Matkailu

 • MATKALIPPU ON TARKISTETTAVA ITSE

  Lähtöselvityksessä Bangkokin lentokentällä havaittiin, että matkustajalla oli hänen kanssaan menomatkalla matkanneen henkilön lentolippu. Matkustaja pääsi kotimaahan ostettuaan uuden lipun. Hän vaati lentoyhtiöltä korvausta aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista, koska menomatkalla virkailija oli antanut hänelle tuttavan lipun kannan.

  Virkailijan ei voinut edellyttää tuntevan matkustajia eikä tietävän näiden nimiä, totesi kuluttajariitalautakunta, eikä pitänyt virkailijan menettelyä huolimattomana. Asiakas kärsi vahinkonsa itse, koska hän oli laiminlyönyt tarkistaa lippunsa ennen paluumatkaa.

 • PASSI JÄI KOTIIN JA MATKUSTAJAT RANNALLE

  Luokkakokousristeily suuntautui Helsingistä Tallinnaan. Pari matkustajaa jäi rannalle, kun laivaan pääsemiseksi vaadittua passia ei ollut mukana. Matkustajat ilmoittivat luulleensa, että risteily suuntautuisi Tukholmaan. Käsityksensä tueksi he esittivät laivayhtiön lehti-ilmoituksen, jossa kerrottiin yhtiön hoitavan ja räätälöivän kokousjärjestelyjä ja tehdyn työn jälkeen osallistujia palkitsisi muun muassa risteilyelämykset ja Tukholman nähtävyydet. Tieto passin välttämättömyydestä matkalla saatiin vasta satamassa. Matkustajat vaativat laivayhtiötä palauttamaan matkan hinnan.

  Kuluttajariitalautakunta sai ryhmän puolesta varaukset hoitaneelta henkilöltä vakuutuksen, että hän oli antanut kaikille matkustajille tiedot kaikista matkajärjestelyistä, muun muassa siitä, että matkalle pitää ottaa passi mukaan. Laivayhtiön puolelta oli riittänyt, että se oli ilmoittanut ryhmän edustajalle passin välttämättömyydestä matkalla. Yhtiö ei ollut vastuussa tämän toimista. Matkustajat jäivät vaille korvausta.

 • HINTATIETO LEHDESSÄ

  Päivälehdessä olleen ilmoituksen mukaan menopaluulento Helsingistä Lontooseen maksoi 151 euroa. Internetvarauksista luvattiin vielä 3 euron alennus. Asiakas varasi lennot netin kautta, mutta hinnan ilmoitettiin olevan 188 euroa. Asiakas vaati palauttamaan ilmoitetun ja veloitetun hinnan erotuksen.

  Lehti-ilmoitukset eivät välttämättä johda ilmoituksessa kerrottujen tietojen mukaisiin sopimuksiin. Lippujen varaajalle oli annettu ilmoituksesta eriävä hintatieto ennen kuin hän teki sopimuksen. Sopimus oli syntynyt siten 188 euron hinnalla. Asiakkaalla ei ollut oikeutta saada hinnan palautusta, kuluttajavalituslautakunta totesi.

 • EREHDYKSEN OIKAISU

  New Yorkiin tarvittiin hotellimajoitus kolmeksi yöksi ja varaus tehtiin sähköpostitse saadun hintatiedon perusteella hintaan 137 dollaria yöltä ja isommasta huoneesta 159 dollaria yöltä. Matkatoimistolle maksettiin sittemmin sen esittämän laskelman mukaisesti 296 dollaria. Hotellivoucher oli kirjoitettu koko hotellissa yöpymisajalle. Matkan jälkeen tuli lisälasku ja selitys, että matkustajat olivat maksaneet vain yhden yön majoituksen ja kolmelta yöltä veloitus oli 888 dollaria.

  Kuluttajariitalautakunta piti lisäveloitusta perusteltuna. Erehdys voidaan korjata, jos asiakkaat olivat tienneet tai heidän olisi pitänyt tietää erehdyksestä. Matkustajien olisi pitänyt huomata matkatoimiston erehdys. He eivät olleet voineet olla vilpittömässä mielessä majoituksen maksaessaan, koska he olivat tehneet varauksen saamiensa hintatietojen perusteella.

  Sen sijaan alun perin matkatoimiston virheestä aiheutuneen asian selvittämisestä oli syntynyt matkalaisille selvittelykuluja, jotka lautakunta suositti matkatoimistoa korvaamaan 10 eurolla.

 • ENNALTA-ARVAAMATON VAHINKO

  Matkatoimistovirkailija poisti tilatun edestakaisen lennon vahingossa, mutta varasi sitten sen toiselta lentoyhtiöltä. Virheen takia matkustaja jäi vaille sen lentoyhtiön bonuspisteitä, jonka lennolle hän alun perin oli tehnyt varauksen. Matkustaja vaati matkatoimistoa korvaamaan edestakaisen matkan business-luokassa valitsemaansa kohteeseen Euroopassa. Tällaisen lennon matkustaja olisi menettämillään bonuspisteillä saanut.

  Vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää, että vahinko on ollut vahingonaiheuttajan ennakoitavissa, huomautti kuluttajariitalautakunta. Matkatoimisto ei ollut voinut ennakoida, että matkustajalle aiheutuisi tällainen vahinko. Kun teon tai laiminlyönnin ja vahingon välinen syy-yhteys oli liian etäinen, asiakas jäi vaille korvausta.

 • VALMISMATKAN PERUUTTAMINEN

  Eräs kymmenhenkisen ryhmän jäsen kuoli ennen varatun valmismatkan toteutumista ja koko ryhmä jätti matkanteon sikseen. Matkanjärjestäjä ei suostunut palauttamaan varausmaksua, joka oli hiukan alle 100 euroa matkustajaa kohti. Ryhmä piti menetystään kohtuuttomana. Matkanjärjestäjän mielestä, kun kyseessä oli ryhmä, oli vaikea tulkita valmismatkaehtojen kohtaa, joka matkakumppanin kuollessa oikeuttaa peruuttamaan matkan ja saamaan matkasta maksetun hinnan takaisin toimistokuluilla vähennettynä.

  Matkustaja saa valmismatkaehtojen mukaan peruuttaa matkan ilman syytäkin. Koska kyseessä on kuitenkin sopimusrikkomus, joutuu siitä maksamaan. Maksu on matkaehtojen mukaan porrastettu sen mukaan, miten paljon ennen matkan alkamista peruuttaminen on tehty. Kuluttajariitalautakunta laski tarkasti päivät matkan peruuttamisesta sen alkamiseen. Matka oli peruutettu 28 vuorokautta ennen matkan alkua. Ryhmällä oli matkaehtojen mukaan oikeus saada matkan hinta takaisin toimistokuluilla vähennettynä. Matkaesitteessä toimistokuluiksi oli ilmoitettu 33 euroa. Matkanjärjestäjän oli palautettava 50 euroa matkustajaa kohti.

 • MAJOITUS EI VASTANNUT SOVITTUA

  Unelmamatkalla (omatoimimatka Australiaan), joka maksoi yli 5 880 euroa, poikettiin viikoksi Balille, jossa haluttiin ehdottomasti majoittua bungalowiin. Matkanjärjestäjä sijoitti matkalaiset tästä huolimatta hotelliin, joka oli luokitukseltaan parempi kuin bungalow. Siellä oli kuitenkin vilkasta ja meluisaa toisin kuin viihtyisässä ja eksoottisessa bungalow-majoituksessa olisi ollut. Matkalaiset vaativat 500 euron hyvitystä.

  Kuluttajariitalautakunta totesi, että matkakohde ja majoitus eivät olleet vastanneet sovittua noin yhden viikon ajalta – matka kesti kaiken kaikkiaan hieman toista kuukautta. Matkalaisilla oli oikeus vajaaseen 450 euron hyvitykseen.

 • ELÄKELÄISALENNUKSEN SAAMINEN VR:LTÄ

  Eläkeläisellä oli mukanaan pahvinen valtiokonttorin työeläkekortti, valtiokonttorin eläkepäätös ja eläkkeen maksamispäätös, kun hän meni ostamaan junalippua eläkeläishintaan. Junalippua asiakkaalle ei kuitenkaan myyty alennettuun hintaan, koska häneltä puuttui eläkelaitoksen antama, valokuvalla varustettu muovinen kortti, jota VR:n säännöt edellyttivät. VR hyväksyy myös kuvallisen KELA-kortin, jossa on tunnus VR tai eläkkeensaaja tai Työeläkeläisten liiton kortin henkilöllisyystodistuksen kanssa. Lisäksi VR:ltä voi ostaa eläkeläiskortin, kun esittää VR:llä hyväksytyn eläkepäätöksen. Korttiin tarvitaan passikuva ja henkilöllisyys pitää todistaa.

  VR:llä ei ole erityistä velvollisuutta myöntää eläkeläisalennuksia, joten se voi asettaa ehtoja alennuksen myöntämiselle. Kuluttajariitalautakunta ei pitänyt ehtoja kohtuuttomina. VR:n esitteen teksti oli tosin ollut puutteellinen, mutta tiedot oli oikaistu ennen sopimuksen tekemistä. VR:n ei tarvinnut palauttaa vaadittua puolta lipun hinnasta.

 • MATKATAVAROISTA YLIPAINOMAKSU

  Lentoyhtiö peri ulkomaille matkustaneelta matkatavaroista ylipainomaksua 100 euroa. Matkustaja valitti siitä, että hänelle ei ollut annettu mahdollisuutta vähentää matkatavaroita ja että maksu oli kohtuuton. Maksun suuruus ei myöskään ilmennyt kuljetusehdoista. Lentoyhtiön mukaan matkustaja voi aina pyytää ruumaan jätetyt matkatavaransa takaisin. Pyyntöä ei ollut esitetty. Ylipainomaksut myös määräytyvät erikseen voimassa olevien tariffien mukaisesti riippuen muun muassa reittivälistä.

  Lentolippuun oli merkitty sallitun matkatavaran määrä 20 kg, totesi kuluttajariitalautakunta. Matkustajien tiedossa on yleisesti, että tämän ylittävästä matkatavarasta peritään erillinen maksu, mikä on mainittu myös matkustajaa sitovissa lentoyhtiön yleisissä kuljetusehdoissa. Maksu ei ollut kohtuuton.

 • ERIKOISHINTAISEN MATKAN PERUMINEN

  Kuluttaja joutui perhesyistä peruuttamaan ostamansa lennon noin kuukautta ennen lähtöpäivää. Kyse oli erikoishintaisista lipuista, joita ei voinut peruuttaa tai siirtää. Kuluttaja tarjoutui myymään liput eteenpäin, mihin lentoyhtiö ei suostunut. Kuluttajan mielestä tämä oli kohtuutonta, mutta lentoyhtiö katsoi noudattaneensa ehtoja ja alan käytäntöä.

  Sopimusoikeudessa vallitsevan periaatteen mukaan osapuolten on otettava huomioon toistensa edut. Jos toiselle on aiheutumassa vahinkoa esimerkiksi sopimuksen peruutuksen vuoksi, on toisen osapuolen autettava niin, että vahinko jää mahdollisimman pieneksi. Kuluttajalle oli aiheutunut vahinkoa maksettujen lippujen jäätyä käyttämättä. Lentoyhtiö ei ollut yrittänytkään minimoida vahinkoa, koska lippuja ei annettu myydä edelleen. Lentoyhtiö oli toiminut sopimuksen vakioehdon mukaan, mutta se johti kohtuuttomuuteen. Kuluttaja menetti lippujen hinnan 332 euroa kokonaan. Lautakunta päätyi sovittelemaan ehtoa siten, että lentoyhtiön tulee palauttaa kuluttajalle puolet lippujen hinnasta.

 • TUHOUTUNEET JUNALIPUT

  Junaliput olivat joutuneet paperisilppuriin ennen niiden matkapäivää. VR ei korvannut lippuja. Tämä oli kuluttajan mielestä kohtuutonta, koska lippuja ei niiden tuhouduttua voinut enää käyttää.

  Jos sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, sopimusehtoa voidaan kuluttajansuojalain mukaan sovitella tai jättää huomioon ottamatta. Lautakunta totesi lippujen säilyttämisen olevan ostajan vastuulla. VR:llä ei ollut mahdollisuutta varmistua siitä, olivatko liput tuhoutuneet vai vain kadonneet. Lippuja ei ollut mahdollista kuolettaa kuten elektronisia matkakortteja, joten niitä on mahdollisuus käyttää väärin. Lautakunta ei pitänyt kuluttajan kannalta kohtuuttomana sitä, ettei VR tulostanut kaksoiskappaleita tuhoutuneiden tilalle tai palauttanut niiden hintaa. Myöskään VR:n lippujärjestelmää ei pidetty puutteellisena eikä lautakunta suosittanut hyvitystä.

 • MATKA PERUUNTUI

  Sukulaisjoukko oli varannut valmismatkan Tallinnaan. Heistä kuitenkin yksi sairastui ennen matkaa ja matka päätettiin peruuttaa. Sukulaisilla oli oikeus peruuttaa matka, mutta matkatoimisto veloitti jokaisen osalta noin 33 euron toimistokulut.

  Vakavan sairauden vuoksi voi peruuttaa matkan ja saada matkan hinnan takaisin. Peruuttamisoikeus koskee myös sairastuneelle läheisiä henkilöitä. Matkatoimistolla on kuitenkin oikeus pidättää matkan hinnasta kohtuulliset toimistokulut. Kyseessä oli kymmenen hengen ryhmä ja matkan hinta melko edullinen, joten toimistokulujen pidättämistä jokaiselta erikseen ei pidetty kohtuuttomana. Lautakunta arvioi perityn määrän vastaavan toimistolle keskimäärin peruuttamisesta aiheutuvia kuluja. Lautakunta ei suosittanut palauttamaan perittyjä toimistokuluja.

 • MATKUSTAJAN TARKISTETTAVA MATKALIPUT

  Matkatoimisto oli välittänyt matkavarauksen matkanjärjestäjälle siten, että päiväys heitti kuukaudella. Asia selvisi matkustajille vasta lähtöselvityksessä, kun matka-asiakirjojen mukainen matka olikin ollut jo kuukautta aikaisemmin.

  Matkan välittävä toimisto vastaa siitä, että matka-asiakirjat vastaavat ostettua matkaa. Kun lentolippuihin ja muihin asiakirjoihin oli kirjoitettu väärä päiväys, matkan välittäjän katsottiin olleen huolimaton. Matkustajat olivat toisaalta itsekin myötävaikuttaneet vahinkoon laiminlyömällä lippujen tarkistuksen. Tämän vuoksi matkan välittäjän maksettavaa korvausta soviteltiin siten, että matkustajat maksoivat itse kolmasosan menetetyn matkan hinnasta.

 • TUNGETTELIJA HOTELLISSA

  Perhe oli valmismatkalla Turkissa hotellimajoituksessa. Hotellin henkilökuntaan kuuluva mies pyrki häiritsevästi tekemään tuttavuutta perheen alaikäisen tyttären kanssa. Perhe ei kuitenkaan pyytänyt matkanjärjestäjää tai hotellia puuttumaan asiaan. Loma meni häiritsevän tungettelun vuoksi pilalle, ja perhe vaati hinnanalennusta matkanjärjestäjältä.

  Matkanjärjestäjä vastaa apulaisenaan käyttämistään palveluksen antajista, kuten hotelleista ja niiden henkilökunnasta. Kuluttajariitalautakunta katsoi kuitenkin, että hotellihenkilökuntaan kuuluvan tungettelusta aiheutunut haitta ei ollut matkanjärjestäjän vastuulla. Kyse oli teosta, jolla ei ollut tekemistä matkanjärjestäjän sopimusvelvoitteiden täyttämisen kanssa eikä kyseessä näin ollen ollut hinnanalennukseen oikeuttava virhe.

 • LAPSILLE VAARALLINEN RANTA

  Lomamökin vuokrannut perhe vaati sovitun vuokran alentamista puoleen, koska mökki ei heidän mielestään vastannut esitteen tietoja. Kohdetta oli markkinoitu viiden tähden mökkinä ja erityisesti lapsiperheille sopivana. Perheen mukaan mökin ranta ei ollut lapsille sopiva. Kalusteitakaan ei ollut riittävästi kuudelle hengelle, vaikka esitteessä oli näin luvattu. Matkailuyrittäjän mukaan ranta oli tavanomaista merenrantaa ja kalusteet asianmukaisia, joten vuokran alentamiseen ei ollut perusteita.

  Esitettyjen valokuvien perusteella lautakunta totesi mökin rannan niin jyrkäksi, että sitä voitiin pitää perustellusti lapsille vaarallisena. Itse mökkikään ei vastannut kalusteiltaan ja tasoltaan markkinoinnissa annettuja tietoja. Lautakunta suositti 700 euron suuruista vuokraa alennettavaksi 120 eurolla.

 • LASKU HOTELLIHUONEEN SIIVOUKSESTA

  Hotellivieras kuoli yöpyessään hotellissa. Hotelli vaati kuolinpesää korvaamaan huoneen desinfioinnista, otsonoinnista sekä tekstiilien pesetyksestä aiheutuneen laskun. Perikunta piti vaatimusta aiheettomana.

  Lautakunta totesi, että vahingonkorvausvelvollisuus sopimussuhteessa syntyy yleensä vain silloin, kun sopijaosapuoli on aiheuttanut vahingon tuottamuksellaan. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa huolimattomuutta. Koska vahinko ei johtunut tässä tapauksessa hotellivieraan huolimattomuudesta, hotellin korvausvaatimus todettiin perusteettomaksi.

 • LOMAMÖKIN VARAUKSEN PERUMINEN

  Kuluttaja tilasi lomamökin viikoksi Internetin kautta. Hän jätti peruuttamatta majoitusvarauksen, vaikka ei mennytkään lomamökille varattuna aikana. Vuokra-ajan jälkeen hän sai vuokraa koskevan maksukehotuksen. Matkailuyritys katsoi olevansa oikeutettu laskuttamaan varatusta vuokra-ajasta, koska kuluttaja ei ollut peruuttanut varaustaan kirjallisesti varausehtojen mukaan. Kuluttaja sen sijaan piti saamaansa laskua aiheettomana, koska hänen käsityksensä mukaan varaus oli peruuntunut automaattisesti yrityksen jätettyä vahvistamatta varauksen.

  Lautakunta totesi kuluttajan hyväksyneen ennen varauksen tekemistä yrityksen vakioehdot, joihin oli viitattu ja jotka olivat olleet saatavilla Internetissä. Sopimussuhteeseen sovellettiin näin ollen elinkeinonharjoittajan varausehtoja. Ehdoissa ei ollut sovittu siitä, milloin osapuolia sitova sopimus syntyy, jolloin se ratkesi oikeustoimilain perusteella. Lautakunta totesi lomamökin vuokrausta koskevan sopimuksen syntyvän lain perusteella, kun varaus on hyväksytty.

  Sopimus oli syntynyt tässä tapauksessa viimeistään silloin, kun kuluttaja oli tehnyt varauksen ja saanut tietokoneensa ruudulle ilmoituksen siitä, että varaus on tallennettu. Sopimuksen syntyminen ei siten edellyttänyt varausehdoissa mainittua vahvistusta, koska vahvistuksessa ei ollut kyse tarjouksen hyväksymisestä, vaan ainoastaan siitä, ettei elinkeinonharjoittaja ollut varauksen vahvistettuaan oikeutettu irtautumaan sopimuksesta. Koska kuluttaja ei ollut peruuttanut varaustaan varausehtojen mukaisesti, kuluttajan oli korvattava sopimusrikkomuksestaan yritykselle aiheutuneen vuokran ja liikevoiton menetyksen.

 • MATKANJÄRJESTÄJÄN TIEDOTETTAVA PASSIMÄÄRÄYKSISTÄ

  Kuluttaja oli lapsensa kanssa matkustamassa Viroon. Passintarkastuksessa hän sai tietää, että hänen yli 7-vuotias lapsensa tarvitsi oman passin. Matkanjärjestäjä ei ollut kertonut tästä uudesta määräyksestä. Kuluttaja joutui hankkimaan lapselle pikapassin, joka oli voimassa vain vuoden ja oli 5 euroa kalliimpi kuin 10 vuoden passi.

  Lautakunta katsoi, että matkanjärjestäjän tiedonantovelvollisuuteen kuuluu kertoa normaalista poikkeavista passimääräyksistä. Koska matkanjärjestäjä oli rikkonut tiedonantovelvollisuutensa, sen oli hyvitettävä tästä aiheutunut vahinko kuluttajalle. Hyvityksen määrässä otettiin huomioon se, että lapselle olisi hankittu 10 vuoden passi, jota olisi voinut käyttää myöhemminkin, jos määräyksestä olisi annettu tieto ajoissa. Hyvityksenä suositettiin passin hintojen erotuksen lisäksi 30 euroa.

 • METELÖIVÄ NUORISO PILASI YÖUNET

  Lopen uupuneena lomalta palannut pariskunta vaati kymmenen prosentin alennusta matkan hinnasta, koska heidän yöunensa olivat jääneet nuorisojoukon mellastuksen vuoksi vähiin. Meno ei ollut rauhoittunut, vaikka matkan aikana oli otettu oppaaseen yhteys ja poliisit olivat käyneet paikalla. Jos matkaesitteessä olisi kerrottu, että hotelli oli nuorison suosima, he olisivat valinneet toisen majapaikan.

  Kuluttajariitalautakunta suositti matkanjärjestäjää maksamaan hinnanalennusta 10 % matkan hinnasta, joka on lautakunnan ratkaisukäytännössä vakiintunut hotellin puutteista maksettava hyvitys. Hinnanalennus voi kuitenkin olla suurempi esimerkiksi silloin, kun hinnanalennukseen oikeuttavia puutteita on useampi tai puute on erityisen merkittävä.

 • KIRJALLINEN LAUSUNTO EI TODISTANUT SOTKUA

  Matkailuyrittäjä ja asiakas sopivat vuokramökin siivouksesta 20 euron hintaan. Vuokra-ajan jälkeen vuokralainen sai siivouksesta 140 euron suuruisen lisälaskun. Mökin kuntoa ei ollut tarkastettu yhteisesti vuokralaisen lähtiessä. Osapuolten välille syntyi kiistaa laskun oikeellisuudesta.

  Vahingonkorvausta vaativalla on velvollisuus näyttää toteen, että toinen sopijapuoli on aiheuttanut vahingon. Näytöksi mökin epäsiisteydestä yrittäjä esitti siivoojien kirjalliset lausunnot. Yksityishenkilön antama kirjallinen lausuma ei ole kuitenkaan valan nojalla annetun todistajankertomuksen veroinen, vaan on rinnastettavissa asianosaisen omaan väitteeseen. Koska asian selvittäminen olisi edellyttänyt todistajien henkilökohtaista kuulemista, lautakunta ei voinut antaa ratkaisusuositusta asiassa.

 • SOPIMUSTA EI OLLUT SYNTYNYT

  Matkanjärjestäjä velkoi asiakkaaltaan maksua puhelimitse varatusta ja sittemmin käyttämättä jääneestä valmismatkasta. Asiakkaan mielestä maksuvelvollisuutta ei ollut.

  Valmismatkalain mukaan sitova sopimus syntyy vasta, kun matkan hinta tai osa siitä on maksettu. Jos hintaa ei ole maksettu sovitusti, varaus peruuntuu. Sopimuksen syntymisestä on kuitenkin mahdollista sopia kirjallisesti toisinkin. Koska osapuolten sopimus ei ollut kirjallinen eikä matkanjärjestäjän määräämää osaa hinnasta ollut maksettu, sitova sopimus oli jäänyt syntymättä. Tässä tilanteessa ostajan sähköpostiin toimitetuilla peruutusehdoilla ei ollut merkitystä. Matkaa ei tarvinnut näin ollen maksaa.

 • ESPANJA VAIHTUI EGYPTIIN

  Espanjaan äkkilähtömatkan ostanut henkilö sai lentokenttävirkailijan erehdyksen vuoksi lentoliput toisen matkanjärjestäjän matkalle Egyptiin. Matkakohde, jota ei ollut mainittu lentolipuissa, selvisi matkustajalle vasta lennon aikana. Matkustaja piti matkasta saamaansa laskua perusteettomana.

  Valmismatkalain mukaan ulkomaille tehtävissä valmismatkoissa sitova sopimus syntyy vasta, kun matkan hinta tai määrätty osa siitä on maksettu. Sopimusta Egyptin matkasta ei siten ollut syntynyt, kun matkustaja oli ottanut lentoliput vastaan. Lautakunta piti uskottavana sitä, että väärä matkakohde selvisi matkustajalle vasta lennon aikana. Koska sopimusta ei ollut syntynyt, matkanjärjestäjällä ei ollut perustetta vaatia maksua Egyptin matkasta. Käyttämättä jääneen Espanjan matkan hinnasta matkustajalla ei ollut oikeutta saada osaakaan takaisin, koska kyseisen matkan järjestäjä ei ollut saanut rahoja takaisin ostamistaan matkaan kuuluneista palveluista.

 • MATKAVARAUKSEN PERUUTUS

  Matkustajan ja matkanjärjestäjän välille syntyi erimielisyys siitä, oliko matkanjärjestäjä velvollinen palauttamaan koko valmismatkan hinnan matkustajan peruutettua varauksensa matkakohteessa esiintyneen SARS-epidemian vuoksi. Matkustaja vetosi sosiaali- ja terveysministeriön suositukseen, jonka mukaan epidemia-alueelle suuntautuvia matkoja tulisi mahdollisuuksien mukaan siirtää.

  Valmismatkalain mukaan matkustajalla on oikeus peruuttaa sopimus mm. silloin, kun hänellä on perusteltu aihe uskoa, ettei matkaa voida toteuttaa hänen henkeään tai terveyttään vaarantamatta. Valmismatkaehtojen mukaan perusteita arvioitaessa otetaan huomioon Suomen viranomaisten kanta asiaan. Lautakunta katsoi matkustajalla olleen ministeriön suosituksen perusteella aihetta uskoa, ettei matkaa olisi voitu toteuttaa hänen henkeään tai terveyttään vaarantamatta. Matkanjärjestäjän tuli tämän vuoksi palauttaa kaikki saamansa suoritukset.

 • HENNA VÄRJÄSI LAKANAT

  Matkailijat ottivat hennatatuoinnin etelänmatkallaan. Tatuoinnit värjäsivät hotellin lakanat, mistä hotelli vaati korvauksen. Matkailijat vaativat matkanjärjestäjältä vastaavaa korvausta, koska heidän mielestään matkanjärjestäjän olisi tullut kertoa matkakohteessa tehtäviin tatuointeihin liittyvistä riskeistä joko tulomatkalla tai tervetulotilaisuudessa.

  Lautakunta totesi, että hennatatuointivärin tarttuminen vuodevaatteisiin ei ole sellainen valmismatkalaissa tai asetuksessa tarkoitettu seikka, josta matkanjärjestäjä olisi velvollinen varoittamaan matkustajia. Vaatimus oli matkanjärjestään kohdistettuna siten perusteeton riippumatta siitä, oliko asiasta kerrottu vai ei.

 • LIIAN AHDAS HOTELLIHUONE?

  Kuuden hengen seurue oli sopinut hotellimajoituksesta kahdessa kahden hengen huoneessa, joihin kumpaankin oli tarkoitus saada lisävuode. Toinen huone oli kuitenkin ahdas, minkä vuoksi seurue sijoitti molemmat lisävuoteet samaan huoneeseen ja vaati tällä perusteella valmismatkan hintaa alennettavaksi. Matkanjärjestäjän mielestä vaatimus oli perusteeton, koska matkaehdoissa oli mainittu, että lisävuode tekee huoneesta usein ahtaan. Lisäksi vuode oli mahdollista taittaa kokoon päivän ajaksi.

  Lautakunnan mielestä matkustajilla oli matkaehdoista huolimatta oikeus olettaa, että huoneessa pystyi liikkumaan myös lisävuoteen ollessa avattuna. Ahtaudesta huolimatta huoneessa jäi kuitenkin tilaa liikkumiseen. Matkustajat jäivätkin vaille hyvitystä, koska huone ei poikennut siitä, mihin he olivat voineet varautua.

 • MATTIMYÖHÄISET JOUTUIVAT MAKSAMAAN TAKSIN ITSE

  Risteilypaketin varanneet matkustajat myöhästyivät bussikuljetuksesta, kun matka jatkui tauon jälkeen. He joutuivat menemään loppumatkan satamaan taksilla. Myöhästyneiden mielestä matkanjärjestäjä oli vastuussa taksikuluista, koska kuljettaja ei ollut huolehtinut, että kaikki matkustajat tulivat tauolta kyytiin. Matkanjärjestäjä oli toista mieltä.

  Matkustajien velvollisuus on huolehtia siitä, että he noudattavat matkanjohtajan, tässä tapauksessa bussinkuljettajan, antamia ohjeita ja kellonaikoja. Kuljettaja oli selkeästi ilmoittanut ajan, jolloin matkaa jatkettaisiin. Pysähdykseen ei liittynyt mitään sellaista, minkä vuoksi matkanjärjestäjän olisi pitänyt tavallista huolellisemmin varmistaa, että kaikki matkustajat ovat mukana. Taksikulut jäivät myöhästyneiden maksettaviksi.

 • VÄLI-AMERIKKA JÄI NÄKEMÄTTÄ

  Väli-Amerikkaan lähdössä ollut joutui jäämään kotiin, koska hänen passinsa voimassaolo päättyi viisi kuukautta lähtöpäivän jälkeen. Kohdemaan maahantulomääräysten mukaan passin piti olla voimassa vähintään kuusi kuukautta maahan saapumisen jälkeen. Matkanjärjestäjä ei suostunut palauttamaan asiakkaalleen matkan hintaa, koska valmismatkaehtojen mukaan asiakkaan on itse huolehdittava matkustusasiakirjoistaan.

  Matkanjärjestäjä ei ollut antanut matkustajalle asianmukaisia tietoja passin voimassaolovaatimuksista. Matkustajan ei voitu edellyttää tietävän eri maiden maahantulomääräyksistä. Matkanjärjestäjää suositettiin palauttamaan koko matkan hinta.

 • VAIHTO-OPPILASVUOSI KESKEYTYI

  Vaihto-oppilasvuosi keskeytyi kahden kuukauden jälkeen isäntäperheessä ilmenneiden ongelmien vuoksi. Vaihto-oppilas vaati koko vuoden kurssimaksun palauttamista. Järjestäjä suostui palauttamaan hyvän tahdon eleenä vain 500 euroa.

  Oppilaalle ennen matkaa annetut tiedot olivat virheellisiä. Perheessä oli muun muassa 11 lasta ilmoitetun viiden sijasta. Oppilaalle tarjottiin uutta isäntäperhettä, jota tämä ei hyväksynyt. Uusi perhe kuitenkin täytti lain tarkoittamat kohtuulliset edellytykset, joten oppilaalla ei ollut oikeutta sopimuksen purkuun. Järjestäjä oli velvollinen maksamaan tarjouksensa mukaisen hyvityksen, koska ongelmaselvittelyyn oli kulunut kohtuuttoman pitkä aika.

 • LENNOT SIIRTYIVÄT, MATKA LYHENTYI

  Pakettimatkan lentoaikataulut muuttuivat sekä meno että paluumatkalla. Menolento myöhästyi seitsemällä tunnilla ja muuttui päivälennosta yölennoksi. Paluulento myöhästyi yli viidellä tunnilla. Matkustajat eivät olleet matkanjärjestäjän mielestä oikeutettuja hyvitykseen, koska matka lyhentyi vähemmän kuin korvaukseen oikeuttavat kahdeksan tuntia.

  Lautakunta katsoi, että matkassa oli virhe, koska menolento muuttui päivälennosta yölennoksi. Matkanjärjestäjän piti antaa matkan hinnasta 10 prosenttia alennusta.

 • HOTELLISSA OLI LÄMMINTÄ RIITTÄMIIN

  Hotellihuoneen lämpötila pysytteli viikon ajan 30 asteessa, koska ilmastointia ei saatu yrityksistä huolimatta toimimaan. Matkanjärjestäjä tarjosi asiakkaille hyvitystä, joka perustui ilmastoinnista kohdemaassa perittyyn lisähintaan. Asiakkaiden mielestä se oli riittämätön.

  Yleensä hotellin virheeksi katsottava puute oikeuttaa 10 prosentin hinnanalennukseen matkan hinnasta. Jos puute on erityisen merkittävä tai jos puutteita on useita, hinnanalennus voi olla suurempikin. Perustellusta syystä alennus voi olla myös pienempi. Ilmastoinnin puute oikeutti matkustajat 10 prosentin suuruiseen hyvitykseen.

Alkuun