoa maksettujen lippujen jäätyä käyttämättä. Lentoyhtiö ei ollut yrittänytkään minimoida vahinkoa, koska lippuja ei annettu myydä edelleen. Lentoyhtiö oli toiminut sopimuksen vakioehdon mukaan, mutta se johti kohtuuttomuuteen. Kuluttaja menetti lippujen hinnan 332 euroa kokonaan. Lautakunta päätyi sovittelemaan ehtoa siten, että lentoyhtiön tulee palauttaa kuluttajalle puolet lippujen hinnasta.

 • TUHOUTUNEET JUNALIPUT

  Junaliput olivat joutuneet paperisilppuriin ennen niiden matkapäivää. VR ei korvannut lippuja. Tämä oli kuluttajan mielestä kohtuutonta, koska lippuja ei niiden tuhouduttua voinut enää käyttää.

  Jos sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, sopimusehtoa voidaan kuluttajansuojalain mukaan sovitella tai jättää huomioon ottamatta. Lautakunta totesi lippujen säilyttämisen olevan ostajan vastuulla. VR:llä ei ollut mahdollisuutta varmistua siitä, olivatko liput tuhoutuneet vai vain kadonneet. Lippuja ei ollut mahdollista kuolettaa kuten elektronisia matkakortteja, joten niitä on mahdollisuus käyttää väärin. Lautakunta ei pitänyt kuluttajan kannalta kohtuuttomana sitä, ettei VR tulostanut kaksoiskappaleita tuhoutuneiden tilalle tai palauttanut niiden hintaa. Myöskään VR:n lippujärjestelmää ei pidetty puutteellisena eikä lautakunta suosittanut hyvitystä.

Alkuun